Hoeveel AOW per 01-07-2018

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Bent u benieuwd hoe hoog uw AOW is vanaf 1 juli 2018? Een overzicht van de bedragen die in uw situatie gelden.

UPDATE: De bedragen zijn aangepast, nadat de inkomensondersteuning op 22 december is verlaagd van €25,76 naar €24,93

UPDATE 2: De bedragen zijn aangepast naar 1 juli 2018

De hoogte van uw AOW per 1 juli 2018 hangt af van verschillende factoren. Zo wordt er gekeken of uw alleenstaand bent of samenwonend. Vervolgens gaat het er onder meer om of uw partner ook AOW krijgt.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende situaties en bijbehorende AOW-bedragen, zowel bruto als netto, per 1 juli 2018. Onderstaande bedragen gelden alleen als u al AOW ontvangt en 100% AOW heeft opgebouwd. Let op: de nettobedragen hangen af van het totale inkomen en kunnen nog enigszins verschillen van het AOW-bedrag dat u daadwerkelijk ontvangt.

1. Alleenstaand

Brutobedrag met heffingskorting: € 1.181,36 (zonder: € 1.181,36) Loonheffingsbedrag met heffingskorting: € 0,00 (zonder: € 219,83) Bijdrage Zvw met heffingskorting: € 66,74 (zonder: € 66,74) Nettobedrag met heffingskorting: € 1.114,62 (zonder: € 894,79**)**

Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van € 24,93 en exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld is € 70,40 bruto per maand en wordt in mei uitbetaald.

2. Getrouwd of samenwonend: beiden AOW

Brutobedrag met heffingskorting: € 814,74 (zonder: € 814,74) Loonheffingsbedrag met heffingskorting: € 0,00 (zonder: € 151,83) Bijdrage Zvw met heffingskorting: € 46,03 (zonder: € 46,03) Nettobedrag met heffingskorting: € 768,71 (zonder: € 616,88)

Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van 24,93 euro en exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld bedraagt 51,01 euro bruto per maand en wordt in mei uitbetaald.

3. Getrouwd of samenwonend: uw partner heeft nog geen AOW, u krijgt geen toeslag

Brutobedrag met heffingskorting: € 814,74 (zonder: € 814,74) Loonheffingsbedrag met heffingskorting: € 0,00 (zonder: € 151,81) Bijdrage Zvw met heffingskorting: € 46,03 (zonder: € 45,03) Nettobedrag met heffingskorting: € 768,71 (zonder: € 616,88)

Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van 24,93 euro en exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld is 50,29 euro bruto per maand en wordt in mei uitgekeerd.

4. Getrouwd of samenwonend: uw partner heeft nog geen AOW, u krijgt volledige toeslag

Brutobedrag met heffingskorting: € € 1.604,55 (zonder: € 1.604,55) Loonheffingsbedrag met heffingskorting: € 84,17 (zonder: € 298,75 ) Bijdrage Zvw met heffingskorting: € 90,65 (zonder: € 90,65) Nettobedrag met heffingskorting: € 1.429,73 (zonder: € 1.215,15)

Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van 24,93 euro en exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld is 100,58 euro bruto per maand en wordt in mei uitbetaald.

5. Getrouwd of samenwonend: uw partner heeft nog geen AOW, toeslag is 10% verlaagd

Per 1 augustus 2011 is de toeslag met maximaal 10% verlaagd voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen van minimaal € 2.760,87 bruto in de maand.

Brutobedrag met heffingskorting: € 1.525,57 (zonder: € 1.525,57) Loonheffingsbedrag met heffingskorting: € 69,92 (zonder: € 284,50) Bijdrage Zvw met heffingskorting: € 86,19 (zonder: € 86,19) Nettobedrag met heffingskorting: € 1.369,46 (zonder: € 1.154,88)

Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van 24,93 euro en exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld bedraagt 95,55 euro bruto per maand en wordt in mei uitgekeerd.

Bent u benieuwd naar de betaaldagen of uw AOW-leeftijd? PlusOnline vergeleek eerder de pensioenleeftijd in Nederland met andere Europese landen.

Bron: SVB


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook