Verhoging van de AOW leeftijd

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

AOW-leeftijd versneld omhoog

Een ruime meerderheid in de Eerste Kamer stemde gistermiddag in met het voorstel van staatssecretaris Klijnsma om de AOW-leeftijd versneld te verhogen. De AOW leeftijd gaat vanaf 2016 naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Dit voorstel was al aangekondigd in het regeerakkoord.

Verhoging AOW-leeftijd De AOW-leeftijd wordt nu vanaf 2016 in stappen van 3 maanden verhoogd en vanaf 2018 in stappen van 4 maanden. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. De verhoging vindt plaats volgens onderstaand tijdspad.

AOW-leeftijd gaat in 2023 niet omhoog vanwege kortere levensverwachting

De AOW-leeftijd gaat in 2023 niet verder omhoog. Dit is het gevolg van een raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van de levensverwachting van 65-plussers, waarop de AOW-leeftijd wordt gebaseerd. Het CBS voorziet dat 65-plussers in 2023 een kwartaal korter leven dan het bureau eerder voorzDe voorspelling van het CBS is verrassend. De afgelopen jaren meldde het CBS steeds een stijgende levensverwachting voor 65-plussers, met 2012 en 2015 als uitzondering. Ook in die jaren daalde de levensverwachting iets. Voor de AOW in 2023 betekent de nieuwe raming dat iedereen geboren in 1955 en voor 1 oktober 1956 drie maanden na de 67ste verjaardag AOW krijgt.

Meer sterfgevallen

65 plussers leven volgens het CBS in 2023 een kwartaal korter dan het bureau eerder voorzag. Het bureau wijst erop dat in de laatste vier maanden van 2016 en de eerste acht maanden van dit jaar meer mensen stierven dan verwacht

Het CBS heeft een verklaring voor de dalende levensverwachting voor 2023. Het bureau wijst erop dat in de laatste vier maanden van 2016 en de eerste acht maanden van dit jaar meer mensen stierven dan verwacht. ‘Dergelijke fluctuaties in de feitelijke sterfte zorgen ieder jaar voor kleine schommelingen in de levensverwachting’, meldt het CBS.

De voorspelde, licht dalende levensverwachting van 65-plussers in 2023 is mogelijk een trendbreuk. Dat kan problematisch worden voor het kabinet. Het Centraal Planbureau rekent op een stijgende AOW-leeftijd bij berekeningen over de overheidsfinanciën op lange termijn. Op basis van CBS-voorspellingen houdt het CPB rekening met een AOW-leeftijd op 67,5 jaar in 2024, 67,75 jaar in 2026 en 68 jaar in 2028. Als deze verhogingen vertraagd worden, verslechteren de vooruitzichten voor de overheidsfinanciën.

Dit kan problematisch worden voor het kabinet

Na de val van het kabinet-Rutte I, in 2012, maakten vijf partijen in het zogenoemde Lenteakkoord een noodbegroting voor 2013. Daarbij besloten de VVD, het CDA, D66, de ChristenUnie en GroenLinks tot verhoging van de AOW-leeftijd en de koppeling van de pensioendatum aan de levensverwachting. Dat werd in wetgeving vastgelegd.

Het kabinet-Rutte II van VVD en PvdA dat in 2012 aantrad versnelde de verhoging van de AOW-leeftijd. Die wordt nu in stapjes verhoogd naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Dit besluit werd destijds gesteund door de VVD, de PvdA, het CDA, D66, GroenLinks en de SGP. Vorig jaar was de eerste keer dat de CBS-voorspelling een rol speelde. Toen werd op basis van die voorspelling besloten dat de AOW-leeftijd in 2022 wordt verhoogd naar 67 jaar en drie maanden.ag. De AOW-leeftijd blijft dan, net zoals het jaar ervoor, 67 jaar en drie maanden.


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook