Bdelastingschijven IRS 2021

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

BELASTINGEN

IRS-niveaus voor 2021: belastbaar inkomen en toepasselijke vergoedingen

In 2021 zullen de irs-niveaus niet veranderen ten opzichte van 2020. Bekijk de praktijkvoorbeelden voor het beoordelen van het belastbaar inkomen en het toepassen van IRS-tarieven.

IRS-niveaus in 2021

In overeenstemming met artikel 68 van de IRS-code, inkomsten verdiend in 2021 (IRS-levering in 2022), zijn de volgende IRS-schijven van toepassing (de 7 schijven, minimum- en maximumlimieten en de bijbehorende toepasselijke tarieven blijven in verhouding tot 2020):

Belastingschijven 2021

| — | — | — | — | | Ranking | Verzamelbare inkomsten | Normaal tarief | Gemiddeld tarief | | 1e | tot € 7.112 | 14,50 | 14,50 | | 2.º | meer dan € 7.112 tot € 10.732 | 23,00 | 17,367 | | 3.º | mais de € 10.732 até € 20.322 | 28,50 | 22,621 | | 4.º | mais de € 20.322 até € 25.075 | 35,00 | 24,967 | | 5.º | mais de € 25.075 até € 36.967 | ​37,00 | ​28,838 | | 6.º | mais de € 36.967 até € 80.882 | 45,00 | 37,613 | | 7.º | meer dan € 80.882 | 48,00 | - |

Omdat de IRS-niveaus en -vergoedingen in 2021 hetzelfde zijn als in 2020, kunt u ze ook gebruiken in uw berekeningen voor de IRS die u in 2021 voor 2020 moet indienen.

Hoe het belastbare inkomen te berekenen

Het belastbare inkomen is voor de IRS het jaarlijkse bruto-inkomen van de belastingplichtige of het huishouden, waarvan mogen worden afgetrokken de zogenaamde specifieke IRS-aftrekposten. Het aldus vastgestelde bedrag bepaalt het toe te passen belastingtarief, afhankelijk van het niveau waar u zich bevindt.

Echtparen of samenwonenden die kiezen voor een gezamenlijke belastingenaangifte verkrijgen hun gezamelijke inkomen nadat het huwelijksquotiënt is toegepast, wat niet meer is dan de berekening van het gemiddelde inkomen van het paar. Het wordt gedeeld door 2, in dit geval het totale inkomen van het paar.

Aftrekposten gespecificeert

Een zelfstandige, of bijvoorbeeld een gepensioneerde, heeft recht op een specifieke aftrek van 4.104 EUR in de IRS. Als het jaarlijkse bedrag aan sociale zekerheidskortingen hoger is dan 4.104 euro, wordt het beschouwd als het hoogste bedrag. Voor categorie A (werknemers) en categorie H (pensioenen) hebben dan de volgende specifieke inhoudingen:

 • € 4.104 of het bedrag van de sociale zekerheidskortingen, indien dit hoger is;
 • vergoeding betaald door de werknemer voor eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst zonder voorafgaande kennisgeving;
 • quota voor vakbonden, tot 1% van het bruto-inkomen, plus 50%.

Gezamenlijke inkomsten

Laten we een eenvoudig voorbeeld gebruiken:

Stel 2 belastingplichtigen zijn gehuwd__ met gezamenlijke belastingen (afhankelijke werknemers, inwoners van het Continent, zonder kinderen) waarbij een van de echtgenoten een bruto maandsalaris heeft van € 1.200 en de andere van € 800:**

 • Het bruto jaarinkomen van de eerste echtgenoot is: € 16.800 (€ 1.200 x 14 maanden)
 • Het bruto jaarinkomen van de tweede echtgenoot is: € 11.200 (€ 800 x 14 maanden)
 • Specifieke inhoudingen op elk van de echtgenoten: € 4.104 (ervan uitgaande dat de waarde van de kortingen niet meer dan € 4.104 bedraagt, anders zou het als de hoogste waarde worden beschouwd)
 • Fiscaal inkomen eerste echtgenoot: € 12.696 (€ 16.800 - € 4.104)
 • Belastend inkomen tweede echtgenoot: € 7.096 (€ 11.200 - € 4.104)
 • Het belastende inkomen van het echtpaar, na toepassing van het huwelijksquotiënt: € 9.896 [(€ 12.696 + € 7.096) / 2]

Het zal dan ongeveer € 9.896 zijn dat zich zal richten op het belastingtarief, en dit hangt af van de IRS-laag waar het inkomen zich bevindt.

De toepassing van IRS-tarieven: normaal tarief en gemiddeld tarief

Het is normaal om je af te vragen waarom er twee tarieven zijn voor elke laag, het normale tarief en het gemiddelde tarief. De waarheid is dat uw inkomen niet allemaal tegen hetzelfde tarief wordt belast.

Wanneer het belastbaar inkomen hoger is dan € 7.112, wordt het verdeeld in twee niet-gelijke delen, waarbij:

 • het 1e deel is gelijk aan de maximumgrens van de grootste van de echelonsdie erin zit, waarop het gemiddelde tarief van die trede van toepassing is;
 • het 2e deel is gelijk aan het overschot (verschil tussen het verzamelinkomen en het 1e deel), waarop het normale tarief van de onmiddellijk hogere trede van toepassing is.

Laten we eens kijken hoe we IRS-tarieven kunnen toepassen, doorgaand met ons voorbeeld:

We hadden het belastbaar inkomen van het echtpaar berekend: € 9.896. De laag die volledig past op € 9.896 is de eerste laag “tot € 7.112”.

Maar “blijven” € 9.896 - € 7.112, d.w.z. “restanten” € 2.784 dat we in het direct hogere echelon zullen vallen (in het niveau “meer dan € 7.112 tot € 10.732”). Nu passen we de kosten toe:

 • Deel 1: € 7.112 x gemiddeld tarief = € 7.112 * 14,5% = € 1.031,24
 • 2e deel: € 2.784 x normaal tarief = € 2.784 * 23% = € 640,32

Het aldus berekende bedrag bedraagt € 1.671,56, het resultaat van het bedrag van € 1.031,24 en € 640,32.

Maar omdat we het over een koppel hebben, vergeet niet dat we net de huwelijkscoëfficiënt (:2) hebben toegepast om het verzamelinkomen van het paar te kennen. Voorlopig vermenigvuldigen we opnieuw met twee van het behaalde resultaat en bereiken we € 3.343,12 (€ 1.671,56 x 2).

Dit bedrag, € 3.343,12, is het bedrag waaruit de zogenaamde aftrekposten voor invordering (kosten met gezondheid, verpleeghuizen, onderwijs, algemene en gezinslasten, enz., enz.) zullen worden verlaagd.

Maar terug naar het doel van ons artikel, nemen we nu een ander voorbeeld, en we doen de volledige berekening, van bruto-inkomen tot inning.

Alleenstaanden, geen kinderen

In het geval van een enkele worden de rekeningen eenvoudiger, dus omdat we niet de toepassing van het echtelijke quotiënt hebben.

Overweeg dit voorbeeld, alleenstaande, afhankelijke werknemer, inwoner van het vasteland, kinderloos:

Verzamelbare inkomsten

 • bruto jaarinkomen van € 21.000,-
 • specifieke aftrek: € 4.104
 • gezamenlijk inkomen: € 21.000 - € 4.104 = € 16.896

Toepassing van vergoedingen en inklaring van de inning

 • maximale limiet van de hoogste van de echelons die valt in € 16.896: € 10.732 (niveau dat gaat van € 7.112 tot € 10.732)
 • 1edeel : 17.367% x € 10.732 = € 1.863,83 (gemiddelde tariefaanvraag)
 • overschot: € 16.896 - € 10.732 = € 6.164
 • 2e deel: 28,5% x € 6.164 = € 1.756,74 (toepassing van het normale tarief van het bovenste echelon)
 • Collectie: € 1.863,83 + € 1.756,74 = € 3.620,57

Verschil tussen IRS-schijven en inhoudingstabellen

IRS-niveaus bevatten algemene IRS-tarieven die worden toegepast op het jaarinkomen van elke belastingbetaler. De inhoudingsbelastingtabellen bevatten de vergoedingen die maandelijks op uw salaris of pensioen worden toegepast en die het mogelijk maken om maandelijkse “voorschotten” naar de staat te maken vanwege de belasting die in het volgende jaar moet worden vastgesteld.

IRS-tarieven en inhoudingskosten zijn verschillende dingen. Om deze reden wordt bij de indiening van de IRS-aangifte voor de goedkeuring van de inkomstenbelasting van het voorgaande jaar een “afrekening” met de staat gemaakt. Deze hit komt in aanmerking met de waarde van de inhoudingen in de IRS-bron die het in het voorgaande jaar heeft gemaakt.

Dit resulteert in een belastingteruggave (wanneer deze meer inhield, tegen de inhoudingskosten, dan de belasting die verschuldigd is voor de toepassing van IRS-tarieven). Vanuit de omgekeerde situatie zal resulteren in de betaling van belasting.


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook