Golden Visum per 1-1-2022

Wat veranderd er per 1-1-2021 om in aanmerking te komen voor een Golden Visum?

Vanaf 1 januari 2022 wordt het Wetsdecreet nr. 14/2021 van 12 februari van kracht, dat de spelregels verandert voor wie in Portugal een Golden Visum wil verkrijgen. Deze veranderingen zijn er vooral op gericht investeerders naar de regio’s in het binnenland te lokken.

Deze nieuwe regels gelden alleen voor nieuwe aanvragen van een verblijfsvergunning voor investeringen die na die datum worden ingediend (verlengingen van vergunningen die onder de thans geldende regeling zijn goedgekeurd, alsook latere aanvragen voor gezinshereniging, blijven onder de huidige regelgeving).

1. Wat is een Golden Visum?

De verblijfsvergunning voor investeringsactiviteiten (ARI), beter bekend als Golden Visum, is in 2012 ingevoerd bij wet nr. 29/2012 van 29 augustus, en bestaat uit de toekenning van een speciale verblijfsregeling in Portugal. Het hoofddoel was buitenlandse investeringen aan te trekken, in ruil voor een reeks belastingvoordelen en reisfaciliteiten die aan investeerders werden toegekend.

2. Wie kan een Golden Visum krijgen?

Hier worden geen wijzigingen aangebracht. Volgens SEF (Serviços de Estrangeiros e Fronteiras) is het Golden Visum bedoeld voor alle onderdanen van derde landen met een investeringsactiviteit, persoonlijk of via een vennootschap die in Portugal of in een andere EU-lidstaat is gevestigd en een vaste vestiging in Portugal heeft. Met andere woorden, het is niet van toepassing op Portugese onderdanen en onderdanen van de EU en de EEU.

3. Voor welke soorten investeringen kan ik een Golden Visum krijgen?

Hierbij de punten die onderhevig zijn aan veranderingen :

- Investeringsmodaliteiten voor onroerend goed: de toekenning van een Golden Visum in verworven onroerend goed dat bestemd is als hoofdverblijfplaats, zal uitsluitend mogelijk zijn voor onroerend goed in de autonome regio’s van de Azoren en Madeira of volgens in de bijlage bij Portaria n.º 208/2017, van 13 juli, omschreven gebieden in het binnenland. In de Algarve zal verder kunnen worden geïnvesteerd in de gemeenten Alcoutim, Aljezur, Castro Marim, Monchique en Vila do Bispo en in bepaalde parochies van de gemeenten Loulé, Silves en Tavira.

Indien de eigendommen bestemd zijn voor andere doeleinden, zoals handel, diensten en industrie, zijn er geen locatie beperkingen om toegang te krijgen tot de Golden Visum;

- Modaliteiten voor kapitaalinbreng waarvan de minimum investeringswaarden zullen worden verhoogd.

Zo kunnen potentiële investeerders een verblijfsvergunning voor investeringsactiviteiten aanvragen via één van de 8 investeringsmodaliteiten:

i) De inbreng van kapitaal waarvan het huidige bedrag gelijk is aan of groter is dan € 1 miljoen, wordt dat vanaf 1 januari 2022 € 1,5 miljoen;

ii) Het scheppen van ten minste 10 arbeidsplaatsen met een individuele arbeidsovereenkomst (dit aantal wordt verlaagd tot 8 in het geval van een investering in een gebied met een lage bevolkingsdichtheid);

iii) De aankoop van onroerend goed ter waarde van € 500.000 of meer (alleen in het binnenland en op de eilanden);

iv) Verwerving van onroerend goed waarvan de bouw ten minste 30 jaar geleden is voltooid of dat gelegen is in een gebied waar urbanisatieherwaardering plaatsvindt met de restauratie van het verworven onroerend goed, voor een totaalbedrag van € 350.000 of meer;

v) Kapitaalinjectie voor onderzoeksactiviteiten die worden ontwikkeld door openbare of particuliere instellingen met wetenschappelijk doel die zijn geïntegreerd in het nationale wetenschappelijke en technologische systeem, momenteel voor een bedrag van € 350.000 of meer, zal een minimumbedrag van € 500.000 hebben;

vi) Kapitaalinbreng voor een bedrag gelijk aan of hoger dan € 250.000, bestemd voor investeringen in of ondersteuning van artistieke producties, herstel of behoud van nationaal cultureel erfgoed, via centrale en perifere rechtstreekse bestuursdiensten, openbare instellingen, entiteiten waarin het openbare bedrijfsleven is geïntegreerd, openbare stichtingen, particuliere stichtingen met de status van openbaar nut, intergemeentelijke entiteiten, entiteiten waarin het plaatselijke bedrijfsleven is geïntegreerd, gemeentelijke samenwerkingsverbanden en openbare culturele verenigingen, die toekenningen verrichten op het gebied van artistieke productie, herstel of behoud van nationaal cultureel erfgoed;

vii) Kapitaalinbreng voor de verwerving van aandelen in beleggingsfondsen of risicofondsen die gericht zijn op de kapitalisatie van vennootschappen naar Portugees recht, met een looptijd van ten minste vijf jaar op het moment van de belegging en ten minste 60% van de waarde van de aandelen in vennootschappen met statutaire zetel in Portugal, worden verhoogd van € 350.000 of meer tot minimum € 500.000;

viii) Kapitaalinbreng voor de oprichting van een handelsvennootschap met statutaire zetel op het nationale grondgebied, in combinatie met het scheppen van vijf vaste banen, of voor de verhoging van het maatschappelijk kapitaal van een reeds bestaande handelsvennootschap met statutaire zetel op het nationale grondgebied, in combinatie met het scheppen of behouden van banen, met een minimum van vijf vaste banen, en voor een minimumperiode van drie jaar, worden verhoogd van een bedrag gelijk aan of hoger dan € 350.000 tot een minimum van € 500.000.

4. Wat zijn de voordelen voor beleggers?

Potentiële investeerders genieten een reeks voordelen die het Portugese Golden Visum programma tot één van de meest attractieve in Europa maakt:

  • Toekenning van een tijdelijke verblijfsvergunning voor investeringsactiviteit met vrijstelling van een verblijfsvisum om het nationale grondgebied te betreden;

  • Om in Portugal te wonen en te werken, moet u het eerste jaar ten minste 7 dagen en de volgende jaren ten minste 14 dagen in Portugal verblijven;

  • Reizen binnen het Schengengebied zonder visum;

  • Mogelijkheid tot gezinshereniging, d.w.z. uitbreiding van het Golden Visum tot familieleden (echtgenoten; minderjarige kinderen; meerderjarige kinderen, mits voltijds student, ongehuwd en financieel afhankelijk van de investeerder; ouders en schoonfamilie; stiefkinderen en geadopteerde kinderen);

  • Mogelijkheid om een permanente verblijfsvergunning aan te vragen in het kader van de vreemdelingenwet (wet nr. 23/2007 van 4 juli, in de huidige formulering) of zelfs de mogelijkheid om de Portugese nationaliteit te verkrijgen, onder bepaalde voorwaarden (zie details : https://www.sef.pt/pt/pages/conteudo-detalhe.aspx?nID=62).

Daarnaast zijn er de voordelen van het land zelf, zoals het feit dat het één van de veiligste plekken ter wereld is (volgens de 2021 Global Peace Index is Portugal het op drie na veiligste land ter wereld), de beste Europese bestemming sinds 2017, de gastvrije Portugezen, een mild klimaat en een uitstekende keuken.


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook