I.M.I. - Onroerende zaak belasting

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

I.M.I. Imposto Municipal sobre Imóveis

Vergelijkbare Onroerende Zaak Belasting (O.Z.B.)

Inleiding:

Iedereen die in Portugal onroerend goed heeft krijgt in principe met deze belasting te maken. De I.M.I. is de opvolger van de Contribuição Autarquica en heeft deze nieuwe naam gekregen als onderdeel van de totale belastingherziening die eind 2003 goedgekeurd werd en op 1-1-2004 wet van gewijsde werd.

De I.M.I. is een lokale belasting en één van de voornaamste bronnen van inkomsten van de gemeentes. De meesten van U zullen wel weten dat er onredelijk grote verschillen waren onder het vorige systeem tussen vergelijkbare huizen. De oorzaak is historisch gegroeid en vond zijn oorsprong in een wetgeving na de revolutie ingesteld waarbij éénmaal vastgestelde waardes niet meer bijgesteld konden worden.

Hoe werd de waarde historisch bepaald:

De waarde waarvoor de onroerende zaken in de boeken stonden van de belastingdienst waren niet gebaseerd op marktwaardes maar op huurwaardes. M.a.w wat kan een object aan per jaar aan huur opbrengen. Deze waarde heette Rendimento Collectavel. Om aan een soort marktwaarde te komen vermenigvuldigde men dit bedrag met 15 en zo kwam de V.T. = Valor Tributável of V.P. = Valor Patrimonial tot stand.

Vanaf 1-1-2004

De opzet van de nieuwe wetgeving is dat deze waarde nu verschuift van huurwaarde naar marktwaarde. Echter het zal duidelijk zijn dat men niet in staat is geweest of meer van 6.000.000 miljoen objecten binnen een aantal maanden van een nieuwe objectieve waarde te voorzien.

Men heeft dus gekozen voor een tussenregeling waar in feite iedereen dit jaar mee te maken heeft gekregen, velen echter zonder dat ze gemerkt hebben dat feitelijk is gebeurd. Bijna bij iedereen za


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook