Verhuur van Uw huis in Portugal

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Veel mensen die in Portugal een huis of appartement hebben verhuren die, of zelf of via een makelaar of agentschap of andere tussenpersonen.

Tot op heden is dat meestal goed gegaan en hebben de Authoriteiten hier geen of weinig controle op uitgeoefend.

Naast het feit dat men natuurlijk de huurpenningen op moet geven aan de fiscus in Portugal was het altijd al nodig om een vergunning te hebben van het Ministerie van Toerisme (D.G.T.) in Lissabon.

Een aantal jaren geleden is uitgifte van de vergunning gedelegeerd aan de lokale gemeentes, hetgeen geregeld wordt in Artº 4º van DR nº 34/97 van 17/9.

Onlangs is het Ministerie van Economische Zaken in de Algarve begonnen met controles. Een aantal makelaars, die nu deze activiteit mogen uitvoeren, zijn gecontroleerd en zijn geconfronteerd met het feit dat volgens het Ministerie de tussenpersonen en huiseigenaren niet de juiste vergunningen hadden en hebben fikse boetes opgelegd gekregen.

Wat is het geval:

De meeste huizen of appartementen hebben nadat ze gekeurd zijn door de gemeentes een woonvergunning (Licença de Habitação) gekregen. Deze is specifiek bestemd om permanent in het huis te wonen en geeft in principe geen toestemming voor verhuur aan toeristen op weekbasis. Om legaal te mogen verhuren heeft men een specifieke toeristenvergunning nodig en dient de woning als zodanig geclassificeerd te worden (moradia turística).

Helaas is de procedure nogal omslachtig, langdurig en kostbaar en betekent het dat er opnieuw door een Architect plannen ingediend dienen te worden bij de gemeente en dat het huis opnieuw wordt geïnspecteerd waarbij andere normen gelden dan voor een huis voor permanente bewoning.

Voor veel mensen komt er dan een bijkomend probleem en er bij veel huizen in het verleden illegale bij- of aanbouw is gedaan, mogelijk al uitgevoerd door vorige eigenaren, welke nu bij inspectie aan het licht komt. Bij veel huizen is b.v. het zwembad nooit aangevraagd of goedgekeurd. Al deze veranderingen zullen dus ook aangevraagd en goedgekeurd moeten worden.

Om met de aanvraag bij de gemeente te beginnen zult U o.a. de volgende documenten in 3-voud moeten indienen:

  • Gewaarmerkte plannen van Uw huis zoals indertijd goedgekeurd door de gemeente.

  • Kaarten van het gebied waar Uw object ligt op schaal 1:2000 en 1:25.000

  • Actueel uittreksel uit de Conservatório om aan te wonen wie de huidige eigenaar is.

  • Opgave van exacte maten van de verschillende vertrekken

  • Tevens dient er een brandveiligheids project (in vijfvoud) ingediend te worden.

In de aanvraag dient U voorts aan te geven:

  • Welke klassificatie U wenst

  • Het maximaal aantal personen welke U onderdak wilt bieden

Doel van deze verscherpte regelgeving is natuurlijk om het imago van de Algarve op een hoger niveau te brengen en de veiligheid van gasten te waarborgen. Vooral de Hotelindustrie, welke vindt dat er oneerlijke concurrentie bestaat heeft aangedrongen op deze verscherpte controle.

Je hoopt natuurlijk niet dat er ooit iets gebeurt, maar in het geval van een calamiteit zullen de huiseigenaren, de Manager van het huis en de verhuuragent hier of in het buitenland aansprakelijk worden gesteld.

Robert Snapper is makelaar o.g. in Lagos.

Tel. 282 768 821 of 917 566 931


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook