Thuiszorg in de Algarve

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

In Portugal kennen we de S.Z.A., hetgeen een afkorting is van “Stichting Zorgverlening Algarve”. Dit is een Nederlandse organisatie die ongeveer 6 jaar geleden is opgericht en welke als doelstelling heeft om thuiszorg te verlenen aan Nederlandse ingezetenen die in het buitenland wonen en in dit geval de Algarve.

In Nederland maken we in de gezondheidszorg onderscheid tussen de reguliere gezondheidszorg en buitengewone zorg, De reguliere gezondheidszorg verleent toegang tot doktoren, medische specialisten, ziekenhuisopnames etc. Zoals in veel andere landen is het normaal dat de kosten verbonden aan deze dienstverlening betaald wordt door verzekeringsmaatschappijen, verplicht of particulier afhankelijk van uw inkomen. Onder een bepaald inkomen draagt men af via de sociale verzekering er boven via een aanvullende particuliere verzekering. Er is echter een klein verschil tussen de zorg verleend via de beide systemen.

Daarnaast hebben we de buitengewone zorgverlening welke in Nederland geregeld wordt door de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Psychiatrische hulp, institutionele zorg en thuiszorg vallen daar onder. In Nederland is dit allemaal onderdeel van het sociale voorzieningenstelsel, net als sociale uitkeringen zoals pensioenen en invaliditeitsuitkerigen. De kosten voor deze zorg wordt gedekt door sociale bijdragen.

Thuiszorg is in Nederland onderdeel van de AWBZ en indien mensen hun premie betaald hebben gedurende hun hele leven, hebben zij recht op deze zorg zelfs als ze naar het buitenland zijn verhuisd.

Daartoe is opgericht in Portugal de SZA Associação de Apoio Domiciliário e Ocupacional na Área de Saude – kortweg ADAS, welke deze zorg in de Algarve regelt voor hier woonachtige Nederlanders. De ADAS werkt met gediplomeerde verpleegsters, ziekenverzorgsters en mensen in de huishoudelijke hulpen, welke de patienten in hun eigen huis bezoeken. Nadat een medisch formulier is ingevuld door een dokter of specialist, aangevende wat voor soort hulp en in welke hoeveelheid deze nodig is, en nadat dit gecontroleerd is door de Stichting, kan men deze hulp krijgen.

Gedurende de laatste tientallen jaren wordt de stroom van gepensioneerden steeds groter en velen kiezen ook vanwege het klimaat voor één van de zuidelijker landen in Europa, dus ook Portugal.

Na 1 Januari 2000 werd de wet veranderd in Nederland en als gevolg daarvan verloren vele Nederlanders die een particuliere verzekering hadden hun rechten op deze hulp. Tegelijkertijd hoefden zij ook geen premies voor deze zorg meer te betalen. Door deze situatie verloren echter veel thuiszorgorganisaties patienten en werd hun situatie moeilijk.

Veel mensen waren ontevreden met deze situatie en starten een actie tegen deze beslissing van de regering. In 2001 veranderde de situatie weer en kregen Nederlanders die in het buitenland woonden de gelegenheid om te kiezen voor AWBZ zorg op een vrijwillige basis.

Ons uiteindelijke doel is om onze diensten niet alleen aan deze beperkte Nederlandse groep aan te bieden, maar ook aan Portugezen en andere buitenlanders die in de Algarve wonen en om zo thuiszorg te laten integreren in deze samenleving.

ADAS heeft een kantoor geopend in Faro, welke u alle informatie kan verschaffen en u behulpzaam kan zijn met welk medisch probeem u ook mocht hebben. Dat kan zijn het vinden van een of de juiste arts, of specialist voor uw klachten en tevens om het juiste ziekenhuis te vinden. Voorts het maken van afspraken om medische onderzoeken te ondergaan, het opvragen van medische informatie in het Portugees en ook om u behulpzaam te zijn bij het vertalen van medische documenten. Tevens verlenen wij hulp in geval van noodsituaties en zijn behulpzaam als tussenpersoon tussen patient hun famile, hier of in Nederland, en tussen de Portugese medische staf.

ADAS will ook bezigheidstherapie bevorderen en institutionele hulp. Op di


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook