Schenken aan kinderen in het buitenland

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Schenking jubelton: eigen woning in het buitenland?

**Onze dochter woont in het buitenland, samen met haar partner. Ze zijn ongehuwd, ze hebben al jarenlang een stabiele relatie. Mijn vrouw en ik willen onze dochter nog dit jaar de jubelton schenken voor de aflossing van de hypotheek op hun eigen woning. Wij hebben nog niet eerder onze dochter een schenking onder een verhoogde vrijstelling gegeven, dus kan de vrijstelling voor de volle € 100.000 worden benut. Tenminste als die vrijstelling ook geldt voor een eigen woning buiten Nederland. Is dat zo?
Een andere vraag betreft de samenleving met haar partner. Zij hebben de woning samen gekocht, ze zijn ieder voor de helft eigenaar en ze hebben een totale schuld van € 300.000 op de woning. Beide partners zijn hoofdelijke aansprakelijk voor de volledige schuld. Hoeveel eigenwoningschuld heeft onze dochter nu op de woning: € 300.000 of € 150.000? Ik wil dat graag weten omdat mijn moeder ook voornemens is om een flinke schenking aan haar kleindochter te doen voor de aflossing van de eigenwoningschuld.

Antwoord**
De vrijstelling van € 100.000 kan ook worden benut voor een eigen woning die niet in Nederland ligt en derhalve niet in de Nederlandse belastingheffing wordt betrokken. Financiën heeft dat expliciet goedgekeurd. Daarbij geldt wel als voorwaarde dat de Belastingdienst de besteding van de schenking moet kunnen controleren. Daarom is aan de goedkeuring de voorwaarde gekoppeld dat de eigen woning moet zijn gelegen in een land waarmee Nederland een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft afgesloten waarin de uitwisseling van fiscale informatie is geregeld. U moet nagaan of het land waar uw dochter woont zo’n belastingverdrag met Nederland heeft gesloten.
Als dat het geval is, komt uw tweede vraag aan de orde.
Uw dochter moet de schenking van € 100.000 gebruiken voor de aflossing op haar eigenwoningschuld. De schenking mag niet worden gebruikt om de eigenwoningschuld af te lossen die een ander heeft. Bij een gezamenlijke eigenwoningschuld van twee ongehuwde personen of twee gehuwde personen die niet in gemeenschap van goederen met elkaar zijn gehuwd, heeft dit tot gevolg dat de schenking alleen kan worden benut voor de aflossing van het eigen deel van de eigenwoningschuld. En dat is ingeval van uw dochter € 150.000. Nadat zij de schenking van € 100.000 van u en uw vrouw heeft gebruikt voor de aflossing op haar eigen deel van de woningschuld resteert voor haar nog een eigenwoningschuld van € 50.000. Dat betekent dat uw moeder, de oma van uw dochter, nog tot maximaal dat bedrag een vrijgestelde schenking aan haar kleindochter kan doen. Uiteraard is het wel mogelijk dat oma een hogere vrijgestelde schenking doet aan de partner van haar kleindochter. Maar dat is geen familie. Voor toepassing van de vrijstelling van € 100.000 is een familieband niet vereist, maar in de praktijk blijkt dat die band toch vaak bepalend is voor het doen van een schenking.

Is een buitenlandse schenking belastingvrij?

Onze zoon woont in Zweden, al bijna tien jaar. Als wij hem geld schenken, is dat dan belastingvrij? En wat als hij dat geld weer aan zijn broer en zus in Nederland schenkt?

Uw zoon woont al bijna tien jaar in Zweden. Als hij die tien jaar volmaakt, gebeurt er inderdaad iets met het Nederlandse belastingregime. Schenkingen van Nederlanders die meer dan tien jaar weg zijn, zijn onbelast voor de ontvangers in ons land.

U betaalt in Nederland ook geen belasting over schenkingen afkomstig van een buitenlander. De enige uitzondering geldt voor buitenlanders die minder dan een jaar geleden uit Nederland vertrokken zijn.

U heeft een truc bedacht voor als uw zoon tien jaar of langer in Zweden woont. U schenkt hem een flink bedrag, belastingvrij. Hij schenkt een deel terug aan zijn broer en zus, ook weer belastingvrij.

De schenking van uw zoon aan broer en zus is bijna belastingvrij. Maar de schenking aan uw zoon niet, ook niet als hij al heel lang in het buitenland woont. Onze Belastingdienst ziet geen verschil tussen schenken aan iemand in Nederland of in het buitenland. In beide gevallen moet de ontvanger in Nederland bij de Belastingdienst aangifte doen van de schenking als die hoger is dan de vrijstelling. Ook voor de eenmalige hoge vrijstelling is aangifte verplicht.

Als u meer dan het vrijgestelde bedrag van 5.515 euro schenkt aan uw zoon in Zweden, wordt het ingewikkeld. Wie in het buitenland woont en in Nederland online aangifte moet doen, moet een DigiD-code hebben. Om deze code te activeren, moet je na het maken van een afspraak langsgaan bij een ambassade met een DigiD-balie. De meeste Nederlandse ambassades in het buitenland hebben die niet. Voor uw zoon is Berlijn de dichtstbijzijnde ambassade met zo’n balie. Voor verdere eisen en voorschriften, zie digid.nl/buitenland.

Om als Nederlander woonachtig in het buitenland AOW te krijgen, heb je ook een DigiD nodig. Dan kun je via de Sociale Verzekeringsbank wel een activeringscode ontvangen op je woonadres in het buitenland. Wonderlijk, maar zo is het.

U kunt wel iets doen. Als uw zoon of zijn partner nog geen 40 jaar is, kunt u hem eenmalig een groot bedrag belastingvrij schenken. Dat is ongeveer 26.500 euro of 103.500 euro als het geld gebruikt wordt voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning. Die woning mag ook in het buitenland staan. Voor deze vrijstelling moet uw zoon aangifte doen in Nederland. En een DigiD hebben. Er is gelukkig ook een DigiD-balie op Schiphol. Die was gesloten vanwege corona, maar hij is sinds kort weer open.

Voor erfenissen gelden praktisch dezelfde regels als voor schenkingen: u betaalt in Nederland geen erfbelasting over erfenissen van buitenlanders of van Nederlanders die langer dan 10 jaar uit Nederland weg zijn. Misschien betaalt u wel erfbelasting in het land waar de overledene woonde. Een Nederlandse notaris kan daarbij helpen, maar zoek er wel een die daar ervaring mee heeft.


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook