Aangifte inkomsten uit werkbetrekking

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Mensen die alleen inkomsten hebben uit werkbetrekking dienen aangifte te doen voor tot 15 Maart van het jaar volgend op de jaar waarin gewerkt is.

Indien men als werknemer in dienst is dan dient de werkgever U voor het eind van de maand Januari een overzicht te doen toekomen van het bruto inkomen dat U genoten heeft en de voorheffingen aan belasting en afdrachten die gedaan zijn betreffende sociale verzekeringen.

Onder inkomen uit dienstbetrekking kan meer vallen san alleen maar het bruto inkomen dat U maandelijks ontvangt.

Naast het loon worden ook de volgende zaken als inkomen beschouwd:

  • Salaris

  • Subsidies

  • Commissies, prijzen


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook