Nieuwe Huurwet 2006

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Onlangs is de nieuwe huurwet (NRAU = Novo Regime do Arrendamanto Urbano) van kracht geworden. Wat zijn de voornaamste veranderingen en de nieuwe regels?

Huurcontracten kunnen gemaakt worden voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Wat betreft de huur anders dan voor permanente bewoning zijn de partijen vrij om de duur van het contract vast te stellen.

Maakt men een contract voor een bepaalde periode dan is minimum duur 5 jaar. Echter als partijen dat willen kan deze periode na afloop verlengd worden met gelijke termijnen.

Maakt men een huurcontract voor onbepaalde tijd, dan wil dat niet zeggen, ondanks het feit dat er geen bepaalde periode wordt afgesproken dat deze huur voor onbepaalde tijd is, of met andere woorden beide partijen kunnen het contract opzeggen met inachtneming van bepaalde termijnen.

De huurder (arrendatário) kan het huurcontract opzeggen zonder enige reden daar voor op te hoeven geven, maar hij moet wel minimaal 120 dagen opzegtermijn in acht nemen, welke kennisgeving aan de eigenaar aangetekend gedaan dient te worden met bevestiging van onvangst.

De verhuurder (O senhorio) kan het contract ook opzeggen maar moet dit minimaal 5 jaar van te voren doen. Echter maximaal 15 maanden en minimaal 12 maanden voor het aflopen van het huurcontract dient hij dat nogmaals schriftelijk te bevestigen, dus ongeveer 4 jaar na de eerste kennisgeving.

De prijzen voor de huur worden vastgesteld aan de hand van de waarde van het verhuurde object. Deze waarde zal bepaald worden door gebruik te maken van dezelfde formule als welke men hanteert om de nieuwe waarde voor de I.M.I.


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook