Schenking O.G. Portugal aan kinderen

Wat zijn de mogelijkheden om onroerend goed aan uw kinderen te schenken?

Ik krijg de laatste tijd veel vragen van eigenaren wat de mogelijkheden zijn om hun onroerende zaak in Portugal (huis, appartement of land) welke zij te koop hebben staan maar deze vanwege de slechte economische situatie niet kunnen verkopen aan hun kinderen te schenken.

Zeker is dat mogelijk maar het heeft natuurlijk voor alle partijen financiële consequenties welke van te voren goed moeten worden overwogen.

Het voordeel van schenken aan kinderen in Portugal is dat er hier op dit moment geen successierechten of schenkingrecht betaald hoeft te worden ongeacht de waarde van het object.

Wat is de procedure en wat zijn de kosten.

Benodigde documenten:

 • Caderneta Predial Urbana of Rustico
 • Certidão de Teor –Registratie.
 • Volmacht van de schenker of zijn fysieke aanwezigheid (in dat geval is een vertaalster nodig)
 • Volmacht van de begunstigde(n) of zijn of haar aanwezigheid (in dit geval is ook weer een vertaler nodig)
 • Woonvergunning (voor appartement en huis)
 • Fiscale nummers van de begunstigden.

Welke waarde kennen we toe aan de schenking

In principe is de minimale waarde waarvoor we kunnen schenken de waarde waarvoor het onroerend goed staat ingeschreven bij de belastingdienst. In het Portugees heet dat V.T. (Valor Tributavél) en dit is de waarde waarover ook de I.M.I. / O.Z.B. betaald wordt.

Maar we kunnen ook een hogere waarde opgeven:

De voor- en nadelen daarvan zijn de volgende.

Ondanks het feit dat er geen schenkingsrecht is moet men wel zegelkosten betalen aan de Portugese staat. Dat heet I.S. (Imposto de Selo). Deze bedraagt 0,8% van de waarde van de schenking.

Wat is het nut om een hogere waarde op te geven.

Dit heeft te maken met eventuele latere verkoop door de kinderen en de vermogenswinstbelasting die zij dan dienen te betalen.

Een voorbeeld:

De V.T. waarde van een object is € 150.000, 00

Echter de schenker heeft het indertijd gekocht voor € 250.000, 00

Stel de kinderen krijgen de schenking met een waarde van € 150.000 en verkopen het later voor € 300.000 dan hebben ze € 150.000 winst gemaakt over welk bedrag hij/zij vermogenswinst belasting verschuldigd zijn. Deze bedroeg altijd 25% maar is dit jaar al 25% + 3,5% solidariteitsheffing en wordt zo goed als zeker volgend jaar 28,5% + een extra 4,0% solidariteitsheffing.

Zij zouden dus dit jaar 25% + 3,5% over € 150.000 betalen = € 42.750

Volgend jaar zou dat mogelijk 32,5% van € 150.000 zijn = € 48.750

Declareert men voor de schenking nu € 250.000 hetgeen een extra € 800 aan I.S. kost en doen we hetzelfde sommetje.

Dan zou dit jaar de winst € 50.000 zijn waarover € 14.250 betaald dient te worden (voordeel € 28.500 - € 800)

Volgend jaar zou dat zijn € 50.000 waarover dan € 16.250 betaald dient te worden (voordeel € 32.500 - € 800)

Fiscale consequenties in Nederland.

In principe zal degene die de schenking ontvangt deze in Nederland op moeten geven in Box 3 en daarover vermogensbelasting moeten betalen.

Echter is men de blote eigenaar dan hoeft men geen vermogenswinstbelasting te betalen omdat men hier al I.M.I. / O.Z.B. betaald. (Verdrag ter voorkomning van dubbekle belastingheffing)

Schenking met voorbehoud van vruchtgebruik.

Ook dat is natuurlijk een mogelijkheid en waarschijnlijk een optie die de meesten zullen preferen.

De consequentie hiervan is dat de vruchtgebruiker in Portugal de I.M.I. / O.Z.B. blijft betalen en dus de begunstigde dan in principe gewoon vermogenswinstbelasting betaald zijnde 30% van 4% van de waarde van de schenking (minus vrijstelling).

Dus indien geschonken wordt voor € 150.000 betaalt men in Nederland € 1.800 en in het geval van € 250.000 wordt dat opeens € 3.000,00

Even een klein overzicht van de te verwachten kosten bij schenking.

Ik ga even uit van een bedrag van € 200.000,00

I.S. (Imposto de Selo) 0,8%         € 1.600,00
Notaris/Advocaat kosten           €  250,00
Registratiekosten              €  250,00
Maken volmachten in Nederland (consulaate)  €  100,00
Aanvraag van fiscale nummers in Portugal   €  125,00
-                      ----------
Onze kosten                 €  250,00
-                      ----------
Totaal geschatte kosten:           € 2.575,00

Neem contact met mij op


Delen

Zie ook