Sociale Verzekeringen

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Portugal kent net als de meeste andere Europese landen een sociaal verzekeringsstelsel hier bekend staande als de “Segurança Social”. Ook hier is het een verplicht systeem voor mensen die hier in loondienst zijn of als zelfstandige werken.

Betaalt u op de één of andere manier al in Nederland dan hoeft u in principe hier niet te betalen aangezien er ook een verdrag is aangaande de sociale verzekeringssystemen tussen beide landen.

Ondanks het feit dat de afdragingen percentueel een stuk hoger zijn dan in Nederland zijn de uitkeringen lager.

Is men in loondienst en dus werknemer dan betalen ook hier de werkgever en de werknemer ieder een deel. In de meest voorkomende gevallen betaald de werkgever 24,5% van het bruto loon en de werknemer 11%, dus samen 35,5%. Er zijn in een aantal gevallen uitzonderingen op deze percentages voor andere functies.

Om deze 35,5% op te splitsen:

 1. Werkeloosheid 3,5%
 2. Overlijden 4,1%
 3. Arbeidsongeschikt 0,5%
 4. Kinderbijslag etc. 2,8%
 5. Ouderdomspensioen 13,9%
 6. Invaliditeit 6,9%
 7. Ziekte 3,3%
 8. Zwangerschap etc. 0,5%

Indien iemand die voor het eerst een baan krijgt jonger dan 25 jaar is hoeft hij en de werkgever in principe de 1e 2 jaar geen sociale lasten te betalen (een soort stimuleringsregeling om jonge mensen in dienst te nemen).

Werkt men als zelfstandige dan kan men opteren voor 2 bepaalde dekkingen:

 • Een verplicht schema (esquema obrigatório) waarbij men 25,4% betaald = € 95,17
 • Een uitgebreid systeem (esquema alargado) waarbij men 32,0% betaald = € 119,90

Wel dient hierbij opgemerkt te worden dat in dit geval men de hoogte van de afdragingen in feite zelf kan bepalen. Men dient echter minimaal af te dragen over het minimum loon van € 374,70, (2005) maar mag meer afdragen, zelfs tot 12x het minimum loon en heeft dan later ook recht op meer Pensão (AOW).

Men is verplicht zich te verzekeren via het Sociale Verzekeringssysteem vanaf het 2e jaar dat men zakelijke activiteiten is begonnen.

Het 1e verplichte schema geeft dekking voor de volgende zaken:

 • Zwangerschap (moderschap), vaderschap en adoptie
 • Invaliditeit
 • Ouderdoms pensioen
 • Overlijden

Het 2e uitgebreidere schema dekt ook:

 • Kinderbijslag
 • Ziekte
 • Beroepsziektes

Ook indien men in geen van beide categoriën valt (werknemer of zelfstandige), dus in feite niet werkt dan kan men toch op vrijwillige basis gaan betalen. De minimum premie bedraagt dan 16% van het minimum loon. Dit is waarschijnlijk voor veel buitenlanders die hier resident zijn de goedkoopste manier om verzekerd te zijn !!!

Zo als al eerder aangegeven staan de uitkeringen op een ander niveau als in Nederland en net als toen dit bij ons werd ingevoerd is er een soort overgangsregeling voor mensen die niet hun hele werkzame leven betaald hebben. In Nederland bouwt men AOW op gedurende 50 jaren tussen 15 en 65, waarbij voor elk jaar dat niet is afgedragen (b.v, door verblijf in het buitenland) er 2% wordt gekort.

Hier is er een op dit moment een minimum pensioen voor mensen die minder dan 15 jaar hebben afgedragen van €189,54. Het maximale pensioen voor mensen die 40 jaar of meer hebben betaald bedraagt op dit moment € 309,75.

Aangezien deze uitkeringen laag zijn i.v.m. andere Europese landen zal de regering meestal proberen om de pensioenen percentueel meer te laten stijgen dan de inflatie om op deze manier wat in te lopen.

Andere uitkeringen waar wij natuurlijk in Nederland aan gewend zijn is de kinderbijslag. Deze is tegenwoordig


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook