Vergunningen voor waterbronnen.

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Verplichting om waterbronnen te registreren

Zoals vastgelegd in wetsbesluit nº 226A/2007 van 31 Mei 2007 zijn alle eigenaren en huurders die waterbronnen gebruiken verplicht om daarvoor een geldige vergunning aan te vragen tot 31 Mei 2009.

De aanvraag van deze vergunning is verplicht voor alle eigenaren van terreinen die enige vorm van watervoorziening hebben en die nog niet gelegaliseerd zijn. Daar vallen onder:

  • Waterputten (poço)

  • Put met scheppenrad (nora)

  • Boorgaten (furo)

  • Ondergrondse bron/watersromen (mina)

  • -Stilstaand water (charcas)

  • Stuwmeren (barragem)

  • Dammen (açudes)

  • Afwatering van rioolwater (fossas)

Alleen via deze aanvraag kan de ARH (Aministração de Região Hidrografica) de concessie, vergunning of noodzakelijke toestemming verlenen.

Deze registratie geeft eveneens inzicht in het verbruik en wie eigenaar is, hetgeen essentieel is om watervoorziening te regelen en om conflciten over gebruil te beslechten.

Wanneer er gebruik geconstateerd wordt van één van dergelijke waterbonnen na 31 mei 2009 zal er proces verbaal opgemaakt worden en worden er zware straffen uitgedeeld waarbij de minimale boete voor particulieren € 25.000 bedraagt met een maximum van € 37.500 en in geval het een firma betreft bedragen de boetes tussen de € 60.000 en € 2.500.000.

Om te voorkomen dat er provesverbaal opgemaakt wordt en boetes worden opgelegd zoals voorzien in de Wet, moeten de gebruikers en eigenaren zo snel een aanvraag indienen d.m.v de daarvoor bestemde formulieren.

Wij wijzen U er nogmaals op om dit zo snel mogelijk te doen om overbelasting van het systeem op het einde van de periode te voorkomen.


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook