Energie label - Nieuwe aanvullende wetgeving

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Energielabel – Certificado Energética.

Er is onlangs (20 Augustus 2013) een nieuwe wet gepubliceerd “DL 118/2013”, welke het hebben van het energie label verplicht stelt in een vroeger stadium dan tot heden vereist was.

Tot nu toe moest de eigenaar of zijn legale vertegenwoordiger bij de overdrachtsakte (escritura) dit document ter hand stellen aan de nieuwe eigenaar waarvan dan melding werd gemaakt in de aan- en verkoopakte.

(zie mijn artikel: 058-D Huishoudelijk Personeel.)

Vanaf 1 December 2013 wordt het een verplichting van de eigenaar om dit certificaat te hebben/tonen wanneer hij of zijn wettelijke vertegenwoordiger een huis of appartement te koop of ter verhuur aanbiedt aan b.v. Makelaars of/en ook wanneer hij zelf in welke vorm dan ook publiciteit maakt in tijdschriften, d.m.v. flyers of in etalages. Hij is verplicht melding te maken van het bestaan van dit certificaat en welke score het heeft gehaald. Dus reeds bij het tekenen van een voorlopig koopcontract is het nodig dit te hebben en zal er melding van worden gemaakt.

Het wordt ook verplicht om de datum van afgifte te vermelden in de akte zodat de competente autotiteit in deze “ADENE” kan nagaan of dit certificaat echt correct en werkelijk is afgegeven.

Deze verandering in de wetgeving stelt potentiële kopers in staat om een eventueel zuinig en beter geïsoleerd huis mee te nemen in hun afweging om een bepaald huis te kopen.

De boetes op niet naleving van deze vereiste zijn zoals gewoonlijk aanzienlijk. Het is niet alleen de eigenaar die hierop aangesproken wordt maar ook de Makelaar of promotor van het onroerend goed. De boetes bedragen tussen de € 250 en € 3740 indien het object eigenaar is van een natuurlijk persoon en tussen de € 2.500 en € 44.890 indien het eigendom is van een rechtspersoon of firma (b.v. off-shore).

De kosten verbonden aan het verkrijgen van dit label bedraagt tussen de € 300 en € 600 afhankelijk van de grootte van het object.

Observatie van de schrijver.

Gezien het feit dat er mogelijk tienduizenden objecten ter verkoop of verhuur worden aangeboden en het aantal gekwalificeerde firmas die deze keuringen kunnen en mogen uitvoeren beperkt is lijkt het zaak om dit niet te lang uit te stellen. Het lijkt erop dat dit een nieuwe melkkoe is van de Portugese overheid om hun begroting op orde te krijgen. Aangezien er tegenwoordig automatische uitwisseling van informatie bestaat tussen alle authoriteiten is het zeer waarschijnlijk dat hier veel geld te verdienen is voor de Portugese overheid en wij hebben indicaties gekregen dat men er ook werkelijk op de naleving hiervan gaat toezien.


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook