Nieuwe registratie van Ont. Goed in Loulé

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

De meeste gemeenten in de Algarve hebben een actueel Kadaster. Het kadaster (Cadastro) is een onderdeel van de Finanças (belastingdienst) en houdt zich voornamelijk bezig met de landopmeting en registratie van grondstukken. Echter de gemeente Loulé is 1 van de gemeentes in de Algarve die nog geen kadaster hebben hetgeen soms grote problemen tot gevolg heeft over waar nu de grenzen precies zijn. Dus zij die eigenaar zijn van een grondstuk in de gemeente Loulé dienen het onderstaande zeker te lezen!

Landeigenaren in de gemeente Loulé worden dringend verzocht om hun grondstukken, zowel stedelijke (urbana) als landelijke (rustico) te registeren als onderdeel van een pilot project welke de bedoeling heeft om aan te tonen dat een actueel cadastraal register nodig en noodzakelijk is.

Onderzoek toont aan dat in de meeste landen er een wettelijk systeem bestaat welke de afmetingen en oppervlakte en locatie van grondstukken heeft vastlegt.

Het kadaster is tevens de voornaamste informatiebron in geschillen tussen landeigenaren. Het Sulcad Consortium en het Algemeen Directoraat voor Ruimtelijke planning (DGT voorheen het Portuguese Geographische Instituut) heeft onlangs een contract getekend met SiNErGIC om het ontbrekende gedeelte van de Algarve in kaart te brengen. SiNErGIC – beheert het Nationale Systeem voor het gebruik van en onderhoud van cadastrale gegevens. Tevens zullen zij naast de Algarve hetzelfde gaan doen in de Serra da Estrela (Centraal Portugal) en in het Noorden van het land en in gemeentes waar een dergelijke registratie nog niet bestaat.

Als eerste is de gemeente Loulé aan de beurt, waar het proces gratis wordt uitgevoerd tot het voorjaar van 2014, daarna volgen Tavira en São Bras de Alportel vanaf September 2014.

De doelstelling is om de noodzaak van het system te bewijzen en zal het ook een onafhankelijke informatiebron worden bij toekomstige politieke discussies over grondzaken en tevens voor politieke beslissingen betreffende milieuzaken en publieke werken

SiNErGIC’s voornaamste doel is om duidelijk de exacte begrenzingen van het onroerend goed in kaart te brengen en om bestaande en toekomstige informatie samen te voegen in één database. Het aangeven van de begrenzingen van een onroerend goed is verplicht en zonder een cadastraal register kunnen verkopen en overdrachten niet goed uitgevoerd worden.

Het is de bedoeling dat het systeem uitwisselbaar wordt met andere elektronische systemen welke door de andere autoriteiten gebruikt worden welke ook deelnemen aan dit project en daarnaast wordt tevens toegankelijk voor ambtenaren, burgers en bedrijven.

Het is de verwachting dat in de nabije toekomst er een Uniek Landregistraie Nummer (NIP) uitgegeven zal worden welke dan gebruikt wordt bij elke onroerend goed transactie in Portugal. De NIP – een soort ID kaart voor onroerend goed - zal tevens gebruikt worden door de belastingdienst en landregistratie.

Als U zich registreert bij de SiNErGIC dan zal een team van experts de precieze grenzen van Uw land gaan vastleggen en tevens een NIP nummer afgeven zodat er in de toekomst geen ruimte meer is voor twijfel . Tot juni volgend jaar is de registratie gratis, daarna zullen er kosten aan verbonden zijn.


Neem contact met mij op


Delen

Zie ook