Niet of te late betaling van belastingen

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Was het tot voor kort zo dat het niet of niet op tijd betalen van b.v. I.M.I. (onroerende zaak belasting) nauwelijks consequenties had of door de fiscus werd gesignaleerd, hoe anders is dat hedentendage.

Met de invoering van de laatste computertechnologie is er een verregaande automatisering in werking getreden. Dit systeem heet SIPA (Sisteme Informático de Penhoras)

Zoals de meesten wel weten moet de IMI betaald worden voor eind April over het voorafgaande jaar of in 2 termijnen indien de aanslag boven de € 250 ligt.

Niet betaling binnen de daarvoor gestelde termijn heeft nu onmiddellijk consequenties. Na een maand (30 dagen) zal de fiscus nu aan de belastingbetaler of zijn fiscale vertegenwoordiger per aangetekend schrijven een “carta de citação” (dagvaarding) sturen dat er een gerechtelijke procedure is opgestart om de uitstaande belasting te innen.

De DGCI (fiscus) heeft nu de volgende middelen om de uitstaande schuld te innen:


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook