Belastingvrij schenken aan een kind.

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Belastingvrij schenken kind

Hoeveel mag je belastingvrij schenken aan je kind?

Als je een schenking aan je kind(eren) wilt doen, dan moet je dit altijd doorgeven aan de Belastingdienst. De hoogte van de schenking bepaalt of je kind schenkbelasting betaalt. Elk jaar mag je als ouder namelijk tot een maximumbedrag belastingvrij schenken aan kinderen. De Belastingdienst bepaalt jaarlijks opnieuw de exacte hoogte van deze belastingvrije schenking.

Belastingvrij schenken kind 2017

Dit jaar mogen ouders 5.320 euro belastingvrij schenken per kind. Schenk je een hoger bedrag, dan betaalt je kind schenkbelasting. De Belastingdienst heft 10 procent schenkbelasting over het deel van de schenking tot 122.269 euro. Over het deel van de schenking boven dit bedrag betaalt je kind 20 procent schenkbelasting.

De vrijstelling voor schenkingen van ouders aan kinderen geldt voor beide partners samen. Ben je gescheiden? Dan nog worden de schenkingen van beide ouders bij elkaar opgeteld.

Let op: In de meeste gevallen betaalt de ontvanger schenkbelasting, tenzij de schenking ‘vrij van recht’ is. Vrij van recht wil namelijk zeggen dat de schenker belasting betaalt.

Belastingvrij schenken aan kind – Verhoogde vrijstelling

Is je kind tussen de 18 en 40 jaar? Dan mag je eenmalig een verhoogde belastingvrije schenking doen. Dit jaar bedraagt de eenmalig verhoogde belastingvrije schenking 25.526 euro. De eenmalige verhoogde vrijstelling voor schenking aan kinderen tussen de 18 en 40 groeit naar 53.176 euro als het kind het bedrag gebruikt om een dure studie te betalen. Het moet dan om een studie gaan die minimaal 20.000 euro per jaar kost, exclusief levensonderhoud. Het kind moet in dat geval schriftelijk aantonen dat hij/zij de schenking daadwerkelijk voor de studie gebruikt.

Ook mag per 1 januari 2017 eenmalig 100.000 euro worden geschonken om een eigen woning te kopen of te verbeteren. In dit geval moet het kind schriftelijk aantonen dat hij/zij het geld in de eigen woning steekt. Bovendien moet je de schenking vastleggen in een overeenkomst, waarin staat dat het kind de schenking binnen drie jaar gebruikt voor de kosten van verbetering of onderhoud van zijn eigen woning.

Belastingvrij schenken kind - minderjarig

In de meeste gevallen betaalt de ontvanger dus de schenkbelasting. Bij schenkingen aan minderjarige kinderen betalen de ouders echter schenkbelasting. Dit komt omdat minderjarige kinderen geen belastingaangiften hoeven doen. Het geld op hun spaarrekening valt immers onder het eigen vermogen van de ouders. Dat is ook de reden dat de ouders schenkbelasting betalen wanneer zij aan hun minderjarig kind geld schenken.

Belastingvrij schenken kind – Schenking op papier

Een alternatieve manier van belastingvrij geld schenken aan kind, is door jaarlijks te schenken op papier. Een ‘schenking op papier’ houdt in dat er wordt geschonken zonder dat je daadwerkelijk contant geld overmaakt naar de ontvanger van de schenking. De kinderen (in dit geval de ontvangers) krijgen dus een niet-opeisbare vordering op hun ouders (de schenkers). Mocht een van de ouders overlijden, dan wordt deze vordering in mindering gebracht op de nalatenschap. Zo betalen de kinderen dus over een lager bedrag erfbelasting en maken ze ieder jaar gebruik van de vrijstelling die geldt voor schenkbelasting. Onderstaand voorbeeld geeft aan hoe schenken op papier in zijn werk gaat.

Let op: De Belastingdienst stelt strikte regels aan een schenking op papier, zoals:

  • Je moet de schulderkenning bij de notaris vastleggen
  • Als ouder moet je je kind jaarlijks een zakelijke rente betalen van minimaal zes procent

Neem contact met mij op


Delen

Zie ook