Invoer van uw auto in Portugal

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Invoer van uw auto in Portugal

Voorwaarden voor invoer van een auto in Portugal vrij van autobelasting (Imposto sobre Veículos)

Om voor bovengenoemde vrijstellingen in aanmerking te komen gelden de vol-gende voorwaarden:

■ Auto moet afkomstig zijn uit een ander EU-land

■ Belastingen (BTW) moet in het herkomstland zijn voldaan

■ U moet kunnen aantonen dat u 12 maanden voorafgaand aan uw emigratie in Nederland heeft gewoond (voor elke maand een bewijs; gebruiksrekeningen van water/gas/elektriciteit,salarisstrook betalingsbewijs huur etc.)

■ U moet kunnen aantonen dat u het motorvoertuigen voor uitschrijving uit Nederland minimaal 12 maanden in bezit heeft gehad om voor belastingvrije-invoer in Portugal in aanmerking te komen.

■ Men heeft een half jaar de tijd om de invoerprocedure op te starten (gerekend vanaf de uitschrijving uit Nederland) of een ander bewijs waaruit blijkt dat men niet meer in Nederland woonachtig was of al in Portugal woonde

■ Bij de invoer van motorvoertuigen is het noodzakelijk een uittreksel uit het bevolkingsregister van de gemeente te overleggen waaruit de inschrijfperiode en de datum van uitschrijving blijkt. Het land van bestemming moet ook vermeld worden Indien verzuimd wordt het proces tot invoer te starten is het niet toegestaan in een voetuig met een Nederlands kenteken te rijden.

Auto mag binnen 5 jaar na invoer niet worden verkocht op straffe van terug betaling van de genoten vrijstelling voor de resterende periode aan de Portugese staat, deze terugbetaling is zeer onvoordelig en normalerwijze NOOIT aan te raden. (hieronder valt ook schenking of overschrijving vanwege een erfenis)

■ Men mag de afgelopen 3 jaar geen inkomstenverklaring (IRS) gedeclareerd hebben in Portugal.

De invoer met vrijstelling is persoonsgebonden en kan niet overgedragen worden aan een ander, op geen enkele wijze.

| — | | Men kan geen auto invoeren als de BTW niet in het land van herkomst is betaald en een geschorste auto of een auto met uitvoer kenteken kan ook niet via residentie ingevoerd worden. |

| — | | BTWDe BTW wordt berekend over de factuurprijs van de auto + de waarde van de ISV (Invoerbelasting); over het totale bedrag betaald men IVA (BTW) in Portugal.Over een nieuwe auto moet altijd BTW worden betaald in Portugal!Een auto wordt als nieuw beschouwd wanneer de auto minder dan 6 maanden oud is en minder dan 6.000 km heeft gereden. |

Registratie van uw auto in Portugal

Voor registratie van uw auto in Portugal en het verkrijgen van een Portugese nummerplaat moet u zich wenden tot de Instituto da Mobilidade e dos Transportes , het huidige IMT: Website: www.imtt.pt / Email: imtt@imtt.pt

Bemiddelingsbureau’s vindt u in de Gouden Gids onder:

‘‘agências de documentação’’.

Benodigde documenten voor de invoer van een auto in Portugal met vrijstelling van de autobelasting

Welke documenten dient u te overleggen ?

■ Aankoopfactuur

Certificaat van overeenstemming: Voor de invoer is altijd een certificaat van overeenstemming nodig. Een Certificaat van Overeenstemming (CVO) ook wel COC genoemd in Portugal (Certificate of Conformity) is het ‘geboortebewijs’ van een voertuig. Met het CVO kunt u aantonen dat het voertuig voldoet aan de gestelde toelatingseisen. Een CVO kunt u in Nederland aanvragen bij de voertuigfabrikant of de vertegenwoordiger daarvan.

■ Nederlands Kentekenbewijs

■ Paspoort of ander geldig identiteitsbewijs. Van een paspoort wil men alle bladzijden gekopieerd hebben bij de douane.

■ Bewijs van vestiging in Portugal via het certificaat van de gemeente en een verklaring van de deelgemeente.

Certificado de Cancelamento de Residênçia (uitschrijvingsbewijs uit de gemeente in de woonplaats, waar u het laatst woonachtig was + Machtiging tot Voorlopig Verblijf in het land van bestemming.

Original do Modelo 9 (Pedido de certificado de matricula) = tech-nische homologatieverklaring van het IMT Voordat zo’n homologatie-verklaring wordt afgegeven dient het voertuig wel eerst gekeurd te zijn bij een Centrum van Periodieke Autokeuring (IPO). Vervolgens dient de homologatieverklaring te worden afgestempeld.

Pedido de isenção , Modelo 22.1100 (Formulier dient zorgvuldig te worden ingevuld).

■ Fotokopieën van de Cartão de Contribuinte (Portugees belastingkaart met sofinummer) + Identiteitskaart of Paspoort + Rijbewijs (Carta de Conduçao) van de aanvrager.

■ Kenteken papieren.

■ Aangifteformulier van de Portugese inkomstenbelasting (IRS) van de laatste 3 jaar, dit moet een schuldenvrij-verklaring zijn. (= Certidão Negativa)

■ Schuldenvrijverklaring van de Portugese Sociale Verzekeringsinstanties (Certidão Negativa de Dívidas a Segurança Social)

■ Bewijs waaruit blijkt dat u ingezetene bent in Portugal: verblijfsvergunning (Certificado de Registo de cidadão da união europeia) uitgereikt door de gemeente

■ Woonplaatsverklaring (Atestado de Residência da Junta de Freguesia); verklaring, waaruit uw huidige Portugese adres/woonplaats en deelgemeente blijkt.

| — | | Hulp bij auto invoer, aanvragen van rijbewijs en residentie.Voordelig een auto invoeren met de verhuizing. Vraag naar de voordelige invoer van commerciële auto’s en campers.Geopend ma. t/m vr. 9.00 tot 19.00 uur. Zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.Alie KotounVivenda Mimosa – Montes Raposos Apartado 50 – 8365-908 – Alcantarilha Algarve (Portugal)Tel: 282 314 048 mobiel: 965 514 800E-mail: mimosa@mail.telepac.pt |

Meer informatie over invoer van een auto in Portugal en uw rijbewijs leest u in het handboek: Wonen en kopen in Portugal

December 2014

© Alie Koutoun | Guide Lines


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook