De Staatsbegroting = OE 2018

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Orçamanto do Estado – De staatsbegroting van 2018.

Kortweg in Portugees de OE-2018

 • Ingediend 13-10-2017
 • Goedgekeurd 03-11-2017
 • In tegenstelling tot Nederland waar men van 5 naar 3 schijven gaat gaan we hier van 5 naar 7 schijven!
 • Percentages voor de verschillende schijven: 14,5% - 23% - 28,5% - 35% - 37% - 45% - 48%
 • Belastingvrije voet: 1,5x I.A.S. x 14 = ongeveer € 8.800.
 • Verhoging van alle pensioenen met € 10 + inflatiecorrectie.
 • Vrijstelling van IVA voor ZZP’ers wordt verdubbeld van € 10.000 naar € 20.000
 • Huur van studeerde kinderen tot 25 jaar mag volledig worden afgetrokken i.p.v. 30% nu met een Max. van € 900
 • IVA (BTW) kan teruggekregen worden tot € 250 voor mobiliteitsdiensten.
 • Accijnzen op alcohol en tabak gaan omhoog.
 • Ook suikerhoudende dranken worden zwaarder belast.
 • Kerstbonus wordt weer in 1x uitbetaald in November. Nu was dus 50% in 1x en de rest verspreid over het jaar.
 • Geen belasting meer op maaltijduitkeringen – Subsidio de alimentação
 • Aanpassing van TSU (Taxa Social Unica) in de loop van 2018
 • Geen korting meer van 10% na de 1e 6 maanden werkeloosheidsuitkering
 • Verhoging van 10% op werkeloosheidsuitkering van werkeloze stellen
 • In de nieuwe begroting zijn er geen veranderingen wat betreft de AL verhuur-vergunningen.
 • Er is geen limiet aan het aantal dagen dat men mag verhuren en de tarieven belastingdruk blijft ook hetzelfde (dus 8,75% van de bruto omzet)
 • Alleen als men meer dan € 27.300 p/j verdient met verhuur dan moet U minimaal 15% van de gemaakte kosten waarmaken om in aanmerking te komen voor de vrijstelling.

Hierbij de nieuwe belastingschijven over 2018:

Belastbaar inkomen Belastbaar % Belastbaar
Van Tot João Joãozinho
€ 0,00 € 7.091,00 € 7.091,00 14,50% € 1.028,20 € 1.028,20 14,50%
€ 7.091,00 € 10.700,00 € 3.609,00 23,00% € 830,07 € 1.858,27 17,37%
€ 10.700,00 € 20.261,00 € 9.561,00 28,50% € 2.724,89 € 4.583,15 22,62%
€ 20.261,00 € 25.000,00 € 4.739,00 35,00% € 1.658,65 € 6.241,80 24,97%
€ 25.000,00 € 36.856,00 € 11.856,00 37,00% € 4.386,72 € 10.628,52 28,84%
€ 36.846,00 € 80.640,00 € 43.794,00 45,00% € 19.707,30 € 30.335,82 37,62%
€ 80.640,00 € 100.000,00 € 19.360,00 48,00% € 9.292,80 € 39.628,62 39,63%

Neem contact met mij op


Delen

Zie ook