Invoeren van een auto

Importeren/registreren van een voertuig in Portugal

De eenvoudigste manier om een voertuig met geldige Portugese registratiedocumenten te verkrijgen, is het kopen van een nieuwe auto bij een officiele dealer die het voertuig ook voor U registreert. Dit heeft ook voordelen met betrekking tot service, garantie en het verkrijgen van onderdelen. Desalniettemin, importeren is een optie en er kunnen belastingvoordelen zijn, wanneer men vanuit een EU land een voertuig importeert, dat men aldaar langer dan 6 maanden in bezit heeft gehad. Het is niet toegestaan dat een voertuig met een buitenlands kenteken zich meer dan 6 maanden per jaar in Portugal bevindt (aaneengesloten óf verspreid over het kalenderjaar), daarna bent u verplicht de auto te importeren. Ontheffing van ISV (Imposto sobre Veículos) is mogelijk voor personen, die de 6 maanden voorafgaand aan emigratie naar Portugal (de datum op uw uitschrijvingsbewijs wordt hiervoor gehanteerd), in een ander EU-land hebben gewoond en nog geen vrijstelling hebben ontvangen. Het is belangrijk u direct uit te laten schrijven als u verhuist naar Portugal (dit moet u doen voor u Residencia aanvraagt). Ontheffing moet binnen 12 maanden na verhuizing worden aangevraagd en voltooid. Het verzoek om vrijstelling wordt alleen online gedaan door het voltooien van de DAV (Declaratie van de douaneaangifte van het voertuig) en daarvoor heeft u het wachtwoord nodig voor de Portugese website van de belastingdienst “portal das finanças”.

Dit proces kan gecompliceerd zijn vanwege het feit dat deze website alleen in de Portugese taal is, dus leden kunnen er de voorkeur aan geven dat een agent dit namens hen doet. Als u een auto importeert met vrijstelling van ISV, kan deze slechts 12 maanden na het voltooien van de invoer worden verkocht, anders moet u de belasting volledig terugbetalen en ontvangt u ook een boete. Portugese voertuigregistratie (matricula) De Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT)is de afdeling van de regering, die verantwoordelijk is voor registratie- en eigendom van voertuigen, en voor het uitgeven van kentekens. Portugese kentekens kunnen alleen voor een in het buitenland geregistreerd voertuig worden uitgegeven, indien de technische specificaties aan Portugese- en/of EU eisen voldoen. Dit staat in een document dat heet: “Certificado de Conformidade” (Certificaat van Overeenstemming).

Het Certificaat van Overeenstemming (CVO) is het ‘geboortebewijs’ van het voertuig. De fabrikant geeft een Certificaat van Overeenstemming af voor een voertuig dat is gebouwd volgens een Europese typegoedkeuring. Als u dit certificaat niet heeft voor uw voertuig, dan dient u een proces op te starten om te bepalen of een model aan deze eisen voldoet, dit heet Homologação. Als het model niet is erkend voor gebruik in Portugal, maar wel geregistreerd in een ander EU-land, dan is een origineel certificaat van de fabrikant, of een genotariseerde kopie, vereist. Het voertuig dient een technische inspectie te ondergaan bij een geregistreerd keuringscentrum. Voor motorfietsen zal dit ook een geluidstest inhouden. Voor modellen die niet eerder zijn geregistreerd in de EU is het gecompliceerder. Er moet een keuring van het voertuig worden gedaan om te checken of chassis- en motornummers, aantal zitplaatsen, lichten, reflectoren en beveiligingsuitrusting aan Portugese maatstaven voldoen. Deze inspectie wordt gedaan bij een Centro de Inspecção Classe B. In de Algarve zijn die te vinden in Lagos, Portimão en Loulé. Na een succesvolle inspectie, zal de IMT het voertuigregistratiedocument (Documento Unico) afgeven, zie bulletin M02/NL Autopapieren. Agentschappen Een aantal organisaties kan een voertuig voor u registreren, waaronder de Portugese Automobielclub (Automóvel Clube de Portugal, ACP), Douaneagenten (Despachante Oficial) en andere agentschappen die diensten verlenen aan expats. Voor nieuwe inwoners kan het gebruik van een agentschap het proces vereenvoudigen. In de Portugese Gouden Gids (Páginas Amarelas) zijn de agentschappen te vinden onder “Agências de Documentação” of “Despachante Oficial” en enkele zijn zelfs te vinden in onze afpop ADvantage Directory.

Voertuigenbelasting (Imposto Sobre Veiculos ISV) 2018 De voertuigbelasting (ISV) is een registratiebelasting die slechts eenmaal wordt betaald wanneer het voertuig voor het eerst wordt geregistreerd in Portugal, ongeacht of dit nieuw of gebruikt is. De ISV wordt berekend op basis van twee criteria: de cilinderinhoud en CO2-emissies van het voertuig. Sommige typen voertuigen, zoals bedrijfswagens en motorfietsen, betalen ISV op basis van uitsluitend de cilinderinhoud. Er is een korting wanneer een gebruikt voertuig wordt geïmporteerd. Een voertuig wordt als gebruikt beschouwd wanneer het meer dan 6.000 km op de teller heeft en meer dan 6 maanden oud is (in het land van herkomst) - als slechts aan één van deze criteria wordt voldaan, wordt de auto als nieuw beschouwd. Deze korting stijgt tot 10 jaar en vanaf die leeftijd is de korting altijd hetzelfde. Voor lichte, niet-commerciële voertuigen en voertuigen met 4-wiel-aandrijving of commerciële voertuigen, kan de belasting met behulp van de onderstaande tabel berekend worden. Het vermogen van de motor moet vermenigvuldigd worden met het belastingtarief per cc, waarna de korting hier vanaf moet worden getrokken. Daarna vermenigvuldigd u het bedrag met het kortingspercentage van het jaar van de auto. De uitkomst trekt u ervanaf. Het resultaat van de CO2emissie vermenigvuldigd met de gerelateerde belasting en vermindering van de korting, moet daarbij worden opgeteld.Voor gebruikte voertuigen bestaan kortingen wanneer voertuigen meer dan 6 maanden oud zijn en geimporteerd zijn vanuit een ander EU land, waar alle relevante belasting is betaald. (zie tabel volgende pagina). Als voorbeeld hebben wij een 6 jaar oud, benzine voertuig, 2.000 cc motor capaciteit en een CO2 emissie van 140. CC: 2.000 x 5,06 = 10.120 – 5.600 = 4.520 – 60% = 1.808,00 CO2: 140 x 47,51 = 6.651,40 – 5.337 = 1.314,40 1.808,00 + 1.314,40 = 3.122,40 De volgende tabellen gelden voor lichte niet-commerciele voertuigen, lichte commerciële voertuigen (mistos), personenauto’s tot 8 zitplaatsen (de bestuurder niet meegeteld) lichter dan 3500 kg, en voertuigen met 4-wiel aandrijving lichter dan 2500 kg:

Belasting Motorcapaciteit (Tabel A) Capaciteit Belasting (€/cc) Korting (€)

Tot 1000 0,99 767,50

Tussen 1000 en 1250 cc 1,07 769,00

Meer dan 1250 cc 5,06 5.600,00

Belasting CO2emissie voor Benzine voertuigen (Tabel B) CO2 uitstoot klasse (in gram per km) Belasting (€)

Korting (€) t/m 99 4,18 386,00

100 t/m 115 7,31 678,87

116 t/m 145 47,51 5.337,00

146 t/m 175 55,35 6.454,52

176 t/m 195 141,00 21.358,39

Meer dan 195 185,91 30.183,74

Belasting CO2 emissie voor Diesel voertuigen CO2 uitstoot klasse (in gram per km) Belasting (€)

Korting (€) t/m 79 5,22 396,88

80 t/m 95 21,20 1.671,07

96 t/m 120 71,62 6.504,65

121 t/m 140 158,85 17.107,60

141 t/m 160 176,66 19.635,10

Meer dan 160 242,65 30.235,96

Er is een verhoging van de totale waarde van € 500 + IVA (BTW) voor alle dieselvoertuigen met een uitstoot van 0,002 g / km deeltjes of meer. Meestal zijn de enige voertuigen die aan deze vereiste voldoen, uitgerust met een deeltjesfilter (DPF of FP). U moet deze informatie verkrijgen bij de fabrikant, de verkoper of de kentekenregisters. Deze extra kosten wordt ook toegepast wanneer er geen officiële informatie is over de waarde van deeltjesemissies, d.w.z. wanneer er geen informatie niet bestaat op het certificaat van overeenstemming of het certificaat van technische goedkeuring. Deeltjes Diesel voertuigen Deeltjes uitstoot (in gram per km) Belasting (€) Minder dan 0,002 0,00 0,002 en hoger 500,00M04

Gebruikte auto’s hebben recht op korting, afhankelijk van de leeftijd. Dit zijn de percentages die moeten worden toegepast op de cilindercomponent - er is geen korting op de CO2-component. ISV-Belastingkortingen voor gebruikte voertuigen geïmporteerd vanuit een ander EU land Kenteken jaar Kortingspercentage

Tot 1 jaar 10%

Van 1 tot 2 jaar oud 20%

Meer dan 2 jaar tot 3 jaar oud 28%

Meer dan3 jaar tot 4 jaar oud 35%

Meer dan 4 jaar tot 5 jaar oud 43%

Meer dan 5 jaar tot 6 jaar oud 52%

Meer dan 6 jaar tot tot 7 jaar 60%

Meer dan 7 jaar tot tot 8 jaar 65%

Meer dan 8 jaar tot tot 9 jaar 70%

Meer dan 9 jaar tot tot 10 jaar 75%

Meer dan 10 jaar 80% De door de douane vereiste dokumenten bij het importeren van gemotoriseerde voertuigen door buitenlanders (gedigitaliseerd):

Modelo 1460

Certificaat van Overeenstemming COC - Om in een lidstaat van de Europese Unie een kenteken op een auto te kunnen krijgen is een bewijs van Europese Typegoedkeuring nodig. Vanaf 1995/1996 leveren fabrikanten daarom een Certificaat van Overeenstemming bij nieuwe auto’s. Op het Certificaat staat alle technische specificaties van het voertuig en het EGtypegoedkeuringsnummer.

Technisch Keuringrapport van een Inspectiecentrum Klasse B - Modelo 112

Modelo 9, Document gewaarmerkt het IPOcentrum en daarna door de IMT. Dit document kunt u downloaden van de IMT website. Document van de Alfandega (Douane) voor bewijs van betaling óf ontheffing van ISV voertuigenbelasting D.A.V.

Originele autopapieren Cartão Contribuinte (Belastingregistratienummer van Portugal)

Residência Certificaat

Paspoort Geldig Rijbewijs Als u belastingontheffing aanvraagt dient u ook het volgende te overleggen:

Verklaring van het land van herkomst of het consulaat, met einddatum van het verblijf aldaar en de officiële uitschrijving.

Faktuur van de aankoop met het aantal gereden kilometers bij de aankoop en de waarde in euro’s (alleen voor auto’s met een leeftijd van minder dan 12 maanden)

Verklaring van het belastingkantoor ter plaatse (Finanças), dat de importeerder géén inkomsten heeft verworven in Portugal gedurende de laaste drie belasting jaren.

Het origineel van het tenaamstellingsbewijs en overschrijvingsbewijs, minstens 6 maanden op naam van de importeerder.

Rekeningen van nutsbedrijven op uw naam uit het land van herkomst van de laatste 6 maanden

Autorisatie waarmee de douane uw fiscale en socialezekerheidsituatie in Portugal kan verifiëren. Hieronder ziet u een voorbeeld van een dergelijke autorisatie in de Portugese taal. “Eu ……. (naam) abaixo assinado, residente em …….(woonadres), NIF nº ……… (contribuinte nummer) portador do BI/Passaporte nº ………..(paspoort nummer) autoriza a Alfandega de …….. (plaats waar uw lokale douaneknatoor is, bijv. Algarve = Faro) a proceder a consulta da minha situação tributária e contribuitiva nos termos da Dec. Lei nº 114/2007 de 19 de Abril. Data : …….. (datum) Assinatura : ……. (handtekening)” De door de IMT vereiste dokumenten bij het importeren van gemotoriseerde voertuigen door buitenlanders. Voor al deze documenten heeft u het origineel en een kopie nodig:

Modelo 9, Document gewaarmerkt het IPOcentrum en daarna door de IMT. Dit document kunt u downloaden van de IMT website.

Certificaat van Overeenstemming COC - Om in een lidstaat van de Europese Unie een kenteken op een auto te kunnen krijgen is een bewijs van Europese Typegoedkeuring nodig. Vanaf 1995/1996 leveren fabrikanten daarom een Certificaat van Overeenstemming bij nieuwe auto’s. Op het Certificaat staat alle technische specificaties van het voertuig en het EGtypegoedkeuringsnummer.

Technisch Keuringrapport van een Inspectiecentrum Klasse B - Modelo 112

Originele autopapieren + 2 kopietjes

Cartão Contribuinte (Belastingregistratienummer van Portugal) Paspoort

Geldig Rijbewijs

Residência Certificaat


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook