Belastingen en Erfrecht

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Wie erft als er geen testament is

Als iemand overlijdt en er is geen testament, wijst de wet erfgenamen aan. Maar wie zijn dat en in welke volgorde? Het wettelijk erfrecht kent vier groepen. Is er een nabestaande in de eerste groep, dan geldt deze als erfgenaam. De personen in de andere groepen komen dan niet meer in aanmerking. Lees verder →

Belastingtarieven 2021

158-D Belastingtarieven 2021 Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste belastingtarieven die gelden voor het kalenderjaar 2021. De belastingtarieven in andere jaren vindt u via de links onderaan deze pagina. Belastingen 2021 - box 1 In box 1 wordt uw inkomen uit werk en woning belast. Hieronder ziet u de belastingschijven voor de inkomstenbelasting voor box 1 voor het jaar 2021. Lees verder →

Overzicht belastingtarieven 2021

Overzicht tarieven en belastingschijven Lees voorReadSpeaker webReader: Lees voorFocus U kunt 3 belastbare inkomens hebben: in box 1, in box 2 en in box 3. Hoeveel belasting u moet betalen, berekent u door de tarieven toe te passen op de belastbare inkomens. Het belastingbedrag dat u hebt berekend, vermindert u daarna met 1 of meer heffingskortingen. Lees verder →

Invoer van uw auto in Portugal

Invoer van uw auto in Portugal Voorwaarden voor invoer van een auto in Portugal vrij van autobelasting (Imposto sobre Veículos) Om voor bovengenoemde vrijstellingen in aanmerking te komen gelden de vol-gende voorwaarden: ■ Auto moet afkomstig zijn uit een ander EU-land ■ Belastingen (BTW) moet in het herkomstland zijn voldaan Lees verder →

AOW en WAO in Portugal belast

Uitspraak Hoge Raad : AOW en WAO in Portugal belast Januari 2021 Uitspraak Hoge Raad : AOW en WAO in Portugal belast AOW- en WAO-uitkering inwoner Portugal niet belast in Nederland 6 november 2020 Over een AOW- en WAO-uitkering van een inwoner van Portugal mag Nederland geen belasting heffen. Dat is de uitkomst van een prejudiciële beslissing van de Hoge Raad. Lees verder →

Bdelastingschijven IRS 2021

BELASTINGEN IRS-niveaus voor 2021: belastbaar inkomen en toepasselijke vergoedingen In 2021 zullen de irs-niveaus niet veranderen ten opzichte van 2020. Bekijk de praktijkvoorbeelden voor het beoordelen van het belastbaar inkomen en het toepassen van IRS-tarieven. IRS-niveaus in 2021 In overeenstemming met artikel 68 van de IRS-code, inkomsten verdiend in 2021 (IRS-levering in 2022), zijn de volgende IRS-schijven van toepassing (de 7 schijven, minimum- en maximumlimieten en de bijbehorende toepasselijke tarieven blijven in verhouding tot 2020): Lees verder →

Besparing op erfrechtbelasting

Echtpaar bespaart op sterfbed tonnen erfbelasting AMSTERDAM - Stel: je hebt nog maar kort te leven. Kun je dan bij de notaris regelen dat je partner geen cent erfbelasting hoeft te betalen? Ja, blijkt uit een rechtszaak. Het scheelt een weduwe €229.064. De fiscus zag de vlak voor het overlijden van de man opgestelde huwelijkse voorwaarden als een schenking. Lees verder →

Lijfrente

Veel Nederlanders sparen al sinds de jaren ’80 en ’90 voor een aanvulling op hun pensioen. Vaak in de vorm van dure lijfrenteverzekeringen of slecht renderende bankspaarproducten. Hoe groot dat potje inmiddels is en wat je er nu wel of niet mee mag doen, is voor velen onduidelijk. Download.pdf Deze week publiceerde het dagblad Trouw en het Financieel Dagblad een interessant artikel over lijfrente, waarin o. Lees verder →