Belastingen in Spanje

Inzicht in wat er komt kijken bij kopen, verkopen en wonen in Portugal

Belastingtarieven in Spanje

De belastingtarieven in Spanje zijn in 2012 aangepast. Sinds 2007 is het Spaanse belastingsysteem erg veranderd. Mede onder druk van de Europese Unie zijn enkele nadelen voor niet-residenten opgeheven. Daarnaast is de herziening destijds ingegeven om meer vereenvoudiging te bereiken. Door de economische crisis is Spanje genoodzaakt de belastingtarieven steeds verder te verhogen. De tarieven van de afgelopen jaren en die voor 2012 en 2013 zien er als volgt uit:

Inkomstenbelasting

Reguliere inkomsten uit arbeid en pensioen worden progressief belast volgens de onderstaande tabel. Ondernemersinkomen en inkomsten uit vastgoed (o.a. huur) vallen ook onder de reguliere inkomsten.

Inkomen in € 2012 / 2013 2011 2010
- - 17.707 24,75% 24% 24%
17.707 - 33.007 30% 28% 28%
33.007 - 53.407 40% 37% 37%
53.407 - 120.000 47% 43% 43%
120.000 - 175.000 49% 44% 43%
175.000 - 300.000 51% 45% 43%
> 300.000 52% 45% 43%
Tarief non-residents 24,75% 24% 24%

Vermogenswinstbelasting

De vermogenswinstbelasting heft belasting over de “rendementen uit beleggingen”.Dit zijn bijvoorbeeld dividenden, rente op bankproducten en inkomsten uit (levens)verzekeringen, maar ook winsten op verkoop van onroerend goed (soms vrijgesteld).

Inkomen in € 2012 / 2013 2011 2010
- - 6.000 21% 19% 19%
6.000 - 24.000 25% 21% 21%
> 24.000 - 27% 21% 21%

Voor de jaren 2007 tot en met 2009 bedroeg het percentage 18% over al deze inkomsten.

Vermogensbelasting

De vermogensbelasting is voor de jaren 2008 tot en met 2010 op nihil gesteld. Met ingang van 2011 is de vermogensbelasting weer ingevoerd. Dit gold in eerste instantie alleen voor de jaren 2011 en 2012 (aangifte in 2012 en 2012). De vermogensbelasting is verlengd met in ieder geval 1 jaar met 2013. In hoeverre dit ook werkelijk een tijdelijke maatregel is, blijft voorlopig nog de vraag. De kans is groot dat de vermogensbelasting steeds met 1 of 2 jaar verlengd wordt.

Er geldt een algemene vrijstelling van € 700.000 voor residenten en non-residenten plus nog eens € 300.000 voor residenten met een eigen woning en geldt per persoon.

Belastbaar Belasting Belasting
vermogen in € begin schaal tarief
0 0 0,2%
169.129 334 0,3%
334.252 835 0,5%
668.499 2506 0,9%
1.336.999 8523 1,3%
2.673.999 25904 1,7%
5.347.998 71362 2,1%
10.695.996 183670 2,5%

Iedere Spaanse “autonome” regio kan zelf afwijkende tarieven en vrijstellingen vaststellen.

Successie en schenking

De successie- en schenkingsrechten zijn nogal verschillend per regio. Er zijn regio’s die de successie- en schenkingstarieven vrijwel tot “nul” verlaagd hebben. De regionale tarieven gelden alleen voor residenten. Voor niet-residenten geldt het nationale tarief. Dit nationale tarief begint bij 7,65% en stijgt tot 34%, afhankelijk van de hoogte van de nalatenschap / schenking. Afhankelijk van de familiegraad van de ontvanger van het vermogen geldt er een vermenigvuldigingsfactor, welke mede bepaald wordt door de hoogte van het vermogen. Afhankelijk van het vermogen en de familiegraad kan het belastingpercentage oplopen tot 81,6% !

Algemeen tarief 2012
Belastbaar (bedrag in €) Belasting (begin schaal) Belasting (tarief)
0 0 7,65%
7.993 611 8,50%
15.980 1.290 9,35%
23.968 2.037 10,20%
31.955 2.851 11,05%
39.943 3.734 11,90%
47.930 4.685 12,75%
55.918 5.703 13,60%
63.905 6.789 14,45%
71.893 7.943 15,30%
79.880 9.166 16,15%
119.757 15.606 18,70%
159.635 23.063 21,25%
239.389 40.011 25,50%
398.777 80.655 29,74%
> 797.555 199.291 34,00%

Vermenigvuldigingstabel

Vermogen ontvanger in € Groep I-II Groep III Groep IV
0 - 402.700 1,00 1,5882 2,0
402.700 - 2.007.400 1,05 1,6676 2,1
2.007.400 - 4.020.800 1,10 1,7471 2,2
> 4.020.800 1,20 1,9059 2,4
Groep I Kinderen jonger dan 21 jaar.
Groep II Kinderen ouder dan 21 jaar.
Groep III Ouders, familie in de 2e en 3e graad.
Groep IV Overige (o.a. samenwonende partner).

Neem contact met mij op


Delen

Zie ook