Huur en Verhuur

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

“Mais Habitação - Meer Woningen”

“Mais Habitação - Meer Woningen” Met het doel meer woningen te creëeren gaat de overheid ingrijpen in de markt. ALGEMEEN van de schrijver: Een nieuw pakket maatregelen moet het speculeren op de vastgoedmarkt aangewakkerd door het verstrekken van gouden visas tot en met uitgeven van AL-vergunningen aan banden leggen. Net als in veel andere landen zoals Nederland en Spanje is er een nijpend gebrek aan betaalbare woningen voor de Portugezen zelf. Lees verder →

Aanvullende AL wetgeving

Veranderingen in de AL vergunning DL/62-2018 de 22-08-2018 Zoals reeds eerder aangegeven is er aanvullende wetgeving goedgekeurd middels bovengenoemd wetsbesluit. Ik zal een aantal punten belichten: De aanvraag voor een vergunning blijft gedaan worden via het reeds bestaande “Balção Ùnico Electrónico” welke een nummer afgeeft welke gebruikt dient te worden voor het publiek. Lees verder →

Nieuwe verhuurwetgeving (AL) juli 2018

Nieuwe wetgeving betreffende korte termijn verhuur (AL = Alojamento Local) Na maandenlange debatten in het Portugese parlement is er op 18 juli 2018 eindelijk gestemd over nieuwe regelgeving betreffende korte termijn verhuur. 5 partijen hadden verschillende voorstellen gedaan waarvan sommigen een bom legden onder het principe “kopen om te verhuren” Lees verder →

Verhuur 2e woning in Spanje

Regels verhuur tweede woning Spanje Op het moment kopen veel mensen met het doel om de woning voor korte termijn te verhuren aan toeristen. In de praktijk wordt duidelijk dat eigenaren zich niet goed laten informeren over de verplichtingen die zij hebben als zij hun woning gaan verhuren. In deze nuttige tips stipt Euro Economics een aantal belangrijke punten aan. Lees verder →

Nieuwe wetgeving vakantieverhuur AL

Nieuwe wetgeving vakantieverhuur - Alojamento Local. Het is ondertussen al weer meer dan 6 jaar geleden dat er nieuwe wetgeving kwam die korte termijnverhuur beter regelde. In de praktijk bleek echter dat veel mensen dit te gecompliceerd en te duur vonden. Men was in Lagos b.v. al gauw € 1.000+ kwijt. Lees verder →

Korte termijn verhuur

Korte termijn verhuur - Alojamento Local. In het verleden heb ik verschillende artikelen geschreven over de problemen die er de afgelopen jaren zijn gerezen na controles van de ASAE (economische controle dienst). Zie o.a. mijn artikel 044-D Verhuur van Uw huis in Portugal. Na veel gepraat en beloftes lijkt het erop dat de Portugese regering eindelijk een oplossing voor dit probleem heeft gevonden. Lees verder →

Nieuwe Huurwet 2006

Onlangs is de nieuwe huurwet (NRAU = Novo Regime do Arrendamanto Urbano) van kracht geworden. Wat zijn de voornaamste veranderingen en de nieuwe regels? Huurcontracten kunnen gemaakt worden voor bepaalde of onbepaalde tijd. Wat betreft de huur anders dan voor permanente bewoning zijn de partijen vrij om de duur van het contract vast te stellen. Lees verder →

Verhuur van Uw huis in Portugal

Veel mensen die in Portugal een huis of appartement hebben verhuren die, of zelf of via een makelaar of agentschap of andere tussenpersonen. Tot op heden is dat meestal goed gegaan en hebben de Authoriteiten hier geen of weinig controle op uitgeoefend. Naast het feit dat men natuurlijk de huurpenningen op moet geven aan de fiscus in Portugal was het altijd al nodig om een vergunning te hebben van het Ministerie van Toerisme (D. Lees verder →

Huren voor een langere termijn

Nu Portugal en met name de Algarve behoorlijk in trek zijn om mogelijk als defintieve woonplaats te gaan dienen zijn er ook steeds meer mensen die eerst eens voor een langere periode willen bekijken of het land hun wel bevalt voordat ze alle schepen achter zich verbranden. Sommigen denken aan een aantal, vaak wintermaanden, wel voldoende te hebben om tot een oordeel te kunnen komen anderen denken dat soms mogelijk één of twee jaar voor nodig is. Lees verder →