Uitwisseling gegevens rentetegoeden

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Europese regelgeving betreffende uitwisseling gegevens spaartegoeden

Op 1 juli van dit jaar (2005) is eindelijk de Europese regelgeving van kracht betreffende de uitwisseling van gegevens van spaartegoeden van Europese ingezetenen.

Doel van deze regelgeving is dat indien men banktegoeden (spaarrekeningen) heeft in het buitenland daar in ieder geval belasting over betaald moet gaan worden in het land waar hij of zij belastingplichtig is, in dit geval of in Portugal of in Nederland. Immers men is in beide landen belastingplichtig over Uw wereldwijde inkomsten.

Onder de nieuwe regelgeving zullen alle Europese landen automatisch namen en gegevens uitwisselen van betaalde rentes aan rekeninghouders met het land van herkomst van de rekeninghouder of in sommige gevallen zal het land in plaats daarvan als overgangsregeling een bronbelasting gaan toepassen.

Deze bronbelasting geldt voor de volgende landen: Andorra, België, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Luxemburg, Monaco, Nederlandse Antillen, Oostenrijk, San Marino, Zwitserland en Verenigd Koninkrijk.

De eerste drie jaar zullen deze landen 15% inhouden, daarna wordt het 20% en vanaf 2011 35%. Dit wordt beschouwd als een overgangsregeling. Daarna is het de bedoeling dat alle landen de namen gaan uitwisselen van de rekeninghouders.

Nederland zal dus b.v. vanaf 1 juli automatisch aan het einde van elk jaar alle rente inkomsten gaan doorgeven aan de Portugese authoriteiten indien U hier ingezetene bent en de Portugese authoriteiten zullen hetzelde doen met Nederland. De Portugese fiscus op haar beurt zal verifiëren of deze b.v. Nederlandse inkomsten hier zijn opgegeven als U hier belastingplichtig bent.

Deze informatie uitwisseling van gegevens geldt in principe alleen voor natuurlijke personen en betreft inkomsten van deposito rekeningen, obligaties uitgegeven na 1 maart 2001 en beleggingsfondsen welke minimaal voor 40% bestaan uit rentedragende inkomsten.

De volgende informatie wordt niet u


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook