Zorgtoeslag

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Beperking aan verplichte Zvw-bijdrage

Nederland mag gepensioneerden die in het buitenland gaan wonen, verplichten om zorgpremie te betalen. Dit volgt uit een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Er is echter wel één belangrijke beperking gesteld: De Nederlandse rechter moet bekijken of de pensionado’s op dezelfde manier worden behandeld als Nederlandse ingezetenen.

Met deze uitspraak volgt het Hof het advies van de advocaat-generaal op, dat al in het voorjaar van dit jaar werd gegeven. Aanleiding was een beroepszaak van enkele pensionado’s tegen de nieuwe zorgverzekeringswet (Zvw). Volgens de pensionado’s is de nieuwe Zvw oneerlijk, omdat zij teveel moeten afdragen aan het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) en niet alle zorg wordt vergoed.

Verrekening

Nederlanders met pensioen of uitkering die in een andere EU-lidstaat wonen, waren voorheen particulier verzekerd. Met de nieuwe Zorgverzekeringswet, zijn zij echter wettelijk verplicht zich aan te melden bij het ‘ziekenfonds’ in hun woonland en betalen zij zorgpremie in Nederland. Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) houdt de premie in op het uit Nederland afkomstige inkomen (AOW, WAO, pensioen en/of lijfrentes) en verrekent de kosten weer met het betreffende woonland.

Kosten

Veel pensionado’s zijn hier ongelukkig mee, omdat zij vinden dat ze teveel moeten betalen en zelf hun zorgverzekeraar willen kiezen. Het cruciale punt is dat het buitenlandse ziekenfonds niet altijd dezelfde zorgverlening vergoedt als in Nederland en dat daarom veel mensen zich gedwongen zien om zich particulier bij te verzekeren. Deze totale zorgkosten kunnen daardoor behoorlijk oplopen. Om deze reden ging een groep van acht pensionado’s in beroep tegen de verplichte bijdrage inzake de Zorgverzekeringswet (Zvw). De zaak kwam in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB), het hoogste rechtsprekende orgaan in Nederland op het gebied van sociale zekerheidskwesties, en via een prejudiciële procedure bij het Hof van Jusititie.

Ongelijke behandeling

Het Hof van Justitie gaf de Nederlandse overheid gelijk en oordeelde dat het Nederlandse stelsel niet in strijd is met het EU-recht. Het Hof erkent echter wel dat er sprake is van ongelijke behandeling van Nederlanders in het buitenland. De CRvB moet nu volgens het Hof gaan onderzoeken of de pensionado’s met de inwerkingtreding van het nieuwe zorgstelsel zijn gediscrimineerd ten opzichte van Nederlanders in Nederland. Daarbij heeft het hof concreet aangegeven op welke punten de Nederlandse rechter moet controleren:

  • Of de beëindiging van rechtswege van de oude verzekeringsovereenkomsten dezelfde rechtsgevolgen heeft gehad voor ingezetenen en niet - ingezetenen;
  • Of de verzekeringsmaatschappijen een acceptatieplicht is opgelegd voor niet-ingezetenen; en
  • Of de verzekeringsmaatschappijen zich ertoe hebben verbonden, op verzoek van de Nederlandse regering, ervoor te zorgen dat de globale dekking voor en na 2006 behouden bleef, en zo ja of die verbintenis alleen voor ingezeten of ook voor niet-ingezetenen geldt.

Opening

De Stichting Belangenbehartiging Nederlandse gepensioneerden in het buitenland, die de procedure is gestart, laat weten niet ontevreden te zijn over de uitspraak. Het arrest biedt namelijk een opening en het onderzoek zal de verschillen aan het licht brengen.**

Meer informatie**: Arrest van het Europees Hof van Justitie (14 oktober 2010) Het advies van de advocaat-generaal Uitspraak CRvB (26 augustus 2009)**

Eerder in het nieuws: Zvw-bijdrage blijft verplicht Uitspraak protest tegen Zvw Pensionado’s protesteren tegen Zvw Nederlandse zorg voor pensionado’s Medische behandeling in Nederland toegestaan

Gerelateerd nieuws: Europese sociale zekerheid Onrust om Europese sociale zekerheid Wachten op terugbetaling CVZ Sociale zekerheid in Europa Ook zorg in Nederland voor pensionado’s Nieuwe tarieven woonlandfactor Ombudsman start onderzoek naar CVZ


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook