Medische kaarten

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

162-D Sociale verzekeringen in Portugal.

Inleiding:

Werknemers en zelfstandigen moeten aantonen dat zij zijn ingeschreven bij het nationale sociale verzekeringsstelsel. Verder geeft inschrijving bij het nationale gezondheidsstelsel toegang tot gezondheidscentra en ziekenhuizen en geeft het recht op korting op voorgeschreven medicijnen. Sociale Verzekeringsnummer (Número de beneficiário) Alle werknemers en zelfstandigen zijn verplicht om zich aan te melden bij een sociaal verzekeringsstelsel.

Er zijn verschillende specifieke stelsels, bijvoorbeeld één specifiek voor ambtenaren, maar de meeste mensen zullen zich registreren bij het Nationale Instituut voor Sociale Zekerheid (Instituto Nacional de Segurança Social) beter bekend als de Caixa. De Portugezen registreren zich meestal voor het eerst als zij gaan werken. Mensen uit een EU-land of uit een land dat Sociale Verzekeringsverdragen met Portugal heeft, dienen zich te laten registreren bij de Segurança Social zodra men begint met werken. U zult moeten overleggen: uw Sociale Verzekeringsnummer uit uw land van herkomst, identificatie, een arbeidsovereenkomst of een kopie van uw registratie bij de belasting als zelfstandige (Inicio de Actividade). Het lokale kantoor zal u een bewijs van aanvraag meegeven en het regionale kantoor zal u later uw Cartão de Segurança Social nummer per post toesturen.

Gepensioneerden: Er bestaat een verdrag tussen EU landen voor gepensioneerden met een staatspensioen. Dit verdrag bepaalt dat deze gepensioneerden in elk ander EU land waar zij inwonend zijn recht hebben op behandeling via het nationale gezondheidssysteem. Bewijs van Pensionering (Cartão Credencial Pensionária) Gepensioneerden die een ouderdomspensioen, arbeidsongeschiktheids- of een ander staatspensioen ontvangen van een EU-land of een land met een Sociale Verzekeringsverdrag met Portugal kunnen een document S1 (voorheen formulier E121) invullen waarbij men aantoont dat men een pensioen/uitkering geniet vanuit het land van herkomst en onder een ziektekostenverzekering valt. Dit formulier is vrij eenvoudig aan te vragen bij uw pensioenfonds. Nadat u uw S1 heeft ontvangen, dient u het mee te nemen naar het kantoor van de Seguranca Social, tesamen met uw paspoort (+ kopie), Cartão Contribuinte (+ kopie) en Residênciakaart (+ kopie)en dan uw Cartão Credencial, Assistençia Médica)aanvragen. Deze nummer word u vervolgens per post toegezonden.

Nr. P11/NL SOCIALE VERZEKERINGS- EN MEDISCHE KAARTEN Version 01/2021 05/02/2021P11NL – SOCIALE VERZEKERINGS- EN MEDISCHE KAARTEN 2 van 3 Nadat u uw Cartão Credencial nummer per post heeft ontvangen, kunt u het meenemen naar uw lokale Centro de Saúde en uw Gezondheidscertificaat aanvragen (Cartão Utente), zie hieronder. Gezondheidszorgcertificaat (Cartão Utente – Nº de Utente/SNS) voor gepensioneerden De Portugese gezondheidzorg geeft tegenwoordig een certificaat uit in A4 formaat. Dit certificaat, Cartão Utente, geeft buitenlandse inwoners recht op behandeling door de Portugese nationale gezondheidszorg en in sommige gevallen recht op korting op medicijnen. Zonder dit certificaat zult u waarschijnlijk moeten aantonen dat u een privé-verzekering heeft voordat een ziekenhuis een behandeling aan zal gaan. Voor aanvraag van dit certificaat zult u naar uw lokale Centro de Saúde moeten gaan met de volgende dokumenten:

 1. Paspoort , Cartão de Residência en Cartão Contribuente
 2. Sociale verzekeringskaart of Cartão Credencial. U zult dan meteen ingeschreven worden in het computer systeem. EU-onderdanen die een privé ziektekostenverzekering hebben kunnen nog steeds in aanmerking komen om in het Portugese Nationale Gezondheidsstelsel opgenomen te worden.

Niet gepensioneerden: Buitenlandse inwoners, die een inwonerscertificaat uitgegeven door de Câmara Municipal of een permanente Inwonerskaart uitgegeven door de SEF hebben, en GEEN staatspensioen ontvangen en NIET werken of zelfstandig ondernemer zijn, hebben ook recht op een Cartão Utente. Het volgende staat vermeld in de handleiding van de Gezondheidsautoriteit: “ Manual de acolhimento no acesso ao sistema de saude de cidadãos estrangeiros”. Inschrijving bij de Portugese Sociale Verzekering is niet vereist, u kunt gewoonweg een Cartão Utente aanvragen bij uw lokale Centro de Saude. U dient de volgende documenten te overleggen: -

 1. Geldig Inwonerscertificaat of Inwonerskaart -

 2. ID (Paspoort) -

 3. Portugees belastingnummer

  De Centro de Saude zal de Cartão Utente afgeven, met daarop uw nationale gezondheidsnummer

  Bent u niet van een EUland dan gelden over het algemeen dezelfde regels, maar er kunnen kleine verschillen zijn in de bilaterale overeenkomsten tussen Portugal en uw thuisland. U kunt kontakt opnemen met ons afpop kantoor als u vragen heeft over uw specifieke situatie. Europese ziekteverzekeringskaart (Cartão Europeu Seguro Doença - CESD) Deze kaart kunt u gebruiken in elk EU land voor spoedgevallen of medische verzorging en vervangt het formulier E111. Als u van buiten de EU komt, verzoeken wij u bij de Segurança Social te informeren, aangezien inwoners van sommige niet-EUlanden ook in aanmerking komen voor deze kaart. Bij aanvraag van deze kaart heeft u nodig: -

  1. Geldig Inwonerscertificaat of Inwonerskaart -
  2. ID (Paspoort) - Portugees belastingnummerP11NL –
  3. SOCIALE VERZEKERINGS- EN MEDISCHE KAARTEN 3 van 3 -
  4. Cartão Utente - Sociale verzekeringskaart De kaarten zouden in theorie binnen 5 dagen naar uw adres gestuurd moeten worden, maar in de realiteit duurt het wel zo´n dag of 10. Als u gaat reizen en met spoed een kaart nodig heeft, wordt u voorzien van een tijdelijk certificaat bij de Segurança Social. EU-onderdanen die gepensioneerd zijn en in Portugal woonachtig zijn, moeten bij het pensioenfonds of ziekteverzekeraar in uw land van herkomst de kaart aanvragen. Deze kaart is niet beschikbaar in Portugal voor gepensioneerden

Neem contact met mij op


Delen

Zie ook