Schenken O.G. in Portugal aan kinderen

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

SCHENKEN aan kinderen tijdens het leven in Portugal

Ik krijg veel vragen van eigenaren wat de mogelijkheden zijn om hun onroerende zaak in Portugal (huis, appartement of land) aan hun kinderen te schenken omdat als men ouder wordt de zaken goed wil regelen voordat het onvermijdelijke gebeurt. Ik ga er dan wel van uit dat de schenker keurig aan zijn fiscale verplichtingen in Nederland heeft voldaan en het bezit in Portugal bekend is bij de fiscus, want helaas is dat niet altijd het geval.

Schenken is zeker mogelijk, maar het heeft natuurlijk financiële consequenties, zowel in Portugal als in Nederland, welke van tevoren goed moeten worden overwogen.

Het voordeel van schenken aan kinderen in Portugal is dat men hier op dit moment geen erf- of schenkbelasting betaalt voor erfgenamen in de 1e lijn. Dus een Portugeze ouder kan in principe tijdens leven onbeperkt aan zijn kinderen schenken!

Wat is de procedure en wat zijn de kosten.

Mogelijk benodigde documenten:

  • Caderneta Predial Urbana of Rustico
  • Certidão de Teor – Registratie.
  • Volmacht van de schenker of zijn fysieke aanwezigheid (in dat geval is een vertaalster nodig)
  • Volmacht van de begunstigde(n) of zijn of haar aanwezigheid (in dit geval is ook weer een vertaler nodig)
  • Woonvergunning (voor appartement en huis)
  • F.T.H. = Ficha Technica de Habitação
  • Plattegronden (telas finais) van het object.
  • Energie certificaat
  • Fiscale nummers van de begunstigden en schenkers
  • Identiteitsbewijzen van schenker(s) en ontvanger(s).

Welke waarde kennen we toe aan de schenking

Het minimale bedrag waarvoor we kunnen schenken is de waarde waarvoor het onroerend goed staat ingeschreven bij de belastingdienst. In het Portugees heet dat de V.T. waarde (Valor Tributavél). Dit is de waarde waarover ook de I.M.I. / O.Z.B. betaald wordt en welke ook de uitgangswaarde is bij vererving. Het is vergelijkbaar met de WOZ-waarde, alhoewel deze waarde absoluut geen reflectie is van de marktwaarde.

Ondanks het feit dat er geen schenkbelasting is moet men wel zegelkosten betalen aan de Portugese staat. Dat heet I.S. (Imposto de Selo). Deze bedraagt 0,8% van de waarde van de schenking.

Er kan echter ook een negatief aspect aan schenken zitten!

Dit heeft te maken met eventuele latere verkoop door de kinderen en de vermogenswinstbelasting die zij dan dienen te betalen. Zoals aangegeven is het niet abnormaal dat er een héél groot verschil zit tussen de VT- en de marktwaarde. Het is niet ongewoon dat de VT-waarde b.v. € 100.000, 00 is en de marktwaarde € 300.000, 00 (of meer) en mogelijk hebben de ouders het indertijd gekocht voor € 200.000, 00. Heeft men het huis zelf laten bouwen dan kan de situatie weer anders zijn.

De kinderen krijgen dus nu een schenking met een waarde van € 100.000, 00 (€ 50.000 ieder als er 2 kinderen zijn) en stel ze verkopen het later voor € 300.000, 00, dan hebben ze € 200.000, 00 winst gemaakt, over welk bedrag hij/zij vermogenswinstbelasting verschuldigd is in Portugal! Deze bedraagt op dit moment 28%, Er loopt echter een rechtzaak vanwege ongelijke behandeling bij het Europese Hof, zodat het mogelijk minder wordt.

Zij zouden dus dit jaar 28% over € 200.000 = € 56.000, 00 betalen over de winst die zij maken bij verkoop. Voordeel is natuurlijk wel dat als het in Nederland in box 3 zit, men daar niets meer hoeft te betalen.

Fiscale consequenties in Nederland.

In principe als het om Nederlanders gaat die ook beiden in Nederland wonen dan moet men kijken of er in Nederland schenkbelasting betaalt moet worden. Afhankelijk van de waarde zal dat zo goed als mogelijk het geval zijn. Stel de VT-waarde is € 100,000, 00 en er zijn 2 kinderen dan krijgt ieder kind in de ogen van de Nederlandse fiscus een gift van € 50.000 !

Er is in dit geval slechts een kleine vrijstelling van € 6.604, 00, hetgeen betekent dat beide kinderen 10% over € 50.000 - € 6.604 = € 4.339, 60 aan schenkbelasting in Nederland zullen moeten betalen. Maar iedere situatie is uniek en het zou kunnen zijn dat U mogelijk gebruik kunt maken van de éénmalige schenkingsmogelijkheid die ouders aan kinderen mogen doen.

In principe zal degene die de schenking ontvangt deze in Nederland daarna op moeten geven in Box 3 en daarover vermogensbelasting moeten betalen en natuurlijk zijn in principe ook alle kosten van onderhoud voor rekening van de ontvangers.

Echter is men de blote eigenaar dan hoeft men geen vermogensbelasting te betalen omdat men in Portugal al I.M.I./O.Z.B. betaalt. (Verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing)

Schenking met voorbehoud van vruchtgebruik.

Ook dat is natuurlijk de mogelijkheid en waarschijnlijk een optie die sommigen zullen prefereren om de ouders nog het vruchtgebruik van het huis te geven.

De consequentie hiervan is dat de vruchtgebruiker in Portugal een deel van de I.M.I./O.Z.B. blijft betalen en de begunstigde dan in principe gewoon vermogensbelasting in Nederland.

Even een globaal overzicht van de te verwachten kosten bij schenking in Portugal. Ik ga even uit van een bedrag van € 100.000, 00.

Daarnaast komen dus nog de kosten in Nederland!

· I.S. (Imposto de Selo) 0,8% € 800,00

· Notariskosten € 350,00

· Registratiekosten € 250,00

· Maken volmachten in Nederland € 200,00

· Aanvraag van fiscale nummers in Portugal € 184,50

· Energie certificaat € 350,00

· Omzetten Nutsvoorzieningen € 100,00

· Mogelijk maken van een nieuw testament € 500,00

· Juridische kosten (advocaat) € 1.230,00

· Totaal geschatte kosten ongeveer € 4.000, 00

P.S.

Als de ouders langer dan 10 jaar in Portugal resident zijn is er geen schenk belasting van toepassing voor de Nederlandse wetgeving.


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook