Belastingen en Erfrecht

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Besparing op erfrechtbelasting

Echtpaar bespaart op sterfbed tonnen erfbelasting AMSTERDAM - Stel: je hebt nog maar kort te leven. Kun je dan bij de notaris regelen dat je partner geen cent erfbelasting hoeft te betalen? Ja, blijkt uit een rechtszaak. Het scheelt een weduwe €229.064. De fiscus zag de vlak voor het overlijden van de man opgestelde huwelijkse voorwaarden als een schenking. Lees verder →

Lijfrente

Veel Nederlanders sparen al sinds de jaren ’80 en ’90 voor een aanvulling op hun pensioen. Vaak in de vorm van dure lijfrenteverzekeringen of slecht renderende bankspaarproducten. Hoe groot dat potje inmiddels is en wat je er nu wel of niet mee mag doen, is voor velen onduidelijk. Download.pdf Deze week publiceerde het dagblad Trouw en het Financieel Dagblad een interessant artikel over lijfrente, waarin o. Lees verder →

Belasting op vermogen in Nederland en België

Enkele jaren gelden schreef ik het artikel ‘Vergelijking vermogensbelasting Nederland-België’ waarin ik heel overzichtelijk uiteen kon zetten dat bij een rendement van 4,8 procent en lager, je minder belasting in België betaalde dan op dat moment in Nederland. Sindsdien hebben beide regeringen niet stilgezeten. Nederland Waar het systeem in Nederland tot voor kort bestond uit één fictief rendementspercentage (vier procent) zijn er inmiddels schijven ingevoerd en wordt het rekenrendement uitgebreid naar een gedeelte sparen en een gedeelte beleggen. Lees verder →

Vermogensbelasting in België?

De laatste tijd horen we meer en meer nieuwtjes in de media over plannen die er zouden zijn om op (korte) termijn een vermogensbelasting in te voeren in België.Wij vroegen ons echter af of dit nog niet bestond en zijn even gaan grasduinen in onze rijkelijk gevulde fiscale handboeken om te zien wat er vergelijkbaar is met een vermogensbelasting en hoeveel deze bedraagt. Lees verder →

Belastingschijven 2019

Belastingschijven in Portugal Portugal hanteert een soortgelijk systeem zoals in Nederland met een schijventarief. Is dat in Nederland nu vereenvoudigd naar minder schijven in Portugal hebben we nog steeds 7 schijven volgens onderstaande tabel. Taxable Income Taxable % Tax to Pay From Till 1. Lees verder →

Aanmerkelijk belang

Vermogen in een ander land Hebt u vermogen of bezittingen in een ander land, terwijl u in Nederland woont? Dan moet u het inkomen van dit vermogen en bezittingen bij uw aangifte voor de inkomstenbelasting in Nederland meetellen. Alles over de aangifte inkomstenbelasting en inkomsten uit het buitenland, zie: Aangifte inkomstenbelasting (internationaal). Lees verder →

Flitsscheiding

Flitsscheiding De flitsscheiding was tussen 2001 en 2009 in Nederland een vorm van echtscheiding waarbij het huwelijk eerst werd omgezet in een geregistreerd partnerschap, waarna de beëindiging van dat geregistreerd partnerschap werd ingeschreven bij de burgerlijke stand. Het omzetten van het huwelijk kon een echtpaar doen bij de burgerlijke stand in de gemeente waar het woonachtig was. Lees verder →

Belasting op verhuur Spanje

Belastingverplichtingen voor niet-residenten die een woning bezitten en verhuren in Spanje Bestemd voor Particulieren U bezit een woning in Spanje, u bent geen resident van Spanje en u verhuurt uw woning, dan bent u verplicht om over de ontvangen huur in Spanje inkomstenbelasting te betalen. De ontvangen huur is in Nederland niet belast. Lees verder →

Belastingvrij schenken

Geld schenken zonder belasting te betalen, kan en mag dat? Als je een schenking wilt doen, bijvoorbeeld geld schenken aan kind, dan moet je dit altijd doorgeven aan de Belastingdienst. De hoogte van de schenking bepaalt of je kind schenkbelasting betaalt. Elk jaar mag je als ouder namelijk tot een maximumbedrag belastingvrij schenken aan kinderen. Lees verder →