Belasting vertegenwoordiging

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Fiscale vertegenwoordiging

De Portugese regering heeft enige tijd geleden nieuwe wetgeving uitgevaardigd welke belastingontduiking en het witwassen van geld tegen moet gaan d.m.v. 2 wetsartikelen:


ARTIGO 27º - Responsabilidade de gestores de bens ou direitos não residente GESTOR DE NEGÓCIOS - NÃO RESIDENTES - LEI GERAL TRIBUTÁRIA/LEG.

 1. Os gestores de bens ou direitos de não residentes sem estabelecimento estável em território português são solidariamente responsáveis em relação a estes e entre si por todas as contribuições e impostos do não residente relativos ao exercício do seu cargo.
 2. Para os efeitos do presente artigo, consideram-se gestores de bens ou direitos todas aquelas pessoas singulares ou colectivas que assumam ou sejam incumbidas, por qualquer meio, da direcção de negócios de entidade não residente em território português, agindo no interesse e por conta dessa entidade.
 3. Verificando-se as circunstâncias previstas no presente artigo, deve o representante fiscal do não residente, quando pessoa diferente do gestor dos bens ou direitos, obter a identificação deste e apresentá-la à administração fiscal sempre que solicitado.~

Artigo 44.º Alterações à lei geral tributária

1. - Os artigos 27.º e 89.º-A da lei geral tributária, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 de Dezembro,passam a ter a seguinte redacção:

 1. O representante fiscal do não residente, quando pessoa diferente do gestor dos bens ou direitos, deve obter a identificação deste e apresentá-la à administração tributária, bem como informar no caso da sua inexistência, presumindo-se, salvo prova em contrário, gestor dos bens ou direitos na falta destas informações. Artigo 89.º-A Manifestações de fortuna
  1. … a. … b. … c. Os suprimentos e empréstimos efectuados pelo sócio à sociedade, no ano em causa, ou por qualquer elemento do seu agregado familiar.
 2. … (ver tabela no documento original)
 3. …»

2 . - É revogado o artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 219/2001, de 4 de Agosto


Doel van deze wetgeving is dat belastingen, zoals I.M.I. (Onroerende Zaak belasting), Mais-Valía (Vermogenswinstbelasting), I.M.T. (Overdrachtsbelasting) ook werkelijk betaald en geïnd gaan worden.

Één van die regels is dat elke persoon (individu of firma) die hier geen resident is officieel een fiscale vertegenwooriger dient aan te stellen, en dus indien U geen resident in Portugal bent en dus geen belasting hier betaalt, bent U als eigenaar verplicht om, op straffe van boetes tussen de € 50 en € 5.000, officieel bij de belastingdienst aangifte te doen wie Uw vertegenwoordiger is!

Alle autoriteiten zullen binnen korte tijd geen zaken meer met U willen doen als niet bekend is wie U hier vertegenwoordigd en dat geldt ook in de nabije toekomst ook voor verkoop van Uw huis of woning.

De wet schrijft voor dat Uw fiscale vertegenwoordiger iemand moet zijn die hier in Portual woont of houder is van een Residentiekaart of een Portugese firma die speciaal is opgezet voor dit doel. Het is makkelijk te begrijpen dat het niet eenvoudig zal zijn om iemand te vinden die zijn bezittingen op het spel zal willen zetten voor iemand die hij/zij nauwelijks kent zonder een goede waarborg.

De belastingvertegenwoordiger zal:

 • Voor U een belastingnummer aanvragen, welke benodigd is voor het kopen van een huis, auto, openen van een bankrekening en het aanvragen van Nutsvoorzieningen op Uw naam.

 • Het behandelen van alle correspondentie die U van de belastingdienst ontvangt aangaande het huis en zijn eigenaar en hij is verantwoordelijk voor de betaling van alle belastingen aan de D.G.T. (Belastingdienst) zoals IRS (Inkomstenbelasting), IRC (Vennootschapsbelasting) IMI (Onroerend Goed belasting) , Mais-Valía (Vermogenswinstbelasting), IMT (Overdrachtsbelasting) en eventueel IVA (BTW).

Gevolg van deze wetgeving is o.a. dat de aanslagen in de nieuwe onroerend goed belasting (I.M.I.) alleen maar bezorgd zullen worden op het adres van deze vertegenwoordiger.

Fiscale vertegenwoordiging wordt niet automatisch beeindigd wanneer Uw huis wordt verkocht aangezien de belastingdienst net als in vele andere landen nog een aantal jaren het recht heeft om aanslagen op te leggen na verkoop.

Fiscale vertegenwoordiging wordt alleen beeindigd door de aanstelling van een andere vertegewoordiger en bij herroeping van de bestaande volmacht.

Opmerkingen schrijver:

 • Ik kom steeds meer mensen tegen die zeggen geen aanslag gekregen te hebben. Dit houdt zo goed als zeker in dat de aanslag naar een ander adres is gestuurd. Het is de verplichting van de belastingbetaler (Contribuinte) om de authoriteiten op de hoogte te houden van Uw juiste adres. Heeft U niets ontvangen ga dan naar Uw lokale belastingkaart om te zien of de aanslag daar ligt of om een duplicaat van de aanslag aan te vragen.

 • Het niet ontvangen van een aanslag moet bij U een alarmbel doen rinkelen. Vooral mensen die alleen maar een grondstuk hebben zullen vaak een aanslag op een ander adres krijgen, immers een grondstuk heeft geen postadres. Deze aanslag gaat vaak naar het adres van een vroegere advocaat of makelaar of kennis en U bent aan zijn of haar goedgezindheid overgeleverd of hij zal proberen U hiervan op de hoogte te brengen. Dat is bijna een ondoenlijke taak.

 • Ik heb al klanten die uitgevonden hebben dat hun grondstuk inmiddels openbaar is verkocht door de Finançes vanwege het in gebreke blijven van betaling van bovengenoemde I.M.I.

 • Het is denk ik iedereen bekend dat er in Portugal veel mensen (Nederlanders) permanent wonen en geen Resident zijn. Indien deze mensen hier opgeven dat zij zelf de fiscale vertegenwoordiger van hun eigen in Portugal gelegen huis zijn zou het me niet verbazen als de belastingdienst dit gegeven in de toekomst als bewijs gaat gebruiken dat U hier woonde en dus verzuimd heeft om een belastingaangifte te doen.

 • Maar het meest komt voor dat veel mensen die vroeger hier gekocht hebben en deze als vakantiewoning gebruiken hier geregisteerd staan als zijnde permanent woonachtig zonder zich daarvan bewust te zijn. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben want de Portugese fiscus kan en mag er daarom vanuit gaan dat U hier in Portugal aangifte dient te doen van Uw wereldwijde inkomen. Men zalk U aangeven dat U dan de in Nederland reeds betaalde belasting daar maar moet terugkrijgen. U zult begrijpen dat dit een heel vervelende situatie is.

 • Ook omgekeerd komt wel voor. Mensen zijn Resident maar doen geen aangifte in IRS. Het kan niet lang uitbijven dat de data base van de Vreemdelingen politie (Serviço Estangeiros) gebruikt gaat worden om te zien of zij ook aangifte in IRS (Inkomstenbelasting) hebben betaald.

 • Uit gesprekken met mensen krijg ik de indruk dat velen Portugal in deze als de kwade genius beschouwen. Dat is denk is niet terecht omdat dit Europese wetgeving is die aan Portugal wordt opgelegd. Daarnaast onderschatten we mogelijk de snelheid waarmee de informatie technologie in Portugal zijn intrede heeft gedaan.

Voor verdere informatie, een persoonlijk gesprek of belastingvertegenwoordiging kunt U contact met mij opnemen bij voorkeur via (+351) 917 566 931 of via e-mail: rs@realestate-activities.com

Robert M.L. Snapper.


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook