Vermogenswinstbelasting

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Mogelijke wijziging in berekening vermogenswinstbelasting

Het is niet de 1e keer dat Portugal door Europese burgers wordt aangesproken op ongelijke behandeling tussen ingezetenen en niet ingezetenen en in het ongelijk wordt gesteld!

Dit keer betreft het de ongelijke behandeling bij het vaststellen van de vermogenswinstbelasting en de daaruit voortvloeiende aanslag.

Op dit moment worden niet ingezetenen belast middels een vast percentage van 28%.

Dus bij een winst van € 100.000 bedraagt de aanslag € 28.000,00

Maar de berekening van ingezetenen vindt op een heel andere manier plaats.

Van de winst van € 100.000 wordt slechts de helft belast zijnde € 50.000,00

Deze € 50.000 wordt dan belast via het geldende schijventarief:

Op dit moment zijn de schijven als volgt:

| — | — | — | — | — | — | — | | | Belastbaar inkomen | Schijven | % | Tax to Pay | | | | | Van | Tot | | | 1.º | € 0,00 | € 7 091,00 | € 7 091,00 | 14,50% | € 1 028,20 | € 1 028,20 | 14,50% | | 2.º | € 7 091,00 | € 10 700,00 | € 3 609,00 | 23,00% | € 830,07 | € 1 858,27 | 17,37% | | 3.º | € 10 700,00 | € 20 261,00 | € 9 561,00 | 28,50% | € 2 724,89 | € 4 583,15 | 22,62% | | 4.º | € 20 261,00 | € 25 000,00 | € 4 739,00 | 35,00% | € 1 658,65 | € 6 241,80 | 24,97% | | 5.º | € 25 000,00 | € 36 856,00 | € 11 856,00 | 37,00% | € 4 386,72 | € 10 628,52 | 28,84% | | 6.º | € 36 846,00 | € 80 640,00 | € 43 794,00 | 45,00% | € 19 707,30 | € 30 335,82 | 37,62% | | 7.º | € 80 640,00 | € 500 000,00 | € 419 360,00 | 48,00% | € 201 292,80 | € 231 628,62 | 46,33% |

In het normale geval wordt de € 50.000 opgeteld bij het andere belastbare inkomen uit werk en ander vermogen.

Maar stel dat iemand verder geen inkomen heeft en vrijgezel is dan zou zijn aanslag maximaal:

€ 10.628,52 + € 5.803,25 = € 16.431,77 zijn.

Was de persoon getrouwd dan zou de aanslag nog minder zijn nml. 2 x € 6 241,80 * € 12.483, 60

Ik heb verder geen andere kortingen meegewogen.

Kijken we naar grotere bedragen dan wordt het verschil percentueel wel steeds kleiner:

Stel de winst is € 500.000:

Niet ingezetene * € 140.000,00

Ingezetene (ongehuwd) € 111.628, 62

En bij een winst van € 1.000.000 zijn de bedragen respectievelijk: € 280.000 en € 231.828, 62

Het is op dit moment afwachten of en wanneer Portugal deze wijzigingen gaat doorvoeren en of dat mogelijk ook met terugwerkende kracht is.


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook