Vrijstellingen erfrecht 2021

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Ik krijg een erfenis in 2021 - hoeveel vrijstelling heb ik?

De vrijstelling hangt af van uw relatie met de overledene. We hebben dit voor u in een overzicht gezet.

U bent: Bedrag van uw vrijstelling in 2021
Echtgenoot, geregistreerd partner of samenwonend partner € 671.910
Kind, pleegkind of stiefkind € 21.282
Kleinkind € 21.282
Achterkleinkind € 2.244
Kind met een beperking € 63.836(Hiervoor gelden voorwaarden. Lees hieronder welke dat zijn.)
Ouder € 50.397(Erven u en uw partner allebei? Dan is de vrijstelling voor u samen € 50.397.)
Andere erfgenaam,bijvoorbeeld een broer of zus € 2.244

Let op!
Krijgen u en uw partner allebei een erfenis uit de nalatenschap van een overledene? Dan zien wij u voor de berekening van de erfbelasting meestal als 1 persoon. Hoe dat zit leest u bij Wie zijn partners voor de erfbelasting?.

Is de waarde van uw erfenis lager dan of gelijk aan uw vrijstelling? Dan betaalt u geen erfbelasting.

Is de waarde van uw erfenis hoger dan uw vrijstelling? Dan betaalt u erfbelasting over het bedrag dat boven uw vrijstelling uitkomt. Het tarief hangt af van de waarde van uw erfenis en uw relatie met de overledene. We hebben dit voor u in een overzicht gezet.

Sommige bedragen hoeft u niet mee te tellen bij de erfenis

Voorwaarden voor kinderen met een beperking

U hebt recht op de hogere vrijstelling voor kinderen met een beperking als u voldoet aan deze 2 voorwaarden:

  • U werd voor 50% of meer door de overledene onderhouden.
  • U bent door de beperking niet in staat om met werk de helft te verdienen van wat gezonde personen van dezelfde leeftijd kunnen verdienen.
    Vergelijk uw situatie met die van een gezond persoon die hetzelfde werk doet of in dezelfde situatie zit (bijvoorbeeld: werkloos met een uitkering). Ga hierbij uit van de komende 3 jaar.

Erft u een onderneming?

Dan betaalt u minder of geen erfbelasting als u de onderneming voortzet en gebruikmaakt van de bedrijfsopvolgingsregeling.


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook