Belastingen en Erfrecht

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Schenken aan kinderen in het buitenland

Schenking jubelton: eigen woning in het buitenland? **Onze dochter woont in het buitenland, samen met haar partner. Ze zijn ongehuwd, ze hebben al jarenlang een stabiele relatie. Mijn vrouw en ik willen onze dochter nog dit jaar de jubelton schenken voor de aflossing van de hypotheek op hun eigen woning. Wij hebben nog niet eerder onze dochter een schenking onder een verhoogde vrijstelling gegeven, dus kan de vrijstelling voor de volle € 100. Lees verder →

Schenkingen aan kinderen voor overlijden

Minder erfbelasting betalen door tijdens uw leven al te schenken? Dat kan. Doordat u schenkt, wordt uw erfenis kleiner. En daardoor betalen uw erfgenamen na uw overlijden minder erfbelasting. Tip Zorg wel dat de schenking onder de jaarlijkse vrijstelling blijft, anders moet de ontvanger schenkbelasting betalen. Lees hierover meer bij Ik krijg een schenking – betaal ik schenkbelasting? Lees verder →

Vrijstellingen erfrecht 2021

Ik krijg een erfenis in 2021 - hoeveel vrijstelling heb ik? De vrijstelling hangt af van uw relatie met de overledene. We hebben dit voor u in een overzicht gezet. U bent: Bedrag van uw vrijstelling in 2021 Echtgenoot, geregistreerd partner of samenwonend partner € 671. Lees verder →

Overlijden doen we helaas allemaal

Het onvermijdelijke komt voor iedereen Het is niet zo vreemd dat veel mensen er moeite mee hebben hun zaken op orde te brengen met betrekking tot een onvermijdelijk of plotseling overlijden. Er zijn namelijk leukere dingen om te regelen! Het gevolg is dat, als er toch iemand overlijdt, de nabestaanden de moeilijke taak hebben uit te zoeken of er geld en/of bezittingen zijn nagelaten. Lees verder →

Schenken O.G. in Portugal aan kinderen

SCHENKEN aan kinderen tijdens het leven in Portugal Ik krijg veel vragen van eigenaren wat de mogelijkheden zijn om hun onroerende zaak in Portugal (huis, appartement of land) aan hun kinderen te schenken omdat als men ouder wordt de zaken goed wil regelen voordat het onvermijdelijke gebeurt. Ik ga er dan wel van uit dat de schenker keurig aan zijn fiscale verplichtingen in Nederland heeft voldaan en het bezit in Portugal bekend is bij de fiscus, want helaas is dat niet altijd het geval. Lees verder →

Vermogenswinstbelasting

Mogelijke wijziging in berekening vermogenswinstbelasting Het is niet de 1e keer dat Portugal door Europese burgers wordt aangesproken op ongelijke behandeling tussen ingezetenen en niet ingezetenen en in het ongelijk wordt gesteld! Dit keer betreft het de ongelijke behandeling bij het vaststellen van de vermogenswinstbelasting en de daaruit voortvloeiende aanslag. Lees verder →

Golden Visum per 1-1-2022

Vanaf 1 januari 2022 wordt het Wetsdecreet nr. 14/2021 van 12 februari van kracht, dat de spelregels verandert voor wie in Portugal een Golden Visum wil verkrijgen. Deze veranderingen zijn er vooral op gericht investeerders naar de regio’s in het binnenland te lokken. Deze nieuwe regels gelden alleen voor nieuwe aanvragen van een verblijfsvergunning voor investeringen die na die datum worden ingediend (verlengingen van vergunningen die onder de thans geldende regeling zijn goedgekeurd, alsook latere aanvragen voor gezinshereniging, blijven onder de huidige regelgeving). Lees verder →

Wie erft als er geen testament is

Als iemand overlijdt en er is geen testament, wijst de wet erfgenamen aan. Maar wie zijn dat en in welke volgorde? Het wettelijk erfrecht kent vier groepen. Is er een nabestaande in de eerste groep, dan geldt deze als erfgenaam. De personen in de andere groepen komen dan niet meer in aanmerking. Lees verder →

Belastingtarieven 2021

158-D Belastingtarieven 2021 Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste belastingtarieven die gelden voor het kalenderjaar 2021. De belastingtarieven in andere jaren vindt u via de links onderaan deze pagina. Belastingen 2021 - box 1 In box 1 wordt uw inkomen uit werk en woning belast. Hieronder ziet u de belastingschijven voor de inkomstenbelasting voor box 1 voor het jaar 2021. Lees verder →