Makelaardij

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Voorkeursrecht bij verkoop

Voorkeursrecht: wat het is, op wie is het van toepassing en hoe verder te gaan Op het moment van aankoop en verkoop van een woning. Ontdek wat het betekent, wie het aanmeldt en hoe verder te gaan. Wat is het voorkeursrecht? Het voorkeursrecht stelt prioriteiten vast tussen potentiële kopers bij het runnen van een bedrijf in gelijke omstandigheden. Lees verder →

Verantwoordelijkheid Makelaar

Aansprakelijkheid makelaar vastgoedtransactie Advocaatgeeft toelichting over aanprakelijkheid makelaar voor beroepsfout Uitgangspunt is het bepaald in art. 4:404 BW: “Indien de opdracht is verleend met het oog op een persoon die met de opdrachtnemer of in zijn dienst een beroep of een bedrijf uitoefent, is die persoon gehouden de werkzaamheden, nodig voor de uitvoering van de opdracht, zelf te verrichten, behoudens voor zover uit de opdracht voortvloeit dat hij deze onder zijn verantwoordelijkheid door anderen mag laten uitvoeren; alles onverminderd de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer. Lees verder →

Kopen in Spanje

INTERPROPERTIES heeft inzicht in nagenoeg alle appartementen, villa’s en townhouses aan de Costa del Sol. Zowel in nieuwbouwprojecten alsmede bestaande woningen. Het aanbod van woningen aan de Costa del Sol is over het algemeen erg verwarrend samengesteld. Wij beschikken over een geavanceerd systeem met het aanbod van praktisch alle aangeboden woningen en nieuwbouwprojecten in ons uitgebreide werkgebied. Lees verder →

Nieuwe makelaardij wetgeving

Nieuwe makelaarswetgeving Op 20 Augustus van dit jaar is gepubliceerd wetgeving (D.L.) nº 211/2004, welke in werking treedt op 20 September 2004. Deze wet regelt opnieuw de activiteiten van de makelaars als professionele beschermde beroepsgroep. Deze wet vervangt de bestaande wet D.L. 77/99 van 16-03-1999. Gezien de snel wijzigende omstandigheden in de onroerend goed markt in Portugal en Europa vond de regering het nodig om de activiteiten van makelaars opnieuw te herzien en te regelen. Lees verder →