Zorg in het buitenland

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Zorg in buitenland

Vertrekt u (emigreert) u naar het buitenland dan zullen op het gebied van de zorgverzekering een aantal zaken moeten worden geregeld. Bepalende factoren zijn: a. het woonland waar u zich gaat vestigen en b. houdt u nog een financiële band met Nederland, m.a.w. ontvangt u loon, pensioen of uitkering vanuit Nederland.

De landen van de Europese Unie hebben afspraken gemaakt over de aanspraken van een EU burger in het buitenland. Dit is vastgelegd in Verordening (EEG) nr 1408/71. Een Nederlander die in een ander verordeningsland gaat wonen en werken kan aanspraak maken op de sociale verzekeringen van dat land en heeft daar een verzekeringsplicht. Dit wordt het “woonlandpakket” genoemd. De verzekeringsplicht in Nederland vervalt in dat geval.

Inmiddels geldt deze regeling voor alle landen die lid zijn van de EER ( Europese Economische Ruimte) en Zwitserland. De EER landen zijn de de 27 europese lidstaten inclusief IJsland, Noorwegen en Lichtenstein. Daarnaast zijn er bilaterale verdragen gesloten met een aantal landen afzonderlijk. Voor een totaal overzicht zie “Woonlandfactor”

Nederland blijft verzekeringsland

Is sprake van een situatie dat er uitsluitend inkomsten uit Nederland wordt genoten (loon, aow, aanvullend pensioen) dan zal het nieuwe woonland de kosten van het woonlandpakket niet voor haar rekening nemen. In dat geval zal het nieuwe woonland deze kosten verrekenen met het oude woonland Nederland.

Voorbeeld: U vertrekt definitief naar Frankrijk en ontvangt daar AOW en pensioen uit Nederland, waarover belasting en sociale premies worden afgedragen aan Nederland. Frankrijk biedt u toegang tot de Franse sociale zekerheid (woonlandpakket). De kosten zal Frankrijk vervolgens verrekenen met Nederland.

In deze situatie bent u dan ook een bijdrage verschuldigd voor de de Zorgverzekeringswet. Zie verder “Bijdrage ZvW”.

Zorgplanet Advies

Vertrekt u naar een land waar geen verdrag mee is gesloten of geniet u inkomsten vanuit het nieuwe woonland dan dient u in het nieuwe woonland zelf de zorgverzekering te regelen. Veelal is het verstandig om in elk geval een tijdelijke voorziening te treffen, zodat u voldoende tijd heeft om uw mogelijkheden op een rijtje te zetten en de situatie ter plaatse uit te zoeken.

Zorgplanet biedt u de oplossing!

De Global Traveler verzekering: een flexibele verzekering voor mensen die voor onbepaalde tijd naar het buitenland gaan. Uw leeftijd maakt niets uit. De verzekering kent geen eindleeftijd of maximale acceptatieleeftijd.

Met de Global Traveler verzekering bent u verzekerd van een goede dekking en mocht u uiteindelijk een verzekering in uw woonland gevonden hebben dan kunt u deze verzekering beëindigen en alsnog via uw woonland verzekerd worden.

Ga voor meer informatie naar onze partner GLOBIE reisverzekeringen voor een dekkingsoverzicht.

U kunt de Global Traveler verzekering ook direct via Zorgplanet aanvragen.


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook