Schenken aan kinderen

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Schenken is gunstig voor iedereen die voor zijn toekomstige erfgenamen successierecht wil besparen! U verkleint immers uw erfenis. Elk jaar kunt u geprofiteren van de vrijstellingen voor het successierecht.

Jaarlijkse vrijstelling Ouders kunnen hun kind(eren) elk jaar een bedrag van € 4.412,00 (tarief 2007) belastingvrij schenken. Als meer dan dit bedrag wordt geschonken, moet schenkingsrecht over het meerdere worden betaald. Voor overige schenkingen geldt een vrijstelling van € 2.648,00. Als meer wordt geschonken, vervalt deze vrijstelling.

Eenmalig grote vrijstelling Ouders kunnen hun kinderen eenmalig een groot bedrag belastingvrij schenken. Deze schenking kan worden gedaan aan een kind dat ouder is dan 18 jaar maar jonger dan 35 jaar. Of aan een kind ouder dan 35 jaar maar met een echtgenoot of geregistreerd partner jonger dan 35 jaar. Deze vrijstelling voor het schenkingsrecht bedraagt in 2007 € 22.048,00. Als u dit bedrag wilt schenken, dan moet u daarvan aangifte doen bij de Belastingdienst en een beroep doen op deze vrijstelling. In het jaar dat u de eenmalig grote schenkingsvrijstelling gebruikt, kunt u niet ook het jaarlijks vrijgestelde bedrag schenken.

Hoe kunt u schenken? De wet stelt geen eisen aan het schenken van geld. U kunt het geld overmaken op de rekening van de begiftigden. Als u afspraken maakt over de schenking, is het van belang de schenking bij de notaris te laten vastleggen. In de schenkingsakte kan dan bijvoorbeeld worden opgenomen dat de schenking niet hoeft te worden gedeeld met een ex-partner als de begiftigde gaat scheiden.

Uw kind koopt in 2007 een huis: ouders kunnen fiscaal gunstig helpen Als uw kind een huis koopt, kunt u op een fiscaal gunstige manier helpen. Als u en uw kind optimaal willen profiteren van de vrijstellingen van het schenkingsrecht kunt u uw kind geld lenen én schenken! U schenkt het bedrag van de eenmalig grote vrijstelling, de rest van het bedrag dat uw kind nodig heeft, geeft u door middel van een lening. In de jaren daarna scheldt u elk jaar een gedeelte van deze lening ter grootte van het jaarlijks vrijgestelde bedrag kwijt. Het is verstandig om een lening schriftelijk vast te leggen. Wij kunnen dit voor u doen zodat de afspraken helder en duidelijk zijn. Als u zekerheid wenst voor de terugbetaling van het geldbedrag kan een hypotheekrecht worden gevestigd op het huis van uw kind.


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook