Tolheffing in Portugal

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

AUTOMATISCHE TOL OP DE SCUT EN ANDERE SNELWEGEN

24/02/2011

Het systeem van tolheffing op de zogenaamde SCUT snelwegen is sinds 15 oktober 2010 van kracht en de invoering van tweede fase start op 15 april 2011. De meeste onduidelijkheid bestaat over hoe de tol gaat worden geheven en welke snelwegen u kunt gebruiken, enz. Dit informatiebulletin geeft u informatie om duidelijheid te verschaffen omtrent het systeem en om vragen weg te nemen en desinformatie te corrigeren. Er zijn echter nog een aantal zaken niet helemaal duidelijk en dit bulletin zal daarom ook nog regelmatig worden aangepast.

De informatie in dit bulletin is verkregen van de Via Verde, Brisa, Estradas de Portugal en ‘Hey Portugal’.

Uitdrukkingen die veel gebruikt worden door de authoriteiten

SCUT – Sem Custos para Utilizador (gratis voor gebruikers)

DE - Dispositivo Electronico (Electronisch apparaatje)

DECP – Dispositivos Electrónicos Contativeis (Compatibel Electronisch apparaatje),hiervan zijn de huidige Via Verde identifikatiekastjes een voorbeeld, en werken bij de electronische tolwegen.

DEM – Dispositivo Electrónico de Marticula (Electronisch Kentekenregistratieapparaatje)

DT – Dispositivo Temporário (Tijdelijk apparaatje)

Hoe wordt het aangegeven op de snelweg?

De volgende wordt aangegeven als u een tolcabine nadert:

(Graag het afpopkantoor informeren als u variaties aantreft)

PORTAGEM ELECTRONICA – Electronicsche Tol

PORTAGEM EXCLUSIVAMENTE ELECTRONICOS – Uitsluitend Electronische Tol

LANCO COM PORTAGEM – Tolcabine

LANCO COM PORTGAM ELECTRONICA- Tolcabine met uitsluitend Electronische Tol

Snelwegen met Via Verde tolcabines

Geen wijzigingen voor dit systeem, dus u kunt deze tolwegen gebruiken met óf het Via Verde identifikatiekastje óf u betaalt gewoon ter plekke (Pay As You Go – PAYG).

Uitsluitend Electronische Tol

Deze snelwegen hebben uitsluitend tolpoorten/portalen en geen tolcabines of PAYG zoals bij de ‘portagens’. De eerste SCUT snelwegen die werden omgezet in electronische tolwegen maken deel uit van Grande Porto, Costa Prata en Norte Litoral. De tweede fase begint op 15 april 2011 op de A22 – Via do Infante (Algarve snelweg), Norte Interior en Beira.

Betalingsmogelijkheden

Er zijn twee mogelijkheden: vooraf of achteraf betalen. Vooraf is goedkoper omdat er dan geen administratiekosten worden berekend. MO7NL AUTOMATISCHE TOL OP DE SCUT EN ANDERE SNELWEGEN

Vooraf betalen

Als u een DE heeft kunt u óf vooraf betalen door een bepaald bedrag te storten op de rekening, óf het bedrag wordt automatisch van uw rekening afgeschreven.

BELANGRIJK: als u al een DE heeft aangevraagd, maar nog niets heeft ontvangen, dient u achteraf te betalen totdat u het heeft ontvangen, maar als u het referentienummer van uw aanvraag meeneemt bij betaling, krijgt u geen administratiekosten doorberekend.

Achteraf betalen

Als u geen DE heeft, dan dient u met uw voertuigkentekennummer naar een betaalstation of het postkantoor te gaan binnen 5 dagen na gebruik van de snelweg, om uw tol te betalen. U krijgt dan administratiekosten doorberekend. Als u niet binnen 5 dagen betaalt, dan komt hier nog een boete bovenop.

Electronisch apparaatje (DE)

Met uitzondering van de tijdelijke apparaatjes (DT), wordt elk apparaatje gekoppeld aan een uniek voertuigkentekennummer. Deze zijn niet uitwisselbaar zonder dit bij de plaats van afgifte te herregistreren. We hebben gelezen dat DE’s (Via Verde of SCUTtolwegen) verkrijgbaar zijn bij alle postkantoren, Via Verde kantoren en stopplaatsen langs de snelweg, alsmede sommige banken. U kunt het Via Verde kastje ook via de website van de Via Verde aanvragen, maar houdt u wel rekening met een achterstand. De Via Verde kastjes werken ook op de SCUTsnelwegen, maar helaas niet andersom, d.w.z. dat de DEM-apparaatjes niet werken op de Via Verde tolwegen.

Electronisch Kentekenregistratieapparaatje (DEM)

Dit apparaatje is vergelijkbaar met het Via Verde kastje, omdat het ook bevestigd wordt aan de voorruit en niet aan het kenteken. Aangezien er veel vraag naar is, zijn er momenteel niet zoveel in voorraad.

Tijdelijk apparaatje (DT) voor buitenlandse voertuigen

Deze zijn te huur bij servicestations langs de snelweg of bij de CTT postkantoren. De kosten zijn € 27 voor de lease, waarna € 6 + IVA de eerste week wordt ingehouden en € 1,50 + IVA voor de daarop volgende weken in mindering wordt gebracht. Het resterende bedrag (indien er nog een bedrag overblijft) krijgt u terug als u het apparaatje weer inlevert. Als u de eerste keer least, bent u verplicht het te voorzien van een min. bedrag van € 10 voor lichte voertuigen en € 20 voor zware voertuigen, te gebruiken voor de tol en niet terug te vorderen. Dit tijdelijk apparaatje is ook verkrijgbaar voor portugese voertuigen, maar de procedure is dan iets anders. Voor een portugees voertuig is het apparaatje 90 dagen geldig, maar blijft in het bezit van de bestuurder en kan weer gereactiveerd worden. DT’s zijn niet geregistreerd voor een bepaald voertuig en uitsluitend bedoeld voor tijdelijk gebruik op de portugese tolsnelwegen, hetgeen ideaal is voor voertuigen met buitenlands kenteken.

Kortingen voor locale gebruikers

Bij de eerste fase (Costa Prata, Grande Porto en Litoral Norte) kan iedereen die binnen 10 km van de snelweg leeft of een bedrijfshoofdkantoor heeft korting krijgen. De eerste 10 x per maand dat u gebruikt maakt van de snelweg zijn gratis, daarna 15% korting.

We hebben vernomen dat voor de tweede fase de kortingen van toepassing zijn op 20 km van de snelweg, maar we zullen dit nog verifiëren.

De kortingen zijn van toepassing op alle SCUTtolwegen tot 1 juli 2012 en blijven daarna in sommige regio’s gehandhaafd. MO7NL AUTOMATISCHE TOL OP DE SCUT EN ANDERE SNELWEGEN

Als u meent dat de kortingen op u van toepassing zijn, neem dan contact op met uw postkantoor (CTT) of Via Verde winkel voor meer informatie.

Voertuigen met buitenlands kenteken (aangepast 25 januari 2011)

De regering heeft notie genomen van de bezorgdheid en er bestaat nu een mogelijkheid voor voertuigen met buitenlands kenteken om het eenvoudiger te doen.

Bestuurders van voertuigen zonder DE (alle types) kunnen nu vooruitbetalen (Pre-pay) met gebruik van het voertuigkentekennummer. U kunt dit online doen op de volgende website www.ctt.pt (u moet zich wel registreren op de website and voorlopig is het alleen in het portugees). U kunt ook vooruit betalen bij de servicestations langs de snelweg en in de toekomst bij de luchthaven van Porto. Als u geen DE heeft en niet vooruitbetaald heeft, dan kunt u een boete verwachten. Uw kentekenplaat wordt gefotografeerd en de bekeuring wordt gestuurd naar het adres waarop de auto geregistreerd staat (zelfs in het buitenland). Boetes zijn 10 x tolkosten, met een minimum van € 25 en maximum € 125. Om dit te vermijden kunt u de tol direct betalen aan de “concessionário” van die snelweg. Bij het begin van de snelweg wordt de naam “Consessionário” vermeld, maar mocht u het niet vinden, dan kunt u contactgegevens opvragen bij CTTpostkantoren.

GEEN TOL BETAALD?

Het kan voorkomen dat u de betaling niet kunt voldoen op het moment van de reis, bijv:

  • U heeft uw pasje niet bij u en geen andere betalingsmiddelen

  • Het systeem leest het pasje niet

  • U heeft niet genoeg saldo

Mocht dit geschieden bij één van de tolpoorten en er is een assistent aanwezig, dan kunt u een factuur vragen voor latere betaling. Mocht dit geschieden terwijl u voor een machine staat waarbij u handmatig uw pasje in moet voeren, dan kunt u de “info"knop indrukken om uw factuur aan te vragen. In beide gevallen moet de waarde van de tol, zonder boete, binnen 8 dagen betaald worden, waarbij de datum van de rekening geldt als dag 1. U kunt dit betalen: - Bij de MultiBanco automaat, gebruikmakend van de referentienummers die op de factuur vermeld staan. Dit is alleen mogelijk binnen 48 uur.

  • Bij alle Briza/Via Verde winkels

  • Bij de snelwegpoorten met een assistent

U kunt ook alsvolgt betalen:

  • D.m.v. een cheque naar Brisa te sturen op naam van:

“Brisa-Concessão Rodoviária, S.A.”,

met vermelding van het factuurnummer op de achterkant.

Deze cheque stuurt u naar:

Brisa – Concessão Rodoviária, S.A.

Serviço de Contas a Receber

Quinta da Torre da Aguilha – Edifício Brisa

2785-599 São Domingos de Rana MO7NL AUTOMATISCHE TOL OP DE SCUT EN ANDERE SNELWEGEN

  • Bankoverschrijving, maar houd u er rekening mee dat uw factuur pas als betaald wordt beschouwd als bewijs van betaling, goed geïdentificeerd met o.a. factuurnummer waarop de betaling van toepassing is, gestuurd is per post, fax (444 21 86 98) of email (clientes.drt@brisa.pt ).

Bankoverschrijving naar:

Banco Santander Totta

NIB: 001800032357824802090

IBAN: PT50 001800032357824802090

Swift Code: TOTAPTPL

Rekeninghouder: Brisa – Concessão Rodoviária, S.A.

Factura nº: ……….

Indien de factuur na 8 dagen nog niet betaald is, kan het bedrag worden verhoogd (boete)

(Wet Nº 25/2006 d.d. 30 juni).

Belangrijk: als facturen handmatig worden uitgeschreven door de tolassistent, dient u de betalingsprocedure te volgen die staat vermeld op de achterkant van de factuur. Voor meer informatie omtrent betalingswijzes kunt u contact opnemen met ledenservice tel 808 508 508.

Als u geen tolkaartje heeft:

Als u een handmatige tolpoort nadert zonder tolkaartje of met een verlopen tolkaartje (tolkaartjes zijn 12 uur geldig), is een max.* toltarief van toepassing vermenigvuldigd met 2.

*max toltarief is equivalent aan de langstmogelijke tolafstand van dat traject tot aan de tolpoort.

Mocht u later u tolkaartje toch terugvinden, dan heeft u de mogelijkheid aan te tonen waar u de snelweg bent opgekomen en het corresponderende toltarief te betalen. Hiervoor dient u een brief te sturen naar Brisa met het originele ticket en uitleg van de situatie. Of u gaat naar de Via Verde of Brisa winkel, met deze informatie en betaalt daar het correcte bedrag.


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook