Inkomstenbelasting of I.R.S.

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Wie zijn belastingplichtig in Portugal: Wie belastingplichtig zijn in Portugal wordt in artikel 005-D al beschreven.

Wanneer indienen: Tussen 1 Februari en 15 Maart indien U alleen inkomsten heeft uit een werkbetrekking of een pensioen/aow uitkering heeft. Aangifte te doen d.m.v. van Modelo 3. Tussen 16 Maart en 30 April in alle andere gevallen ook via Modelo 3. Tussen 1 Mei en 31 Mei voor bedrijven (Vennootschapsbelasting) en/of offshore companies.

Wanneer moet ik de aanslag betalen: In principe krijgt U na ontvangst van de aanslag een maand de tijd om te betalen. Te late betaling heeft een boete (coima) en interest heffing voor te late betaling tot gevolg (jura de mora)

Welke verschillende inkomengroepen kennen we:

Categorie A. – Betaalde werknemer. Inhoudingen worden net als in Nederland meestal door de werkgever gedaan en aangifte in de IRS zal mogelijk afhankelijk van de kostenposten die men heeft kunnen leiden tot teruggave van ingehouden inkomstenbelasting.. Naast het

 • Salaris. dienen verder nog opgegeven te worden als inkomsten:
 • subsidies
 • commissies – prijzengeld
 • huisvesting
 • verzekeringen
 • opvoeding van kinderen
 • privé gebruik van auto van de zaak.

Eveneens als belastbaar inkomen worden beschouwd:

 • tips en gratificaties (deze worden belast tegen een vast tarief van 10%)

 • voorschotten op niet terugvorderbare uitgaven

 • winsten behaalt uit de verkopp van aandelenopties

 • bepaalde uitkeringen bij ontslag en werkeloosheid

Van Uw werkgever dient U voor 20 Januari een opgave te ontvangen over salarissen en inhoudingen ontvangen en gedaan in het voorafgaande jaar.

Categorie B. Is inkomen uit eigen werkzaamheden en daar vallen onder:

 • het verlenen van diensten

 • intellectuele rechten

 • industriële en commerciële activiteieten zoals verkopen, bouwwerkzaamheden, vissers, project ontwikkelaars, administatie werkzaamheden, reiswereld en toerisme

 • landbouw en jacht

 • onderzoek en ontwikkeling

Bij deze categorie moeten we onderscheidt maken tussen een georganiseerde en eenvoudige boekhouding. Tijdens de aangifte bij de aanvang van Uw activiteit bij de belastingdienst moet U aangeven voor welk systeem U kiest.

Categorie E. Is inkomen uit kapitaal - vermogen: Hier vallen onder inkomsten uit banktegoeden of investeringen uit b.v een aandelen pakket of beleggingportefeuilles (portfolios). Ook als deze inkomsten buiten Portugal worden verkregen dan dient U deze hier op te geven. (wereldwijd inkomsten). Dus hier vallen onder inkomsten uit banktegoeden, obligaties en aandelen. Worden de banktegeoden in Portugal gehouden dan wordt er hier al diect 20% ingehouden als bronbelasting. Deze heffing is meestal een eindheffing. Echter heeft U b.v. een spaarrekening of tegoeden bij een Nederlandse bank en heeft U een niet-ingezetene rekening dan wordt er in Nederland niets ingehouden en dient U dat dus hier te doen.

Categorie F. Zijn inkomsten uit verhuur. Heeft U uw huis of appartement verhuurd gedurende het jaar 2003 dan dient U deze inkomsten op te geven. Ook indien de huurpenningen in het buitenland worden ontvangen en nooit Portugal binnenkomen dan dient U deze toch hier op te geven. Gemaakte kosten mogen worden afgetrokken. Aangezien de huurpenningen bij Uw inkomen komen, worden deze belast afhankelijk van Uw totale inkomsten en kunnen dus liggen tussen de 12% (laagste schaal) en 40% (hoogste schaal). In het geval de inkomsten worden verkregen door een off-shore company is er een vaste belasting van 25% over de winst.

Categorie


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook