Hoeveel bedraagt de AOW in 2018

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

De hoogte van uw AOW in 2018 hangt af van verschillende factoren. Zo wordt er gekeken of uw alleenstaand bent of samenwonend. Vervolgens gaat het er onder meer om of uw partner ook AOW krijgt.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende situaties en bijbehorende AOW-bedragen, zowel bruto als netto per 1 juni 2017. Onderstaande bedragen gelden alleen als u al AOW ontvangt en 100% AOW heeft opgebouwd. Let op: de nettobedragen hangen af van het totale inkomen en kunnen nog enigszins verschillen van het AOW-bedrag dat u daadwerkelijk ontvangt.

1. Alleenstaand

Brutobedrag met heffingskorting: € 1.174,16 (zonder: € 1.174,16) Loonheffingsbedrag met heffingskorting: € 0,00 (zonder: € 218,17) Bijdrage Zvw met heffingskorting: € 66,34 (zonder: € 66,34) Nettobedrag met heffingskorting: € 1.107,82 (zonder: € 889,65)

Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van € 24,93 en exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld is € 71,42 bruto per maand en wordt in mei uitbetaald.

2. Getrouwd of samenwonend: beiden AOW

Brutobedrag met heffingskorting: € 808,71 (zonder: € 808,71) Loonheffingsbedrag met heffingskorting: € 0,00 (zonder: € 150,17) Bijdrage Zvw met heffingskorting: € 45,69 (zonder: € 45,69) Nettobedrag met heffingskorting: € 763,02 (zonder: € 612,85)

Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van 24,93 euro en exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld bedraagt 51,01 euro bruto per maand en wordt in mei uitbetaald.

3. Getrouwd of samenwonend: uw partner heeft nog geen AOW, u krijgt geen toeslag

Brutobedrag met heffingskorting: € 808,71 (zonder: € 808,71) Loonheffingsbedrag met heffingskorting: € 0,00 (zonder: € 150,17) Bijdrage Zvw met heffingskorting: € 45,69 (zonder: € 45,69) Nettobedrag met heffingskorting: € 763,02 (zonder: € 612,85)

Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van 24,93 euro en exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld is 51,01 euro bruto per maand en wordt in mei uitgekeerd.

4. Getrouwd of samenwonend: uw partner heeft nog geen AOW, u krijgt volledige toeslag

Brutobedrag met heffingskorting: € € 1.591,66 (zonder: € 1.591,66) Loonheffingsbedrag met heffingskorting: € 81,67 (zonder: € 296,25 ) Bijdrage Zvw met heffingskorting: € 89,92 (zonder: € 89,92) Nettobedrag met heffingskorting: € 1.420,07 (zonder: € 1.205,49)

Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van 24,93 euro en exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld is 102,02 euro bruto per maand en wordt in mei uitbetaald.

5. Getrouwd of samenwonend: uw partner heeft nog geen AOW, toeslag is 10% verlaagd

Per 1 augustus 2011 is de toeslag met maximaal 10% verlaagd voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen van minimaal € 2.760,87 bruto in de maand.

Brutobedrag met heffingskorting: € 1.513,37 (zonder: € 1.513,37) Loonheffingsbedrag met heffingskorting: € 67,33 (zonder: € 281,92) Bijdrage Zvw met heffingskorting: € 85,50 (zonder: € 85,50) Nettobedrag met heffingskorting: € 1.360,54 (zonder: € 1.145,95)

Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van 24,93 euro en exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld bedraagt 96,92 euro bruto per maand en wordt in mei uitgekeerd.

Bent u benieuwd naar uw AOW-leeftijd? PlusOnline vergeleek eerder de pensioenleeftijd in Nederland met andere Europese landen.

Bron: SVB


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook