Wie heeft er recht op AOW

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Wie krijgt AOW

De AOW (Algemene Ouderdomswet) is een basispensioen van de overheid. Iedereen die de AOW-leeftijd heeft bereikt en in Nederland woont of heeft gewoond, heeft hier recht op. U ontvangt het AOW-pensioen van de SVB vanaf de dag dat u de AOW-leeftijd heeft. Het maakt niet uit in welk land u dan woont.

Wanneer krijgt u AOW

 • De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. In 2022 is de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. In 2023 blijft de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. U ontvangt uw eerste AOW-pensioen vanaf de dag waarop u uw AOW-leeftijd bereikt. Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum.

 • Geboren na 30 september 1956

 • Bent u geboren na 30 september 1956? Dan is uw exacte AOW-leeftijd nog niet bekend. Maar deze is minimaal 67 jaar en 3 maanden. Check jaarlijks in januari uw AOW-leeftijd. U weet 5 jaar van tevoren wanneer u AOW krijgt. De AOW-leeftijd die wij tonen is een geschatte leeftijd.

 • Vul uw geboortedatum in en kijk vanaf wanneer u AOW krijgt

De meeste mensen zijn automatisch verzekerd voor de AOW

De AOW is een verzekering. Iedereen die in Nederland woont of werkt, is automatisch verzekerd. Het maakt dan niet uit wat uw nationaliteit is. Ieder jaar dat u verzekerd bent, bouwt u 2% AOW-pensioen op. U krijgt een volledig AOW-pensioen als u in de 50 jaar voor uw AOW-leeftijd altijd verzekerd bent geweest.

Bijvoorbeeld Uw AOW-leeftijd is 65 jaar en 1 maand. U bouwt dan AOW op tussen uw 15e verjaardag en 1 maand en uw 65e verjaardag en 1 maand. Is uw AOW-leeftijd 66 jaar, dan bouwt u AOW op tussen uw 16e en 66e verjaardag.

Bent u geboren op of na 1 januari 1950 en bent u minder dan een jaar verzekerd geweest? Dan kunt u geen AOW-pensioen krijgen.

Uitzonderingen

Heeft u buiten Nederland gewoond of gewerkt en heeft u toen geen vrijwillige premies betaald? Dan bent u niet verzekerd geweest. Hierdoor kan uw AOW-pensioen lager uitvallen.

Een kleine groep mensen woont wel in Nederland, maar is toch niet verzekerd voor de AOW. Informatie hierover vindt u op de pagina ‘Wanneer bent u verzekerd’.

Wanneer bent u verzekerd

Nederland heeft 4 volksverzekeringen: de kinderbijslag, de AOW, de nabestaandenuitkering Anw en de Wet langdurige zorg (Wlz). De algemene regel is dat iedereen die in Nederland woont, verzekerd is voor deze volksverzekeringen. Hierop zijn een paar uitzonderingen.

Wonen in Nederland en toch niet verzekerd

Wanneer bent u niet verzekerd als u wel in Nederland woont?

 • U werkt buiten Nederland en u heeft geen detacheringsverklaring

 • U werkt buiten Nederland, een EU-land of verdragsland voor een buiten Nederland gevestigde werkgever

 • U werkt als ambtenaar voor een ambassade of consulaat van een ander land of bij een internationale organisatie als de NATO of de Europese Unie. Uw gezinsleden zijn alleen verzekerd als zij in Nederland werken of een Nederlandse sociale verzekeringsuitkering krijgen

 • U werkt voor de overheid van een ander land of voor de overheid van Curaçao, Aruba of Sint Maarten. Uw gezinsleden zijn alleen verzekerd als zij in Nederland werken of een Nederlandse sociale verzekeringsuitkering krijgen

 • U werkt in het internationale transport voor een buitenlandse werkgever, vervoert personen of goederen en doet dat vooral buiten Nederland. Binnen de EU gelden andere regels. Zie werken in 2 of meer landen

 • U werkt in Nederland en u heeft een buitenlandse detacheringsverklaring

 • U studeert tijdelijk in Nederland en werkt niet

 • U bent gezinslid van iemand die buiten Nederland werkt en u werkt zelf niet en u heeft geen Nederlandse sociale verzekeringsuitkering. (geldt alleen voor Wlz)

 • U ontvangt een buitenlandse sociale verzekeringsuitkering (geldt alleen voor Wlz)

 • U bent gezinslid van iemand die een buitenlandse sociale verzekeringsuitkering ontvangt en u werkt zelf niet en u ontvangt zelf geen Nederlandse sociale verzekeringsuitkering. (geldt alleen voor Wlz)

 • U bent gezinslid van iemand die een uitkering of een pensioen van een volkenrechtelijke organisatie ontvangt en u werkt zelf niet en u ontvangt zelf geen Nederlandse sociale verzekeringsuitkering (geldt alleen voor de Wet Langedurige Zorg, Wlz).

 • Bekijk het overzicht van de EU- en EER-landen

 • Bekijk het overzicht van de Verdragslanden

Wonen buiten Nederland maar wel verzekerd

Wanneer bent u wél verzekerd als u niet in Nederland woont?

 • U werkt in Nederland, betaalt in Nederland belasting en premie en u heeft geen detacheringsverklaring van een ander land

 • U werkt buiten Nederland en heeft een Nederlandse detacheringsverklaring

 • U werkt als Nederlander in het buitenland voor een Nederlandse ambassade of consulaat of bij een andere Nederlandse overheidsinstelling. Uw gezinsleden blijven ook verzekerd, tenzij zij buiten Nederland werken en daarmee meer verdienen dan de belastingvrije voet

 • U werkt in het internationale transport voor een in Nederland gevestigd bedrijf en vervoert personen of goederen. Maar u bent niet verzekerd als u voornamelijk werkt in het land waar u woont óf werkt voor een filiaal van uw werkgever buiten Nederland. Als u op een schip woont, zijn uw gezinsleden die aan boord wonen ook verzekerd. Binnen de EU gelden andere regels. Zie werken in 2 of meer landen

 • U verblijft tijdelijk voor studie in het buitenland en werkt daar niet

 • U wordt verpleegd in bepaalde zorginstellingen buiten Nederland, bijvoorbeeld het Nederlands Sanatorium in Davos

 • Meer informatie over detachering

Werken in 2 of meer landen

Als u in 2 of meer landen werkt, kunnen voor u andere regels gelden. Werkt u in 2 of meer EU-landen in loondienst? Dan bent u verzekerd in het land waar u woont als u daar:

 • meer dan 25% van uw tijd werkt of
 • als uw werkgever is gevestigd in het land waar u woont

U bent ook verzekerd in het land waar u woont als u voor verschillende werkgevers in verschillende EU-landen werkt. Deze regels gelden ook voor werknemers in het internationale transport.

Wilt u weten hoe het met uw verzekering zit? Neem dan contact op met uw SVB-kantoor.

U wilt niet verzekerd zijn

Heeft u door uw levensovertuiging bezwaar tegen elke vorm van verzekering?

Wilt u om een andere reden niet verzekerd zijn?

Misschien AIO-aanvulling

Woont u in Nederland en heeft u naast uw AOW-pensioen geen of weinig andere inkomsten? Dan kunt u misschien een aanvulling op uw AOW pensioen krijgen, de AIO-aanvulling.


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook