wetgeving

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Aanvullende AL wetgeving

Veranderingen in de AL vergunning DL/62-2018 de 22-08-2018 Zoals reeds eerder aangegeven is er aanvullende wetgeving goedgekeurd middels bovengenoemd wetsbesluit. Ik zal een aantal punten belichten: De aanvraag voor een vergunning blijft gedaan worden via het reeds bestaande “Balção Ùnico Electrónico” welke een nummer afgeeft welke gebruikt dient te worden voor het publiek. Lees verder →

Nieuwe wetgeving vakantieverhuur AL

Nieuwe wetgeving vakantieverhuur - Alojamento Local. Het is ondertussen al weer meer dan 6 jaar geleden dat er nieuwe wetgeving kwam die korte termijnverhuur beter regelde. In de praktijk bleek echter dat veel mensen dit te gecompliceerd en te duur vonden. Men was in Lagos b.v. al gauw € 1.000+ kwijt. Lees verder →

Energie label - Nieuwe aanvullende wetgeving

Energielabel – Certificado Energética. Er is onlangs (20 Augustus 2013) een nieuwe wet gepubliceerd “DL 118/2013”, welke het hebben van het energie label verplicht stelt in een vroeger stadium dan tot heden vereist was. Tot nu toe moest de eigenaar of zijn legale vertegenwoordiger bij de overdrachtsakte (escritura) dit document ter hand stellen aan de nieuwe eigenaar waarvan dan melding werd gemaakt in de aan- en verkoopakte. Lees verder →

Nieuwe makelaardij wetgeving

Nieuwe makelaarswetgeving Op 20 Augustus van dit jaar is gepubliceerd wetgeving (D.L.) nº 211/2004, welke in werking treedt op 20 September 2004. Deze wet regelt opnieuw de activiteiten van de makelaars als professionele beschermde beroepsgroep. Deze wet vervangt de bestaande wet D.L. 77/99 van 16-03-1999. Gezien de snel wijzigende omstandigheden in de onroerend goed markt in Portugal en Europa vond de regering het nodig om de activiteiten van makelaars opnieuw te herzien en te regelen. Lees verder →