Nieuwe makelaardij wetgeving

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Nieuwe makelaarswetgeving

Op 20 Augustus van dit jaar is gepubliceerd wetgeving (D.L.) nº 211/2004, welke in werking treedt op 20 September 2004. Deze wet regelt opnieuw de activiteiten van de makelaars als professionele beschermde beroepsgroep. Deze wet vervangt de bestaande wet D.L. 77/99 van 16-03-1999.

Gezien de snel wijzigende omstandigheden in de onroerend goed markt in Portugal en Europa vond de regering het nodig om de activiteiten van makelaars opnieuw te herzien en te regelen.

In deze wet wordt aangegeven wie zich makelaar mogen noemen, aan welke kennis- en vestigings vereisten men moet voldoen om voor een vergunning als makelaar in aanmerking te komen en wat makelaars wel en niet mogen doen.

Nieuw in de wetgeving is o.a. dat makelaars naast de makelaardij nu ook een nevenactiviteit mogen hebben, welke in Nederland al lang aan makelaars is toegekend, nml. de administratie en het beheer van onroerende zaken


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook