Afhandeling erfenis in Portugal

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Inleiding

Als iemand overlijdt is er nog veel te doen buiten het organiseren van de eigenlijke begrafenis. Zo zijn er een aantal tijdgebonden wettelijke voorschriften bij het afhandelen van het nalatenschap van de overledene. Dit artikel heeft alleen betrekking op de wettelijke voorschriften in Portugal. Buitenlandse testamenten dienen in het land van opmaking en notarisering te worden afgehandeld. Het is niet gebruikelijk in Portugal een executeur testamentair of beheerder van de nalatenschap aan te stellen. Indien er toch iemand is aangewezen, dan wordt dit door het gerecht wel geaccepteerd. Als er niemand is aangewezen, dan zal het gerecht het familiehoofd (Cabeça de Casal), meestal oudste zoon of dochter aanwijzen om de nalatenschap te beheren. De benoemingsprocedure van de opvolgend executeur wordt uitgebreid beschreven in de Portugese wet. Meer gedetailleerde informatie omtrent Portugese testamenten en successierechten kunt u vinden in het artikel over Beheer van de nalatenschap.

Als u benoemd bent tot executeur testamentair, dient u de volgende stappen te ondernemen:

  • Natuurlijk moeten eerst alle overgebleven minderjarige kinderen en/of huisdieren worden opgevangen
  • Zorg dat u het testament krijgt en maak er kopieën van

· Leg de akte van verdeling notarieel vast (Habilitaçao de Herdeiros)

  • Spoor alle erfgenamen op en distribueer een kopie van het testament aan alle met naam genoemde erfgenamen

Neem contact met mij op


Delen

Zie ook