Woonlandfactor

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Zorginstituut Nederland

Verzekering Burgers

Postbus 320

1100 AH Diemen

www.zorginstituutnederland.nl

T +31 (0)10 428 95 51

Onze referentie

2601.2013147835

Bijdragen Zvw, woonlandfactoren en heffingskortingen 2014

Nominale bijdrage Zorgverzekeringswet

• per maand: € 91,75 (dit bedrag dient als basis voor de toepassing van de

woonlandfactor).

Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

• werkgeversheffing WIA-/WAO-/WAZ-uitkering, Anw-pensioen: 7,5%;

• inhouding op AOW-pensioen en overige inkomsten: 5,4%;

• inkomensgrens: 51.414 euro.

Inkomensafhankelijke bijdrage AWBZ

• inhouding op inkomen in eerste en tweede belastingschijf: 12,65% (ook als

in Nederland geen belastingplicht bestaat);

• geboren in 1945 of eerder: 33.555 euro;

• geboren in 1946 of later: 33.363 euro.

Woonlandfactoren & nominale bijdragen Zvw

Land Woonlandfactor Bijdrage per maand (euro’s)

België 0,6715 61,61

Bosnië-Herzegovina 0,0611 5,61

Bulgarije 0,0528 4,84

Cyprus 0,1669 15,31

Denemarken 0,9026 82,81

Duitsland 0,7078 64,94

Estland 0,1503 13,79

Finland 0,6071 55,70

Frankrijk 0,7198 66,04

Griekenland 0,3590 32,94

Hongarije 0,1223 11,22

Ierland 0,9268 85,03

Italië 0,5298 48,61

Kaap-Verdië 0,0268 2,46

Kroatië 0,1789 16,41

Letland 0,0806 7,40

Liechtenstein 0,7914 72,61

Litouwen 0,1087 9,97

Luxemburg 0,7408 67,97

Macedonië 0,0445 4,08

Malta 0,2793 25,62

Marokko 0,0125 1,15

Montenegro 0,0757 6,95

Noorwegen 1,3909 127,62

Oostenrijk 0,6055 55,55

Polen 0,1116 10,24

WWW.ZORGINSTITUUTNEDERLAND.NL

JUNI 2014

Zorginstituut Nederland

Verzekering Burgers

Onze referentie

2601.2013147835

Land Woonlandfactor Bijdrage per maand (euro’s)

Portugal 0,3415 31,33

Roemenië 0,0578 5,30

Servië 0,0746 6,85

Slovenië 0,2886 26,47

Slowakije 0,1842 16,90

Spanje 0,4059 37,24

Tsjechië 0,2435 22,34

Tunesië 0,0216 1,98

Turkije 0,0852 7,82

Verenigd Koninkrijk 0,6305 57,85

IJsland 0,6970 63,95

Zweden 0,7354 67,47

Zwitserland 0,6265 57,48

Heffingskortingen

Soort Kortingsbedrag (euro’s)

Algemene heffingskorting

• bij een inkomen van maximaal € 19.645. 734,-

• bij een inkomen tussen € 19.645,- en € 56.495,-.. tussen 734,- en 477,-

• bij een inkomen hoger dan € 56.495,-.. 477,-

Jonggehandicaptenkorting 248,-

Ouderenkorting – U hebt recht op deze korting als u de AOW-leeftijd

(65 jaar + twee maanden) hebt bereikt op 31 december 2014:

• bij een inkomen van maximaal € 35.450,-; 712,-

• bij een inkomen hoger dan € 35.450,-. 104,-

Alleenstaande ouderenkorting – U hebt recht op deze korting als u

een AOW-uitkering voor alleenstaanden ontvangt.

296,-

Algemene heffingskorting niet- of weinig verdienende partner

• Partner geboren voor 01-01-1963 en jonger dan de AOW-leeftijd. max. 2.103,-

• Partner geboren na 31-12-1962 max. 1.262,-

• Partner AOW-leeftijd of ouder. max. 1.065,-

Alleenstaande-ouderkorting – U hebt recht op deze korting als u in

2014 meer dan zes maanden:

  • geen partner heeft;

  • een huishouding voert met een kind dat u in belangrijke mate

onderhoudt en dat op hetzelfde woonadres ingeschreven staat;

  • deze huishouding voert met minimaal één kind dat op 01-01-2014

nog geen 18 jaar was.

331,-

Tijdelijke heffingskorting vroeggepensioneerden 43,-

Korting groene beleggingen max. 273,-


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook