Gezondheid en Soc.Verzekeringen

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Verhoging van de AOW leeftijd

AOW-leeftijd versneld omhoog Een ruime meerderheid in de Eerste Kamer stemde gistermiddag in met het voorstel van staatssecretaris Klijnsma om de AOW-leeftijd versneld te verhogen. De AOW leeftijd gaat vanaf 2016 naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Dit voorstel was al aangekondigd in het regeerakkoord. Verhoging AOW-leeftijd De AOW-leeftijd wordt nu vanaf 2016 in stappen van 3 maanden verhoogd en vanaf 2018 in stappen van 4 maanden. Lees verder →

Woonlandfactor

Zorginstituut Nederland Verzekering Burgers Postbus 320 1100 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)10 428 95 51 Onze referentie 2601.2013147835 Bijdragen Zvw, woonlandfactoren en heffingskortingen 2014 Nominale bijdrage Zorgverzekeringswet • per maand: € 91,75 (dit bedrag dient als basis voor de toepassing van de woonlandfactor). Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet • werkgeversheffing WIA-/WAO-/WAZ-uitkering, Anw-pensioen: 7,5%; Lees verder →

Formulieren sociale zekerheid in Europa

Oude formulieren voor uitkeringen (en andere vormen van sociale zekerheid) In mei 2010 is de Europese socialezekerheidswetgeving ingrijpend gewijzigd. Bij die hervorming zijn de oude E-formulieren afgeschaft, die mensen jarenlang hebben gebruikt bij reizen en verhuizingen binnen de EU In dit geval de 28 EU-landen en IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland Lees verder →

Zorgtoeslag

Beperking aan verplichte Zvw-bijdrage Nederland mag gepensioneerden die in het buitenland gaan wonen, verplichten om zorgpremie te betalen. Dit volgt uit een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Er is echter wel één belangrijke beperking gesteld: De Nederlandse rechter moet bekijken of de pensionado’s op dezelfde manier worden behandeld als Nederlandse ingezetenen. Lees verder →

Zorgtoeslag in het buitenland

Over de zorgtoeslag Sinds 1 januari 2006 is er een verplichte zorgverzekering voor iedereen. Voor de kosten hiervan kunt u een tegemoetkoming krijgen. Dat is de zorgtoeslag. De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van uw inkomen en dat van uw eventuele partner. Dit houdt in dat hoe lager uw inkomen is, hoe meer zorgtoeslag u ontvangt. Lees verder →

Sociale Verzekeringen 2010

Segurança Social 2010 In een eerder artikel 014-D Sociale Verzekeringen heb ik uitgelegd hoe het Sociale Verzekeringsstelsel in Portugal werkte. Dat artikel dateerde al weer van 2002 en ondertussen is er veel veranderd en met ingang van 2010 staan er wederom ingrijpende hervormingen op het programma welke goedgekeurd zijn bij wetsbesluit van 17 September 2009. Lees verder →

CVZ en terugbetaling

Expats achtergesteld door CVZ bij terugbetaling De perikelen doen zich voor sinds 2006. De Nationale ombudsman vindt dat de politiek stappen moet nemen om expats en andere Nederlanders die in het buitenland wonen en te veel hebben betaald, te helpen. Er wonen ongeveer 45 duizend Nederlanders in het buitenland die via het CVZ zijn verzekerd voor hun ziektekosten. Lees verder →

Zorg in het buitenland

Zorg in buitenland Vertrekt u (emigreert) u naar het buitenland dan zullen op het gebied van de zorgverzekering een aantal zaken moeten worden geregeld. Bepalende factoren zijn: a. het woonland waar u zich gaat vestigen en b. houdt u nog een financiële band met Nederland, m.a.w. ontvangt u loon, pensioen of uitkering vanuit Nederland. Lees verder →

Tarieven AOW 2009

Voor 2009 zijn de AOW-bedragen zijn als volgt: Een alleenstaande ontvangt in 2009 € 1.038,23 bruto inclusief de tegemoetkoming van € 30,45, exclusief vakantiegeld van € 56,50 per maand. Zijn beide echtgenoten van een echtpaar (of daar aan gelijkgestelden) 65 jaar dan ontvangen ze ieder € 723,23 bruto per persoon inclusief de toeslag van € 36,45, maar exclusief vakantiegeld van € 40,36 per persoon per maand. Lees verder →