energielabel

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Energie label - Nieuwe aanvullende wetgeving

Energielabel – Certificado Energética. Er is onlangs (20 Augustus 2013) een nieuwe wet gepubliceerd “DL 118/2013”, welke het hebben van het energie label verplicht stelt in een vroeger stadium dan tot heden vereist was. Tot nu toe moest de eigenaar of zijn legale vertegenwoordiger bij de overdrachtsakte (escritura) dit document ter hand stellen aan de nieuwe eigenaar waarvan dan melding werd gemaakt in de aan- en verkoopakte. Lees verder →

Energielabel

Energielabel – Certificado Energética. Velen van U zullen in Nederland mogelijk al wel gelezen hebben over de invoering en het bestaan van “het energielabel”. Op dit moment is de uitgifte van het energielabel in Nederland tijdelijk stilgelegd omdat er veel problemen zijn. Het Ministerie van VROM (Min. Vogelaar) hoopt echter dat per 1 januari 2009 nieuwe richtlijnen zijn en de uitgiftes weer worden hervat. Lees verder →