huurwet

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Nieuwe Huurwet 2006

Onlangs is de nieuwe huurwet (NRAU = Novo Regime do Arrendamanto Urbano) van kracht geworden. Wat zijn de voornaamste veranderingen en de nieuwe regels? Huurcontracten kunnen gemaakt worden voor bepaalde of onbepaalde tijd. Wat betreft de huur anders dan voor permanente bewoning zijn de partijen vrij om de duur van het contract vast te stellen. Lees verder →