Wie is belastingplichtig in Portugal

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Wie is belastingplichtig in Portugal en hoe vindt men dat uit?

Het wordt de laatste tijd steeds duidelijker dat het de gemeenschappelijke belastingauthoriteiten ernst is dat ingezetenen van de EU ergens belasting betalen. Tot op heden zijn veel mensen door de mazen van de wet geglipt maar deze worden steeds kleiner.

Dit geldt voor Nederlanders die in Portugal of enig ander Europees land wonen, maar natuurlijk gelden dezelfde regels voor Engelsen, Duitsers en andere Europeanen.

Nederlanders zijn belastingplichtig en moeten in Portugal belastingaangifte doen indien zij meer dan 183 dagen per jaar in Portugal wonen of wanneer de Portugese fiscus op 31 december van een belastingjaar gevoegelijk aan mag nemen dat men hier domicilie heeft gekozen. Ondanks het feit dat men denkt dat het moeilijk te traceren is hoe lang men in Portugal is maakt verregaande automatisering en uitwisseling van gegevens het de authoriteiten mogelijk om na te gaan waar en hoe lang U ergens bent. Zeker paspoorten worden niet meer gestempeld maar zonder dat U het mogelijk weet worden vele paspoorten bij binnenkomst in een land door de scanner gehaald en electronisch opgeslagen. In de toekomst is het de beoeling dat Uw paspoort wordt gescanned zonder dat U er erg in heeft.

Daarnaast hebben de vliegtuigmaatschappijen de verplichting om passagierslijsten over te leggen.

Ondertussen zijn de Engelse authoriteiten in samenwerking met de Portugese fiscus er toe overgegaan om uit te vinden of men en indien zo in het juiste land belastingaangifte heeft gedaan over Uw wereldwijde inkomen. Vele Engelsen die in het buitenland wonen hebben onlangs een brief gekregen van hun Inland Revenue (belastingdienst) met een groot aantal vragen die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat en waaruit zal komen vast te staan waar men woont of verblijft.

Hier volgen een aantal vragen die ook mogelijk aan U in de toekomst gesteld kunnen worden:

 1. Wat is Uw huidige adres in Portugal?

 2. Wanneer bent U uit Nederland vertrokken?

 3. Geef exact aan de data dat U in Nederland doorbracht sinds U zich uit liet schrijven in Nederland.

 4. Waar verbleef U in Nederland nadat U Nederland verliet en wat is uw connectie met deze verblijfplaats?

 5. M.b.t de onroerende zaken die U bezit in Nederland en Portugal verzoeken wij U over te leggen rekeningen van Nutsvoorzieningen, telefoonrekeningen, opstalverzekeringen en onroerend goed belasting.

 6. Geef een overzicht van de bankrekeningen en credit kaarten die U bezit.

 7. Vanaf welke datum beschouwt U zichzelf als ingezetene (Resident) van Portugal?

 8. Welke belastingen heeft U in Portugal betaald en overleg bewijs daarvan

 9. Waar woont U in Portugal en overleg bewijs van aankoop of huurcontract

 10. Overleg bewijs van Uw verhuizingen van Nederland naar Portugal.

 11. Overleg bewijs van iedere onroerend goed transactie waar U bij betrokken was

 12. Heeft U een volledige dienstbetrekking hier in Portugal en indien zo overleg bewijs daarvan.

 13. Waar worden Uw medische dossiers bewaard. Bent U geregistreerd in Portugal of in Nederland bij een dokter en zo ja bij wie.

 14. Geef een overzicht van de motorvoertuigen die U bezit en geef aan het merk, model en registratie aangevende wie de eigenaren zijn.

 15. Hoeveel tijd denkt U in Nederland door te brengen in de komende 2 jaar.

 16. Geef een overzicht van Uw lidmaatschappen en sociale activiteiten is Nederland en Portugal.

 17. Overleg een kopie van Uw paspoort.

In het geval U in de toekomst een dergelijke brief ontvangt heeft U mogelijk 60 dagen de tijd om de belastingdiensten de gevraagde gegevens te doen toekomen.

Het zal U duidelijk zijn dat “big brother” is watching you en dat het steeds moeilijker wordt om uit het zicht van de fiscus te blijven en dat het beter is om Uw situatie te legaliseren.


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook