Naheffing in SISA

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Naheffing in Sisa of I.M.I.

Misschien hebben sommigen van U er al over gehoord of gelezen mogelijk misschien zelfs al mee te maken gehad; want het is de fiscus nu ernst in het aanpakken van belastingfraude.

Dit artikel gaat slechts over één onderdeel van de belastingontduiking en wel over het in het verleden (gebruikelijke) onderwaarderen van de waarde bij aan- en verkoop van onroerend goed.

De fiscus is de afgelopen jaren begonnen met invallen bij een voor hen zeer aantrekkelijke en makkelijke prooi namelijk de projectontwikkelaars of bouwers van voornamelijk appartementen.

Net als in Nederland is men gestuit op dubbele boekhoudingen of nog makkelijker werd het de fiscus gemaakt omdat de objecten openlijk via folders voor een bepaalde prijs werden aangeboden en voor een andere veel lagere waarde tijdens de escritura werden verkocht.

De projectontwikkelaars - bouwers zijn als eerste gepakt en hebben van de fiscus een geweldige naheffing gekregen. Ten eerste zullen zij al hun aangiftes voor I.R.C. (vennootschapsbelasting) moeten herzien over een aantal jaren, krijgen daar een naheffing en boete over + achterstallige interest.

De fiscus is in het bezit van alle escrituras waar de namen van de kopers in voorkomen, welke nu langzamerhand brieven krijgen van de Finançes waarin men wordt uitgenodigd om vrijwillig mee te werken aan correctie van de indertijd opgegeven waarde. Doet men dat niet vrijwillig dan heeft de fiscus toegang tot Uw bankrekeningen en zal alles nagetrokken worden. Het gaat op dit moment over overdrachten gedaan in 2001, 2002 en 2003.

Werkt men wel mee dan zijn de consequenties voor de koper(s) de volgende:

  • Naheffing in de Sisa of I.M.T. over het verschil tussen ind

Neem contact met mij op


Delen

Zie ook