Maken van testament en echtscheiding.

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Het kopen van een huis in Portugal is natuurlijk een heugelijk feit en hopelijk heeft U daar veel plezier van. Echter aan alle goede zaken in het leven komt een einde en helaas zijn wij niet onsterfelijk. Het is natuurlijk niet de allereerste gedachte om daar al aan te denken als je net hebt gekocht.

Toch is het zaak om hier wel over na te denken. Mogelijk heeft U al een testament in Nederland gemaakt maar wilt U het bezit in Portugal een andere bestemming geven of misschien heeft het Nederlandse testament de juiste bewoording.

Indien U ook nog andere bezittingen buiten Portugal heeft (b.v. Nederland) dan is het misschien het overwegen waard om hier een specifiek testament te maken betreffende de bezittingen in Portugal. In de meeste gevallen gaat het dan om de volgende zaken:

  • Onroerend Goed
  • Bankrekening
  • Auto

Er zijn in Portugal 2 manieren om een testament te maken:

    1. Het publieke testament welke verleden wordt voor de Notaris en welke geschreven wordt in het Portugees in het bijzijn van 2 getuigen. Tevens dient U een vertaler te hebben die vanuit het Portugees in het Nederlands vertaald zodat U zeker bent dat de inhoud U duidelijk is. Aan dit testament zijn vaak Notariskosten verbonden welke. In geval het een man-vrouw testament betreft zijn de Notariskosten ongeveer € 400, 00. Daarnaast kunnen kosten komen van een advocaat of iemand anders die Uw zaak begeleid en zijn er de kosten voor de tolk. Totale kosten kunnen daarom uitkomen tussen de € 750 en € 1.000. In dit geval wordt het testament ingeschreven in het Centrale Portugese Testamentenregister in Lissabon. U kunt zelf ook een Origineel aanvragen.
    2. Een privé testament is ook mogelijk. Dit mag geschreven worden in de Nederlandse taal maar moet met de hand geschreven worden en dan vertaald worden in het Portugees. Het moet dan ondertekend worden bij de Notaris hier ook weer in het bijzijn van 2 getuigen. Hij stempelt het document welke U mee kunt nemen en in Uw kluis bewaren.

Het is natuurlijk verstandig om in Uw testament een executeur-testamentair aan te stellen. Dat moet natuurlijk bij voorkeur iemand zijn die in Portugal woont, de taal spreekt en kennis van zaken heeft. In geval U als Nederlander een testament maakt is het zaak te vermelden dat het Nederlandse erfrecht van toepassing is.

In een ander artikel 35-D Erfrechtprocedure heb ik al beschreven hoe de zaak verder in Portugal afgehandeld dient te worden.

In de 1e plaats dient de lokale Finanças op de hoogte gebracht te worden van het overlijden van een persoon.

Bent U hier woonachtig dan dient dat te gebeuren binnen 30 dagen.

Binnen 60 dagen indien U niet in hetzelfde district in Portugal woont waar de bezittingen zijn gelegen

Binnen 180 dagen indien U in het buitenland woont.

Een andere zaak die ook aandacht verdient is die welke ontstaat door huwelijk of echtscheiding.

Het komt vaak voor dat de Huwelijkse status is veranderd, hetzij door b.v. een 2e huwelijk of b.v. door echtscheiding. Indien partijen al onroerend goed hier in Portugal hebben dan dient de Registratie bij de Conservatório de Registo Predial veranderd te worden. Daar staat immers dat U b.v. vrijgezel (solteiro) was, terwijl U nu getrouwd bent.

Let er ook goed op dat het juiste huwelijksregime vermeld staat.

Een foute inschrijving getrouwd in gemeenschap van goederen i.p.v. op huwelijkse voorwaarden, of andersom, kan grote gevolgen hebben in geval van overlijden en de erfrechtprocedure bemoelijken en vertragen.

Gaat U scheiden en stonden de onroerende zaken b.v. op beider naam dan moet ook dat allemaal gewijzigd worden aan de hand van officiële en in het Portugees vertaalde documenten en afhankelijk van het echtscheidingsconvenant kan het zijn dat de verkrijgende partij I.M.T. (Overdrachtsbelasting) moet betalen over het deel dat hij/zij verwerft.


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook