Energielabel

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Energielabel – Certificado Energética.

Velen van U zullen in Nederland mogelijk al wel gelezen hebben over de invoering en het bestaan van “het energielabel”.

Op dit moment is de uitgifte van het energielabel in Nederland tijdelijk stilgelegd omdat er veel problemen zijn. Het Ministerie van VROM (Min. Vogelaar) hoopt echter dat per 1 januari 2009 nieuwe richtlijnen zijn en de uitgiftes weer worden hervat.

Wat misschien niet iedereen weet is het feit dat dit ook al in Portugal bestaat en vanaf 1 juni 2007 gefaseerd wordt ingevoerd.

Vanaf die datum moeten nieuw opgeleverde gebouwen die groter zijn dan 800m² een energielabel moeten hebben.

De 2e fase is ingevoerd per 1 juli 2008 en behelst alle nieuwe gebouwen ongeacht hun grootte.

Op 1 januari 2009 en dat is dus al snel wordt de 3e en laatste fase van kracht. Vanaf die datum moeten alle huizen die verkocht worden in het bezit zijn van een energie label.

De meesten van U hebben mogelijk al weten hoe dit label er uit ziet.

Al de activiteiten betreffende het energielabel worden gecoördineerd door een bepaald departement ADENE (www.adene.pt)

Het is de bedoeling van de regering dat er aan het einde van het jaar tussen de 3 en 4000 gekwalificeerde personen zouden zijn die een dergelijke keuring voor hun rekening kunnen nemen en het certificaat kunnen afgeven. Tot op heden zijn er echter slechts minder dan 500 personen in Portugal die de keuring kunnen doen.

Wie heeft het energielabel nodig:

Vanaf 1 januari voor alle nieuwe woningen die opgeleverd of notariële verkocht worden en tevens indien het verhuurd wordt voor langere periodes. Voor huurcontracten die zijn ingegaan voor 1-1-09 is het label niet nodig. Tot op heden lijkt het erop dat indien men voor kortere tijd (minder dan 6 maanden) verhuurd het niet vereist is.

Wanneer kan/moet het energielabel aangevraagd worden:

Voor de fases 1 en 2 is dat duidelijk. Voor de fase die op 1-1-2009 van kracht wordt wachten we nog op de uitwerking (Portaria) die aan gaat geven wat de technische normen voor bestaande gebouwen worden. Aangezien de wet op 1 januari a.s. van kracht wordt mogen we verwachten dat de richtlijnen voor die tijd bekend zijn.

Wie kan de inspectie doen:

Dit kan alleen gedaan worden door gekwalificeerd personen “Peritos Qualificados” (PQ). Deze hebben een opleiding gevolgd en hun diploma gehaald. Een list van personen kan gevonden worden op de web site van ADENE.

Wat zijn de kosten:

Volgens Portaria 835/2007 moet er een registratiefee betaald worden voor de DCR en CE labels welke € 45 + IVA bedragen voor woningen en € 250 + IVA voor zakenpanden.

Daarnaast zal er dus betaald moeten worden voor de inspectie van de “Perito”

Afhankelijk van het object zullen de Ingenieurskosten rond de € 700 kunnen bedragen zijnde 70% voor het DCR label (Declaração de conformidade Regulamento do projecto)

30% voor het CE label (Certificado do desempenho energético e da qualidade do ar interior nos edifícios).

Hoe lang is het Certificaat geldig?

Het certificaat hoort bij de woning net zoals de woonvergunning (Licença de Habitação) en hoeft niet regelmatig vernieuwd te worden. Echter bij verkoop zal de vergunning geactualiseerd ter worden.

Algemeen:

Het hebben van een goed energielabel zal (voorlopig) geen invloed hebben op de hoogte van de I.M.I. aanslag (OZB).

Tevens is het niet te verwachten dat het invloed zal hebben op huur- en verkoopsprijzen. Mogelijk dat dit in de toekomst zal veranderen maar in alle objectiviteit zit er nogal een verschil tussen de energiekosten voor verwarming van een huis gelegen in de Scandinavische landen en de Mediterrane landen.

Boetes bij niet naleving

Het verkrijgen van een vergunning is verplicht en de Notaris zal in principe geen overdracht doen zonder dit Certificaat.

Komt bij controle uit dat men niet aan deze verplichting heeft voldaan dan kunnen de volgende boetes opgelegd worden:

  • Voor individueels tussen de € 250 and € 3.740,98.

  • Voor firmas bedragen de boetes tussen de € 2.500 en € 44.91, 81


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook