Aanvullende AL wetgeving

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Veranderingen in de AL vergunning DL/62-2018 de 22-08-2018

Zoals reeds eerder aangegeven is er aanvullende wetgeving goedgekeurd middels bovengenoemd wetsbesluit.

Ik zal een aantal punten belichten:

 1. De aanvraag voor een vergunning blijft gedaan worden via het reeds bestaande “Balção Ùnico Electrónico” welke een nummer afgeeft welke gebruikt dient te worden voor het publiek.

 2. Het document wordt afgegeven binnen 10 dagen voor woningen en binnen 20 dagen is het geval van “Hostels” waarbij de gemeente de mogelijkheid heeft om dit af te keuren indien er:

  • Een onjuiste registratie is gedaan
  • Indien er restricties zijn reeds aangegeven door de gemeente of indien een woon- of gebruiksvergunning ontbreekt.

Nieuwe voorwaarden:

 1. Het wordt verplicht een speciale MultiRisk verzekering uit te nemen welke de gevolgen dekt van het verzoorzaken van brand of schade aan gemeenschappelijke eigendommen door gasten of derden.
 2. Elk verhuurobject dient een informatie-sheet/boek te hebben voor de gasten in het Portugees, Engels en 2 andere talen naar keuze waarin wordt uitgelegd hoe zaken in het verhuurobject werken en hoe en waar het afval naar toe gebracht kan/moet worden.
 3. Indien er een huishoudelijk regelement is dient dat onderdeel te zijn van het informatieboek.
 4. Tevens dient daarin vermeldt te zijn de naam en het telefoonnummer van de vergunninghouder.
 5. Het maximale aantal gasten dat gehuisvest mag worden, wordt berekend door het aantal slaapkamers x 2 te nemen + 2 extra plaaten/bedden in de woonkamer.
 6. Daarnaast en aleen als de mogelijkheid daartoe bestaat mag ieder verhuurobject nog 2 extra bedden hebben voor kinderen tot 12 jaar.
 7. In het geval het een appartement en/of kamers betreft moet er bij de ingang van het verhuurobject een AL bord zijn. In het geval van een hostel dient dat aangeplakt te zijn bij de voordeur van het object.

Nieuwe regelgeving in geval van een Condominium;

 1. Het condominium kan besluiten een extra bijdrage te vragen voor extra kosten van schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimtes. Dit bedrag mag niet hoger zijn dan 30% van de jaarlikse bijdrage.
 2. In het geval er klachten zijn van andere eigenaren of als b.v. de nachtrust verstoord wordt dan kan de algemene ledenvergadering besluiten, waarbij minimaal 50% van de stemmen nodig zijn, om de burgemester van de gemeente te vragen de vergunning in te trekken.

Gebieden aangemerkt door de gemeente:

 1. De gemeentes kunnen d.m.v. regelgeving en na gefundeerde beraadslagingen besluiten om in bepaalde delen van de stad een limiet te stellen aan het aantal uit te geven vergunningen.
 2. Na beraadslaging zijn de gemeentes verplicht dit door te geven aan het Ministerie van Toerisme.
 3. Deze beperkingen dienen elke 2 jaar herzien te worden
 4. Daarna besluit het Turismo de Portugal en het Insrituto da Habitaçãp e da Reablitição Urbana welke limieten (quota) van kracht gaan worden.
 5. In deze goedgekeurde gebieden is uitdrukkelijke goedkeuring nodig van de gemeente voor het verstrekken van een AL vergunning.
 6. In deze geclassificeerde gebieden mag men niet meer dan 7 AL objecten exploiteren.
 7. In deze gebieden is de vergunning persoonlijk en niet overdraagbaar.

Wie doet de inspectie:

 1. De naleving van de nieuwe wetgeving komt in handen van de ASAE en de lokale gemeentes.

Intrekking van de vergunning:

 1. De Presidente van de Camâra (Burgemeester) is bevoegd om de vergunning in te trekken indien:
 2. Het duidelijk is dat er een nieuwe vergunning is afgegeven in bovengenoemde geclasificeerde gebieden.
 3. Indien er inbreuk wordt gemaakt op de vereisten van vestiging zoals beschrevem in Art. 11 t/m 17 van het regelement.
 4. In het geval van annulering van de vergunning door de Burgemeester en nadat gebleken is dat er overtredingen zijn gemaakt kan de vergunning voor maximaal 1 jaar ingetrokken worden. De intrekking betreft het gebouw (verhuurobkect), onafhanhelijk wie de eigenaar of vergunninghouder is.

Kennisgeving van intrekking van de vergunning:

 1. Het intrekken van de vergunning dient doorgegeven te worden via het Balção Unica binnen 10 dagen.
 2. De vergunninghouder dient hiervan tevens kennis te geven aan de verhuurportals en eveneens binnen 10 dagen van de intrekking of tijdelijke intrekking van de vergunning.

Wanneer wordt de wet van kracht:

 1. De wet wordt van kracht op 21 October 2018-09-12
 2. Alle reeds afgegeven vergunningen voor in werking treden van deze nieuwe wet blijven geldig. De veranderingen voor het aanvragen van nieuwe vergunningen zijn alleen van toepassing op nieuwe vergunningen.
 3. De gebouwen die al een vergunning hebben, hebben 2 jaar vanaf inwerking treding van deze nieuwe wet op 21-10-2018 de tijd om de nieuwe vereisten in te voeren, voornamelijk welke betrekking hebben op de verplichting van de verzekering , het plaatsen van de AL borden en de extra bedragen vastgesteld door het Condominium.

Neem contact met mij op


Delen

Zie ook