Het Nieuwe Nederlandse Erfrecht

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Na jarenlange discussies is op 1 januari 2003 zal het nieuwe erfrecht in werking treden. Op 1 januari 2002 was het successierecht, waarin de fiscale gevolgen van het erven zijn vastgelegd, al ingrijpend gewijzigd.

Wat dit alles in de praktijk betekent, leest u hieronder. Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • het nieuwe erfrecht
  • het nieuwe successierecht
  • ‘defiscalisering’

Het nieuwe erfrecht

Het basisprincipe van vererven blijft hetzelfde als voorheen: als er bij iemands overlijden niets geregeld is, gelden de wettelijke regels. Wie daarvan wil afwijken, kan een testament laten opstellen. Hoe zien die nieuwe wettelijke regels eruit?

De wettelijke verdeling De belangrijkste nieuwe regel is de zogenaamde wettelijke verdeling. Die houdt in dat alle bezittingen van de overledene naar de nog in leven zijnde partner gaan. Zijn er kinderen, dan krijgen die een vordering op de langstlevende ouder, ter grootte van hun erfdeel. Ze kunnen die vordering pas opeisen als ook die laatste ouder overleden is.

Hiermee is de huidige praktijk van de ‘ouderlijke boedelverdeling’ het wettelijk uitgangspunt geworden. Er hoeft dus geen testament meer aan te pas te komen om het zo te regelen; het is nu de wet die ervoor zorgt dat de langstlevende ouder gewoon kan doorleven zoals hij of zij gewend was.

De wettelijke verdeling gaat in op 1 januari 2003 en geldt alleen voor getrouwde ouders en ouders die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Dus niet voor samenwoners. Besta


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook